SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1153648
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
26.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky odpočítania dane


Približný počet výsledkov: 38 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podmienky odpočítania dane
  • podmienka nájdené 966392 krát v 174452 dokumentoch
  • odpocitanie nájdené 43981 krát v 7550 dokumentoch
  • dany nájdené 995729 krát v 195174 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Zákon o DPH podmieňuje pre platiteľa možnosť odpočítania dane od vlastnej daňovej povinnosti splnením základnej podmienky a to, že túto daň voči nemu uplatnil iný platiteľ. Odpočítanie dane je preto možné len medzi platiteľmi dane navzájom, pričom pri zdaniteľných osobách, ktoré nie sú platiteľmi dane, odpočítanie nie je možné. Uvedená podmienka je základná, bez jej splnenia si žalobca nemohol odpočítať daň ani pri splnení ostatných podmienok ustanovených Zákonom o DPH.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/55/2013 5013200334 09.10.2013 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2013:5013200334.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: Jozef Letrich, podnikajúci pod obchodným menom ROTOX LT, s miestom .
Právna veta: Správca dane nie je povinný preukázať existenciu daňovej transakcie, ale v rámci daňovej kontroly overuje, či daňový subjekt deklarovanú daňovú transakciu podľa predložených daňových dokladov. Nesplnenie hmotnoprávnych podmienok nie je možné odpustiť a zákonodarca vzhľadom na ľahkú zneužiteľnosť odpočtu DPH požaduje, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu zákonných podmienok uvedených v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). V tejto súvislosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/47/2015 4015200233 25. 11. 2015 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2015:4015200233.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členiek senátu JUDr. Dariny Vargovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: MST Trade s.r.o., so sídlom Námestie Bélu Bartóka 3297/27 Veľký Meder .
Právna veta: Žalobca ako daňový subjekt pri svojej podnikateľskej činnosti je povinný viesť svoju evidenciu, uskutočňovať svoju činnosť a preverovať si svojich obchodných partnerov tak, aby v akomkoľvek prípade, teda v každej situácii mal dostatočné podklady na to, aby vedel preukázať existenciu, resp. vznik nárokov a povinnosti v zmysle daňových zákonov. Správca dane pri daňovej kontrole skúma uskutočnenie obchodov nielen z formálnej stránky, ale preveruje aj súlad skutočného stavu so stavom formálnym Listinné doklady, ktoré žalobca ku daňovej kontrole predložil, aj keď formálne spĺňajú právne nál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyplýva, že pri uplatnení oslobodenia od dane znáša dôkazné bremeno dodávateľ tovaru, ktorý musí preukázať, že stanovené podmienky odpočítania dane splnil. Nie je opodstatnená námietka žalobcu, že správca dane na neho neúnosne preniesol dôkazné bremeno, pretože žalobca ... platiteľom opodstatnenie, vzhľadom na to, že platiteľ, ktorý uplatňuje odpočítanie dane musí mať splnené (a vedieť preukázať) podmienky odpočítania dane. Ak bol tovar prepravený z tuzemska do iného členského štátu (zo SR do ČR) na účet, to .
Právna veta: Plnenie zákonných podmienok pre vznik nároku na odpočítanie dane nespočíva len v predložení dokladov s predpísaným obsahom. Nárok na odpočítanie dane nemá základ vo formálnom doklade, ale v existencii konkrétnej dodávky tovaru, nakoľko zákon o DPH nestojí iba na formálnom, ale aj na reálnom preukázaní dodania tovaru, a preto dôkaz predložením daňových dokladov je iba formálnym dôkazom dovršujúcim hmotnoprávne aspekty v prípade skutočného vykonania dodávky tovaru. Zákonné podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plnení pri zhotovovaní stavby a vyúčtoval ich čiastkovými faktúrami v závislosti od uskutočnených plnení objednávateľovi. To znamená podmienka odpočítania dane na vstupe bola žalobcom splnená riadne a v súlade so zákonom. Tým, že spoločnosť CONCO, s. ... v prospech žalobcu ako platne registrovaný platiteľ DPH a uskutočnenie týchto plnení žalobca preukázal vyššie uvedenými dokladmi naplnil podmienku odpočítania dane v zmysle zákona. Poukázal ďalej na to, že správca dane nespochybnil vykonanie prác, ale v priebehu .
... § 51 zákona č. 222/2004 Z.z. a vykonal dokazovanie na preverenie reálneho dodania fakturovaného tovaru, čo je základnou podmienkou odpočítania dane. Žalovaný z vykonaného dokazovania zistil, že žalobkyňa počas daňovej kontroly nepredložila správcovi dane dôkazy preukazujúce uskutočnenie zdaniteľných obchodov tak, ako .
... . Vykonanou daňovou kontrolou bolo spochybnené uskutočnenie zdaniteľných obchodov, deklarovaných predloženými faktúrami, a preto správca dane vyslovil záver, že neboli splnené podmienky odpočítania dane podľa § 49 a 51 zákona o DPH. K námietke týkajúcej sa nedostatočného zistenia skutkového stavu žalovaný uviedol, že správca .
... . č. 222/2004 Z.z., ako aj formálne podmienky v zmysle § 51 zák. č. 222/2004 Z.z.. Formálnou podmienkou odpočítania dane je časové kritérium na odpočítanie dane. Platiteľ vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane ... . 222/2004 Z.z., ako aj formálne podmienky v zmysle § 51 zák. č. 222/2004 Z.z.. Dôležitou formálnou podmienkou odpočítania dane je časové kritérium odpočítania dane podľa zák. č. 222/2004 Z.z. účinného za kontrolované zdaňovacie obdobie jún 2008 platilo .
... preveriteľných dôkazov, nemajú žiadny podstatný vplyv na záver správcu dane, že daňový subjekt nesplnil zákonom stanovené podmienky odpočítania dane z pridanej hodnoty a nepreukázal, že nadobudol tovar a služby od spoločnosti EXWOOD, s.r.o., ... preveriteľných dôkazov, nemajú žiadny podstatný vplyv na záver správcu dane, že žalobca nesplnil a nepreukázal zákonom stanovené podmienky odpočítania dane z pridanej hodnoty. Uviedol, že predložené faktúry, na ktorých je ako dodávateľ uvedená spoločnosť EX-WOOD .
... žalobe, že žalovaný nesprávne posudzoval predmet zmluvy ako prevod práva), a teda nedošlo k vzniku daňovej povinnosti, čím nebola splnená podmienka odpočítania dane v zmysle § 49 Zákona o DPH. K námietke žalobcu ohľadne nerešpektovania zmluvnej voľnosti strán - účastníkov zmluvy žalovaným uviedol, že .
... preveriteľných dôkazov, nemajú žiadny podstatný vplyv na záver správcu dane, že žalobca nesplnil a nepreukázal zákonom stanovené podmienky odpočítania dane z pridanej hodnoty. Uviedol, že predložené faktúry, na ktorých je ako dodávateľ uvedená spoločnosť E.-L., ... preveriteľných dôkazov, nemajú žiadny podstatný vplyv na záver správcu dane, že daňový subjekt nesplnil zákonom stanovené podmienky odpočítania dane z pridanej hodnoty a nepreukázal, že nadobudol tovar a služby od spoločnosti E.-L., I..W..V .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.