SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156803
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64355
USSR: 35523
NSČR: 123823
NSSČR: 66870
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424366
Krajské súdy (ČR): 43640
Posledná aktualizácia
30.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti


Približný počet výsledkov: 58 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti
  • podmienka nájdené 966870 krát v 174533 dokumentoch
  • narok nájdené 982325 krát v 185186 dokumentoch
  • na nájdené 15395590 krát v 424089 dokumentoch
  • davka nájdené 102087 krát v 25861 dokumentoch
  • v nájdené 21156843 krát v 424238 dokumentoch
  • nezamestnanost nájdené 21608 krát v 7802 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 17 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Na základe uvedených skutočností, ktoré vyplývajú zo zisteného skutkového stavu mal súd za to, že žalovaná ako aj prvostupňový správny orgán dostatočne nezistili skutkový stav veci, pretože v predmetnom konaní okrem „Dotazníka a Formulára E 301“ nevykonali žiadne dôkazy, ktorými by bolo preukázané, že väzby u žalobcu na území Slovenskej republiky neboli zachované. Sám žalobca v odvolaní uvádzal, že vykonával rekonštrukciu rodinného domu, pričom poukázal na tieto skutočnosti, ako aj na to že väzby na rodinu, konkrétne na matku, ako aj na syna zostali a na územie Slovenskej republiky dochá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/8/2011 8011200065 18.05.2012 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2012:8011200065.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobcu K. K., nar. XX. E. XXXX, trvale bytom XXX XX S. č. XXX, .
Právna veta: Faktické odlúčenie ako dôsledok výkonu práce žalobkyne mimo územia Slovenskej republiky, samo osebe nestačí pre záver o tom, že bydlisko žalobkyne nemožno považovať počas jej posledného zamestnania v členskom štáte EÚ za zachované na území SR. V tejto situácii je potrebné komplexne posúdiť a náležite vyhodnotiť všetky dostupné informácie, ktoré s touto situáciou žalobkyne súvisia. Treba tu posúdiť najmä povahu, stálosť a finančné ohodnotenie vykonávanej práce, miesto jej výkonu, rodinný stav žalobkyne, ako aj ostatné rodinné väzby - ich funkčnosť (vzájomné návštevy s rodinou, trávenie os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/63/2011 7011200505 12.04.2012 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2012:7011200505.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobkyne: P. F., nar. XX.XX.XXXX, K. XX, XXX XX Q., zast. JUDr. Frederikou Birkovou, advokátkou, .
Právna veta: S takýmto názorom žalovaného sa nemožno stotožniť, pretože i pri zisťovaní bydliska žalobcu podľa čl. 11 ods.1 vykonávacieho nariadenia je potrebné určiť „centrum jeho záujmov“, čo nie je možné bez podrobného vypočutia žalobcu k jeho situácii, vrátane jeho rodinných väzieb a bývania v mieste zamestnania. Prítomnosť žalobcu na území Veľkej Británie v čase výkonu jeho zamestnania v tejto krajine podľa názoru súdu nebolo možné považovať za stabilnú bez toho, aby žalovaný okrem iného skúmal i jeho reálne bydlisko, resp. podmienky bývania v tom čase. Žalobca vo „Vyhlásení žiadateľa na účely p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/113/2012 4012201081 21.05.2013 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2013:4012201081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členiek senátu JUDr. Dariny Vargovej a JUDr. Dany Kálnayovej, v právnej veci žalobcu: M. I., nar. XX. XX. XXXX, S. XX/XX, T., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa .
Právna veta: Ako vyplýva z vyššie citovaných ustanovení základného nariadenia EÚ, pravidiel, ktoré EÚ prijala za účelom koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia založených na zásade rovnakého zaobchádzania s osobami, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, tieto umožňujú žiadateľovi o dávku v nezamestnanosti, ktorý nemá bydlisko v štáte zamestnania a nie je cezhraničným pracovníkom, aby uplatnil nárok buď v členskom štáte, kde vykonával pracovnú činnosť alebo v členskom štáte, kde má bydlisko v závislosti od toho, či sa vráti do členského štátu bydliska alebo nie. Pre prenesenie povinnosti z členského š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/8/2013 6013200078 10.05.2013 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2013:6013200078.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Novotnej a členov senátu JUDr. Aleny Antalovej a JUDr. Milana Segeča v právnej veci žalobcu F. B., B. XXX, XXX XX B. proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ul. 29. .
Právna veta: Súd zdôrazňuje, že bez podrobného a bezprostredného vypočutia žiadateľa o dávku v nezamestnanosti nie je možné určiť tzv. centrum záujmov dotknutej osoby podľa čl. 11 Nariadenia č. 987/2009 a pokiaľ žalovaný v tomto smere vyvodil skutkové a právne závery, tieto nie sú založené na riadne zistenom skutkovom stave veci. Otázku rodinných väzieb nie je možné posúdiť na základe formalizovaného tlačiva, ktorého vyplnenie len požadovaných údajov môže byť bez uvedenia súvislostí aj na ujmu žiadateľa. Podľa názoru súdu na základe doterajšieho dokazovania nemožno sa teda bez akýchkoľvek pochybnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/96/2012 5012200745 24.04.2013 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2013:5012200745.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Juraja Krupu, v právnej veci žalobcu: Ing. D. V., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom ul. U. XXX, L. pod Q. XXX XX, právne .
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu na základe doterajšieho dokazovania sa nemožno bez akýchkoľvek pochybností stotožniť s názorom žalovanej, že o mieste bydliska žalobcu na základe kritérií uvedených v čl. 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia pochybnosti nevznikli a preto nebolo možné aplikovať čl. 11 ods. 2 tohto nariadenia, t. j. skúmať aj úmysel dotknutej osoby. Predovšetkým je treba uviesť, že súčasťou skúmania „miesta bydliska“ nie je len preukázanie skutočností svedčiacich o nezachovaní bydliska v SR, ale aj skúmanie reálnych podmienok existencie bývania v mieste pobytu ­ výkonu zamestnan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžso/3/2013 1011200599 09.04.2013 JUDr. Ida Hanzelová ECLI:SK:NSSR:2013:1011200599.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: N. K., K., zast. advokátom JUDr. Robert Šimko, Vrútocká 12, .
Právna veta: Žalobca bol pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie legálne zamestnaný v členskom štáte EÚ (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), kde bol riadne poistený v nezamestnanosti a to od 1.5.2004 do 1.8.2010, čo vyplýva z formuláru Ú1. Bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosahoval dobu poistenia v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Preto by bolo možné zohľadniť doby poistenia v nezamestnanosti dosiahnutú na území Anglicka do celkovej doby poistenia v nezamestnanosti v súlade s čl. 61 ods. 1 základného nariadeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/63/2011 1011200599 11.10.2012 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2012:1011200599.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Majerníkovej a členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Vlastimila Pavlikovského, v právnej veci žalobcu: N. K., K. X, D., zastúpeného advokátom: JUDr. .
... 10. 2007, okrem iného zisťovala na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne, či navrhovateľ k uvedenému dátumu spĺňal podmienky nárok na dávku v nezamestnanosti, nakoľko v žiadosti uviedol, že si ho uplatňuje namiesto dávky v nezamestnanosti. Potvrdením o nároku ... . 2007, okrem iného zisťovala na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne, či navrhovateľ k uvedenému dátumu spĺňal podmienky nárok na dávku v nezamestnanosti, tri roky spätne od uplatnenia nároku na dávku alebo nároku na jej zvýšenie, ak sa dodatočne .
... ods. 7 citovaných zákonných ustanovení poistencovi, ktorý ku dňu uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a neuplatní si nárok na dávku v nezamestnanosti, sa obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného ... ods. 7 citovaných zákonných ustanovení poistencovi, ktorý ku dňu uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a neuplatní si nárok na dávku v nezamestnanosti, sa obdobie, za ktoré sa znižuje suma .
... v období od 19.9.2008 do 18.9.2011 nepreukázal žiadnu dobu poistenia v nezamestnanosti, čím nesplnil podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti. Navrhovateľ tiež predložil výzvu UPSVaR Trebišov, datovanú 5.9.2011, č. W2011/09239/16, ktorým bol navrhovateľ ... v období od 19.9.2008 do 18.9.2011 nepreukázal žiadnu dobu poistenia v nezamestnanosti, čím nesplnil podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti. Navrhovateľ tiež predložil výzvu UPSVaR Trebišov, datovanú 5.9.2011, č. W2011/09239/16, ktorým bol .
... ods. 7 citovaných zákonných ustanovení poistencovi, ktorý ku dňu uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a neuplatní si nárok na dávku v nezamestnanosti, za obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného ... ods. 7 citovaných zákonných ustanovení poistencovi, ktorý ku dňu uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a neuplatní si nárok na dávku v nezamestnanosti, za obdobie, za ktoré sa znižuje suma .
... neschopnosti boli vyplatené dávky v nezamestnanosti do vyčerpania podpornej doby. Odporca v 1. rade poukazuje, že navrhovateľka bola oboznámená o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti, čoho dôkazom je poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti, ktoré prevzala už pri uplatnení nároku na dávku v nezamestnanosti 19 .
... dvoch poistení podľa čl. 61 základného nariadenia. Celkovou dobu poistenia v nezamestnanosti 0 dní tak nesplnila podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti. O odvolaní proti tomuto rozhodnutiu rozhodla žalovaná napadnutým rozhodnutím zo dňa 25.01.2011 č. ... na ďalšie konanie. Žalobu odôvodnila tým, že nesúhlasí s rozhodnutím žalovanej a jeho odôvodnením, že nespĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti. Na území iného členského štátu Európskej únie, t.j. v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného .
... o zamestnanie t.j. od 13.7.2008 do 12.7.2011 nepreukázal žiadnu dobu poistenia v nezamestnanosti, čím nesplnil podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti. Tiež nemá vyplácané dávky v hmotnej núdzi. Okrem bytu patriaceho do BSM je inak nemajetný. Otec býva so svojou matkou .
... v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nepreukázal žiadnu dobu poistenia v nezamestnanosti a tým nesplnil podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti. Otec v súčasnosti nemá žiadny príjem, snaží sa nájsť si prácu. Býva spolu so svojou manželkou K. Č. a jej .
... .j. v období od 12.05.2008 do 11.05.2011 otec nepreukázal žiadnu dobu poistenia v nezamestnanosti, čím nesplnil podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti. Z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol podľa oznámenia úradu práce vyradený dňa 20.07.2011 z dôvodu nedostavenia sa v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.