Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095535
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
26.02.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
  • podmienka nájdené 957341 krát v 172976 dokumentoch
  • obnova nájdené 27874 krát v 6194 dokumentoch
  • konanie nájdené 6870298 krát v 406564 dokumentoch
  • podla nájdené 6746740 krát v 417942 dokumentoch
  • § nájdené 8747097 krát v 420502 dokumentoch
  • 394 nájdené 5579 krát v 2566 dokumentoch
  • trestny nájdené 467043 krát v 43317 dokumentoch
  • poriadok nájdené 1215801 krát v 254115 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 24 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 19 dokumentov


Právna veta: Účel obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného konania ani spochybňovanie spôsobu, akým dôkazy hodnotili súdy v pôvodnom konaní. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť, ani inak korigovať a dôkazy, ktoré už boli vykonané v pôvodnom konaní, nemožno opakovať. Za nové v zmysle vyššie citovaných ustanovení a úvah súdu I. stupňa je potrebné považovať také skutočnosti, ktoré neboli pred rozhodnutím súdu predmetom zisťovania alebo dokazovania, novým dôkazom je predovšetkým dôkazný prostriedok, ktorý sa v čase rozhodovania súdu v spise nenachádzal. Naproti tomu za nové skutočnosti alebo d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/85/2015 4315010124 11.08.2015 Mgr. Adriana Némethová ECLI:SK:KSNR:2015:4315010124.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adriany Némethovej a sudcov JUDr. Zity Matyóovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci odsúdeného A. M., pre prečin krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno f/, odsek 3 písmeno b/ .
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku

Právna veta: Krajský súd konštatuje, že pre povolenie obnovy konania musia byť kumulatívne splnené dve podmienky. Musia nastať skutočnosti súdu skôr neznáme, a zároveň musia byť spôsobilé privodiť priaznivejšie rozhodnutie pre páchateľa. Možnosť zasahovania do právoplatných rozhodnutí súdov je však v súlade so zásadou nemennosti právoplatných rozhodnutí pre zaručenie právnej istoty striktne obmedzená určením presných zákonných kritérií uvedených v citovanom ustanovení § 394 ods. 1 Trestného poriadku. Už zo systematického zaradenia inštitútu obnovy konania medzi mimoriadne opravné prostriedky je zrejmé, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Ntok/2/2016 1016010006 02. 03. 2017 JUDr. Marcela Kosová ECLI:SK:KSBA:2017:1016010006.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Marcely Kosovej a sudcov JUDr. Ľudmily Králikovej a JUDr. Kamila Ivánka, v trestnej veci odsúdeného R.. Y. Y., pre pokračovací trestný čin podvodu spolupáchateľstvom v časti formou účastníctva ako .
... trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody B., z a m i e t a , pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. odôvodnenie: Dňa 18.7.2011 doručil odsúdený C. I. súdu návrh na povolenie obnovy konania v jeho trestnej veci vedenej .
... veci vedenej na Okresnom súde Prievidza - sp. zn. 2T/57/2007 z a m i e t a , pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. odôvodnenie: Súd na verejnom zasadnutí vypočul odsúdeného Z. K., vypočul svedkov Ľ. K., C. I., oboznámil sa s pripojeným spisom .
... termín verejného zasadnutia na deň 07.11.2011, ktorého predmetom bolo rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy konania, pričom nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Súd zo spisového materiálu a z výsluchu svedka O. C. na verejnom zasadnutí zistil, že jediným dôkazom skôr neznámym, ktorý .
... vyššie uvedených zistených skutočností dospel súd k záveru, že v posudzovanom prípade nie sú splnené podmienky obnova konania podľa § 394 Trestného poriadku. Vychádzajúc z vyššie citovaného zákonného ustanovenia možno konštatovať, že odsúdený neuviedol žiadne skutočnosti ani ... veci vedenej na tomto súde pod sp. zn. 3T/162/2009. Nakoľko súd nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania postupom podľa § 399 odsek 2 Trestného poriadku zamietol. .
... 24.11.2005, sp. zn. 1T/15/2000, právoplatným 20.01.2006, zamietol, pretože neboli zistené podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Súd prvého stupňa svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že vychádzajúc z návrhov obvinených, s ohľadom na podmienky obnovy ... z 24.07.2007, sp. zn. 4To/35/2007, právoplatným 24.07.2007, zamietol, pretože neboli zistené podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, II. podľa § 399 odsek 2 Trestného poriadku návrh obvinenej M.. N. E. (ďalej len „sťažovateľka“) .
... odsúdeného U. U., nar. XX.XX.XXXX, o povolenie obnovy konania z a m i e t a, pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou sp. zn. 2T/110/2008 zo dňa 30.09.2008 v spojení s .
... veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 6T 1/2005, pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote sťažnosť odsúdený Q. I., ktorú podrobne písomne zdôvodnil ... § 399 ods. 2 Trestného poriadku súd návrh na povolenie obnovy konania zamietne, ak nezistí podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Prvostupňový súd v súlade so zákonom vyložil citované ustanovenie Trestného poriadku tak, že súd rozhodujúci .
... rozpore s účelom trestu. Podľa § 399 odsek 2 Trestného poriadku súd návrh na povolenie obnovy konania zamietne, ak nezistí podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Vyššie citované ustanovenie Trestného poriadku stanovuje formálne podmienky pre tzv. iudicium rescindens (obnovovacie konanie) - existenciu právoplatného rozhodnutia a novej skutočnosti .
... odsúdeného V. V., nar. XX.XX.XXXX, na povolenie obnovy konania z a m i e t a, pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou č. k. XY./XX/XXXX-XXX zo dňa XX.XX.XXXX v spojení .
... . 2 Trestného poriadku, aby bol návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania zamietnutý, nakoľko neboli zistené podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. So skutočnosťami, ktoré odsúdený vo svojom návrhu uvádza sa súd prvého stupňa ako aj súd druhého ... konaní. Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti dospel k záveru, že u odsúdeného W. X. nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku, a preto súd návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania zamietol. Odsúdený W. X. vo svojom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.