SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116254
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35193
NSČR: 122920
NSSČR: 66289
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423334
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
04.04.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: poistenie motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 1083 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistenie motorového vozidla
  • poistenie nájdené 336916 krát v 34171 dokumentoch
  • motorovy nájdené 186309 krát v 34297 dokumentoch
  • vozidla nájdené 211492 krát v 35408 dokumentoch... poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla dňa 26.8.2017. Zmluvu so žalovanou uzatvorila žalobkyňa, jednalo sa o poistenie motorového vozidla zn. Z. W.. Žalovaná v konaní namietla okrem iného aktívnu legitimáciu žalobkyne na podanie žaloby keď mala za to, že .
... poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone svojho povolania. Uviedol, že spôsob výpočtu poistného plnenia zamestnávateľovi žalobcu z havarijného poistenia motorového vozidla bol určený primárne v poistnej zmluve a súvisiacich dokumentoch, a to tak, že pri poškodení, zničení a pri odcudzení časti .
... vnútroštátne právo umožňuje rodinným príslušníkom obete dopravnej nehody požadovať náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy, náhrada tejto ujmy musí byť krytá povinným poistením motorového vozidla (SD Tlačové komuniké č. 144/13 z 24. októbra 2013). V tomto kontexte je potrebné tiež poukázať na rozsudok Súdneho .
... stranami sporu nebolo sporné, že medzi stranami sporu vznikol poistný vzťah na základe zmluvy o havarijnom poistení motorového vozidla, predmetom ktorej bolo poistenie osobného motorového vozidla, ktorú skutočnosť žalovaný nerozporoval. Nebolo sporné, že predmetom ... I. I., EČV: W., pričom ako poistníčka uzavrela so žalovaným ako poisťovateľom Zmluvu o havarijnom poistení motorového vozidla č. XXXXXXXXXX, predmetom ktorej bolo poistenie osobného motorového vozidla. S predmetným motorovým vozidlom došlo dňa 07 .
... z okresným súdom vykonaného dokazovania plynie, že žalobca oznámil žalovanému ako poisťovni vznik škodovej udalosti z havarijného poistenia motorového vozidla (č.l. 10 spisu), kde ako popis vzniku škody uviedol, že zrazil zviera, ktoré vybehlo pred ... vyplýva, že podľa čl. 2 písm. c) všeobecných ustanovení týchto Všeobecných poistných podmienok sa predmetné poistenie motorového vozidla žalobcu týkalo okrem iného poškodenia alebo zničenia motorového vozidla a/alebo jeho obvyklej a povinnej výbavy zvieraťom .
Kľúčové slová: určenie výšky výživného, výživné na maloleté dieťa

Právna veta: K námietkam matky dieťaťa, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore s rozhodovacou praxou, keď na základe tejto praxe sa výživné priznáva vo výške 20-30% z čistého príjmu rodiča, odvolací súd udáva, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade, pričom paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu rodiča (objektivizácia výživného) Zákon o rodine nepozná. Súd musí každý jeden prípad posudzovať individuálne a dôsledne sa zaoberať podstatnými skutkovými okolnosťami každého prípadu.

Úryvok z textu:
... výdavky maloletej nemohol súd započítať pôvodne uplatnené náklady vyčíslené matkou napr. tretinu zo zálohových a vyúčtovacích faktúr, poistenie a sporenie, poistenie motorového vozidla a pod.), v období rozhodovania súdu týmto rozsudkom (október 2018) vo výške podľa odhadu súdu max. 450 až 500 eur .
... dôvodná. Medzi žalobcom a právnou predchodkyňou žalovaných vznikol záväzkovo-právny vzťah a to uzatvorením poistnej zmluvy týkajúcej sa povinného zmluvného poistenia motorového vozidla. Právna predchodkyňa žalovaných však riadne a včas dohodnuté poistné za obdobie od 25.1.2013 do 24.7.2013 nezaplatila .
... XX/XXXXX zo dňa 14.10.2013, uzavretej medzi žalobcom ako poistníkom a žalovaným ako poisťovateľom, predmetom ktorej bolo havarijné poistenie motorového vozidla L. J. N.. Predmetné motorové vozidlo bolo poškodené pri poistnej udalosti ku ktorej došlo dňa 17.12.2013 medzi obcami .
... VÚB leasing, a. s., IČO:31 318 045. Žalobca ako poistník uzavrel so žalovaným ako poisťovateľom poistnú sumu o havarijnom poistení motorového vozidla č. XXXXXXXXXX zo dňa 29.5.2015 na základe poistnej zmluvy č. XXXXXXXXXX zo dňa 11.6.2015. Predmetom poistenia .
... dôkazmi predloženými žalobcom, žalovaným, a zistil tento skutkový stav veci: 6. Žalobca so žalovaným uzavreli poistnú zmluvu - havarijné poistenie motorového vozidla, 14.5.2013, Y. M., I. : G. XXX T.. Poistený v bode 9 tejto zmluvy vyhlásil, ... Svoj návrh odôvodnil tak, že žalobca mal na základe poistnej zmluvy so žalovanou uzatvorené havarijné poistenie, predmetom ktorého bolo poistenie motorového vozidla Y. M., I.: G. XXX T.. Poistenie zahŕňalo aj prípad krádeže vozidla. Predmetné motorové vozidlo bolo v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.