Nájdené rozsudky pre výraz: pohľadávka právneho predchodcu navrhovateľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 78

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Premlčanie znamená uplynutie času ustanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, aby sa právo bolo vykonalo. Konkrétnym právnym účinkom premlčania je, že dlžníkovi vzniklo oprávnenie vzniesť námietku premlčania, a tým spôsobom zánik veriteľovej možnosti domôcť sa s úspechom na súde premlčaného práva. Ak sa uplatní námietka premlčania pred príslušným súdom nie je možné oprávnenej osobe toto právo priznať.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 8C/164/2012 5712202819 09.10.2012 Mgr. Magdaléna Šmidtová ECLI:SK:OSMT:2012:5712202819.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Martin v konaní pred samosudkyňou Mgr. Magdalénou Šmidtovou v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného advokátskou kanceláriou Tomáš Kušnír, s.
Právna veta: V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ v prípade neprimeraných/neprijateľných sankcií (v súdenej veci sankčných úrokov) nie je prípustná ich moderácia. To znamená, že konajúci súd nemôže vlastnou úvahou dospieť ku konštatovaniu, v akom rozsahu je/môže byť konkrétna sankcia (ešte) akceptovateľná/zodpovedajúca limitom ochrany spotrebiteľa a v tomto rozsahu jej poskytnúť súdnu ochranu. Dôsledok neplatnosti dopadá na (neprimeranú) sankciu ako celok, t.j. na jej základe nie je možné priznať ani čiastočné plnenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10Co/332/2014 5614201053 18.12.2014 JUDr. Róbert Urban ECLI:SK:KSZA:2014:5614201053.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Urbana a sudcov JUDr. Amálie Paulerovej a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci navrhovateľa JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., so sídlom Brno-strěd - Trnitá
Právna veta: Dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku je kombináciou jednostranných a dvojstranných právnych úkonov upravujúcich právne vzťahy, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy. Je to formulár, ktorý vopred pripravil veriteľ pre dlžníka, prípadne osobu pristupujúcu k záväzku a dlžník nemá žiadnym spôsobom možnosť ovplyvniť jeho ob-sah. Tento formulár obsahuje jednostranné právne úkony uznania zväzku, prípadne pristú-penia k záväzku a dvojstranné právne úkony pri dohode o splátkach záväzku a dohode o uzatvorení rozhodcovskej doložky. Vzhľadom k predformulovanému obsahu Dohody ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/135/2014 5712218287 30.04.2014 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2014:5712218287.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Františka Potockého a JUDr. Blaženy Stašíkovej, v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko s. r. o., so sídlom Brat
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/463/2013 5113201054 29. 11. 2013 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2013:5113201054.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Františka Potockého a JUDr. Blaženy Stašíkovej v právnej veci navrhovateľa: Profidebt Slovakia, s.r.o., so sídlom Bra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2CoKR/15/2019 7118209306 11. 06. 2019 JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI:SK:KSKE:2019:7118209306.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci navrhovateľa: 1) Arbitrážny súd Košice, s.r.o., so sídlom: Alžbetina 41, 040 01 Košice
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/835/2014 2711206428 15. 12. 2015 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2015:2711206428.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave, v právnej veci navrhovateľa: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 35 831 154, zastúpený advokátom: JUDr. Ján Šoltés, advokát so sídlom Karadžičova 8, P.O.BOX 205, Bratislava, proti odporcovi:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/1041/2015 3813217978 03. 02. 2016 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2016:3813217978.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: C. D. S., s.r.o., so sídlom v I., Z. 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného J. D., s.r.o. so sídlom v I., Z. 5, IČO: 36 613 843 proti odporcovi: K. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z., ul. C. XXX/XX, zastúpený splnomocne
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/47/2016 6113222992 24. 02. 2016 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2016:6113222992.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov v JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/2/2016 6114227044 28. 01. 2016 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2016:6114227044.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa C.O.R., s.r.o., Kapitulská č. 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 000 646 proti odporcovi JUDr. Mariana Matulová, B. 9, XXX XX L. L., správca konkurznej podstaty úpadcu
MENU