SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1112048
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122657
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423244
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: poistenie motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 1083 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistenie motorového vozidla
  • poistenie nájdené 336782 krát v 34161 dokumentoch
  • motorovy nájdené 186211 krát v 34285 dokumentoch
  • vozidla nájdené 211365 krát v 35397 dokumentochPrávna veta: Pokiaľ žalovaný namieta, že žalobcom uplatnená výška nezodpovedá skutočne vynaloženým nákladom na opravu motorového vozidla, ktoré žalobca nepreukázal, odvolací súd uvádza, že žalobca si dal opraviť poškodené motorové vozidlo vo vlastnom autoservise, čo zákonom nie je zakázané. Pokiaľ však žalovaný odmietol poskytnúť žalobcovi akékoľvek poistné plnenie, teda konal v rozpore s povinnosťami poistiteľa ustanovenými v § 795 Občianskeho zákonníka, nakoľko nebol oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Bol oprávnený len poistné plnenie primerane znížiť, avšak až za preukázania vedomého porušenia p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/173/2018 6615201855 25. 04. 2019 JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI:SK:KSBB:2019:6615201855.3 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miriam Boborovej Sninskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej, v právnej veci žalobcu DESTACAR, s.r.o. so sídlom Rovňany 10 .
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, výživné na maloleté dieťa

Právna veta: K námietkam matky dieťaťa, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore s rozhodovacou praxou, keď na základe tejto praxe sa výživné priznáva vo výške 20-30% z čistého príjmu rodiča, odvolací súd udáva, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade, pričom paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu rodiča (objektivizácia výživného) Zákon o rodine nepozná. Súd musí každý jeden prípad posudzovať individuálne a dôsledne sa zaoberať podstatnými skutkovými okolnosťami každého prípadu.

Úryvok z textu:
... výdavky maloletej nemohol súd započítať pôvodne uplatnené náklady vyčíslené matkou napr. tretinu zo zálohových a vyúčtovacích faktúr, poistenie a sporenie, poistenie motorového vozidla a pod.), v období rozhodovania súdu týmto rozsudkom (október 2018) vo výške podľa odhadu súdu max. 450 až 500 eur .
Právna veta: Z ust. § 113 ods. 2 O.s.p. vyplýva povinné spojenie konania o určenie otcovstva súdnym rozhodnutím s konaním o výchove a výžive maloletého dieťaťa. Z toho, že odporca musí byť o určenie svojho otcovstva k dieťaťu žalovaný, plynie, že svoje povinnosti k maloletému dieťaťu neplní dobrovoľne a že musia byť jeho práva a povinnosti k maloletému dieťaťu upravené podľa Zákona o rodine.

Úryvok z textu:
... eur, príspevku na domov sociálnych služieb matke 69 eur, lieky a liečenie 60 eur, na prevádzku motorového vozidla 60 eur, poistenia motorového vozidla 23,82 eur, platby za telefón 20 eur, poistenie domácnosti 2,29 eur a poplatku za káblovú televíziu 16,56 .
Právna veta: Za škodu podľa § 419 Obč. zák. zodpovedá ten, kto zavinil vznik hrozby škody. Tento subjekt je tiež povinný nahradiť účelne vynaložené náklady tomu, kto odvracal hroziacu škodu. O odvrátenie hroziacej škody v zmysle § 419 Obč. zák. ide iba v prípade, ak škoda síce hrozila, ale v dôsledku jej odvrátenia reálne nevznikla. Ak totiž škoda vznikne, postupuje sa podľa § 420 a nasl. Obč. zák.

Úryvok z textu:
... vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca uzavrel so žalovanou dňa 21. 4. 2010 poistnú zmluvu č. 8320059085. Jej predmetom bolo havarijné poistenie motorového vozidla zn. Škoda Octavia 1,9 TDI, EČV: BA 948 JS. Súčasťou poistnej zmluvy boli poistné podmienky. Tie v Hlave II .
... zmluvy. Z uvedeného vyplýva, že v čase vzniku predmetnej škody dňa 14.10.2005 nebola uzavretá zmluva o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla S.: Z.-XXX JP poistníkom, t.j. odporcom, preto bol navrhovateľ povinný poskytnúť poškodeným poistné plnenie za odporcu, a to .
... na tom základe, že účastníci konania uzavreli dňa 7.7.2008 poistnú zmluvu č. XXXXXXXXXX predmetom ktorej bolo povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Volkswagen Passat ev. Č.. N. XXXAU s účinnosťou od 7.7.2008 na dobu neurčitú . Žalovaná suma predstavuje ... skutkový a právny stav: Navrhovateľ uzavrel s odporcom poistnú zmluvu zo dňa 7.7.2008 predmetom ktorej bolo povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Volkswagen Passat I.. Č.. N. XXXAU s účinnosťou od 7.7.2008 na dobu neurčitú . Na základe tejto .
... vyjadrení ďalej uviedol, že dňa 31.10.2008 uzavrel žalobca so žalovaným Poistnú zmluvu č. 6549480088 o havarijnom poistení motorového vozidla. Predmetom poistenia bolo motorové vozidlo BMW X5 rok výroky 2008, EČV: S.. Žalobca uzavrel poistnú zmluvu ako ... vyjadrení ďalej uviedol, že dňa 31.10.2008 uzavrel žalobca so žalovaným Poistnú zmluvu č. 6549480088 o havarijnom poistení motorového vozidla. Predmetom poistenia bolo motorové vozidlo BMW X5 rok výroky 2008, EČV: S.. Žalobca uzavrel poistnú zmluvu ako .
... dôkazov a to prečítaním listinných dôkazov relácie dopravnej polície o priebehu dopravnej nehody, oznámenia o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia motorového vozidla, výpisu z evidencie vozidiel, výpisu zo systému navrhovateľa, oznámenie o poistnom plnení, výpočty hodnoty a výšky škody, faktúry č. 30 .
... vyhodnotení vykonaných dôkazov jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti ustálil, že žalobca so žalovanou uzavreli poistnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla žalovanej s účinnosťou od 17.3.2008. Žalovaná sa v poistnej zmluve zaviazal platiť štvrťročne poistné vo výške 40,43 .
... . Svoj návrh odôvodnil tým, že s odporkyňou uzavrel dňa XX.XX.XXXX poistnú zmluvu č. XXXXXXXXXX na povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, na jedno motorové vozidlo, s účinnosťou od 20.07.2009 na dobu neurčitú, pričom odporkyňa sa zaviazala platiť poistné ... a právny stav: Navrhovateľ uzatvoril s odporkyňou dňa XX.XX.XXXX poistnú zmluvu č. XXXXXXXXXX, na povinné zmluvné poistenie motorového vozidla s účinnosťou od XX.XX.XXXX na dobu neurčitú. Bolo dojednané ročné poistné obdobie a poistné vo výške vo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.