Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096552
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
27.02.2020 16:18

Nájdené rozsudky pre výraz: poistenie motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 1078 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistenie motorového vozidla
  • poistenie nájdené 334839 krát v 34022 dokumentoch
  • motorovy nájdené 184829 krát v 34164 dokumentoch
  • vozidla nájdené 209580 krát v 35287 dokumentochPrávna veta: Podľa § 798 Občianskeho zákonníka poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede ( § 793) bolo určené nižšie poistné. Ustanovenie § 798 obsahuje sankciu za porušenie povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poistiteľa. Táto sankcia spočíva v tom, že poistiteľ je oprávnený plnenie zo zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné. To, že išlo o vedome nepravdivú alebo neúplnú odpoveď, musí preukázať poistiteľ.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 13C/22/2011 5111202049 10.05.2012 JUDr. Beáta Svediaková ECLI:SK:OSZA:2012:5111202049.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Beátou Svediakovou v právnej veci navrhovateľa: R..Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXXX/XX, XXX XX Ž., práv. zast.: JUDr. Romanom Hriadelom, advokátom, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina, proti .
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namieta, že žalobcom uplatnená výška nezodpovedá skutočne vynaloženým nákladom na opravu motorového vozidla, ktoré žalobca nepreukázal, odvolací súd uvádza, že žalobca si dal opraviť poškodené motorové vozidlo vo vlastnom autoservise, čo zákonom nie je zakázané. Pokiaľ však žalovaný odmietol poskytnúť žalobcovi akékoľvek poistné plnenie, teda konal v rozpore s povinnosťami poistiteľa ustanovenými v § 795 Občianskeho zákonníka, nakoľko nebol oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Bol oprávnený len poistné plnenie primerane znížiť, avšak až za preukázania vedomého porušenia p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/173/2018 6615201855 25. 04. 2019 JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI:SK:KSBB:2019:6615201855.3 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miriam Boborovej Sninskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej, v právnej veci žalobcu DESTACAR, s.r.o. so sídlom Rovňany 10 .
Právna veta: Medzi fakultatívne náležitosti poistnej zmluvy spravidla patrí označenie poistného rizika, vinkulácia poistného plnenia, spôsob úhrady poistného a podobne. Žiadosť o vykonanie vinkulácie je jednostrannou dispozíciou oprávneného z poistnej zmluvy, ako má poisťovateľ povinný z poistnej zmluvy naložiť s poistným plnením. Dohodou o vinkulácii poistného plnenia poistník vinkuluje poistné plnenie v prospech tretej osoby; najčastejšie k vinkulácii poistného plnenia dochádza pri leasingových zmluvách, keď leasingový nájomca vinkuluje poistné plnenie v prospech leasingovej spoločnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11Co/13/2013 1210206773 19.08.2014 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2014:1210206773.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, v právnej veci navrhovateľky: Z. T., B.. XX.X.XXXX, T. na C. XXX, C. U., .
... XXXIC, ktoré patrilo poškodenému Z. H. AUTOSKLO KARDOS. Poškodený mal so žalovaným uzatvorenú zmluvu o havarijnom poistení motorového vozidla a škodovú udalosť nahlásil. Poškodený si dal motorové vozidlo opraviť u žalobcu. Náklady na opravu motorového vozidla ... XXXIC, ktoré patrilo poškodenému Judita H. AUTOSKLO KARDOS. Poškodený mal so žalovaným uzatvorenú zmluvu o havarijnom poistení motorového vozidla a škodovú udalosť nahlásil. Poškodený dal motorové vozidlo opraviť u žalobcu. Náklady na opravu boli vo .
... vlastníkom osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Multivan EČV: ZV-858CX a ako poistník uzavrel so žalovaným Zmluvu o havarijnom poistení motorového vozidla č. xxxxxxxxxx. V čase od 02. do 05. 11. 2017 neznámy páchateľ v meste Zvolen odcudzil žalobcovi predmetné ... č. l. IV. bod 1 a 3 poistnej zmluvy. 21. Podľa zistenia odvolacieho súdu z Poistnej zmluvy o havarijnom poistení motorového vozidla č. XXXXXXXXXX predmetom poistenia bolo motorové vozidlo zn. Volkswagen Multivan EČV: ZV-858CX. Z čl. IV. bod 2 .
... skutkovo odôvodnil tým, že dňa 03.07.2008 uzatvorili strany poistnú zmluvu č. 6546853192, ktorej predmetom bolo havarijné poistenie motorového vozidla žalobcu Škoda Octavia. Dňa 04.02.2017 došlo k poistnej udalosti, pri ktorej bolo poistené motorové vozidlo žalobcu poškodené ... nie je sporné, že dňa 03.07.2008 bola uzavretá poistná zmluva č. 6546853192, predmetom ktorej bolo havarijné poistenie motorového vozidla žalobcu Škoda Octavia a nie je sporné, že dňa 04.02.2017 došlo k poistnej udalosti, pri ktorej .
... 109,- Eur, internet 32,- Eur, splátky kreditov 95,- Eur mesačne, cestovné náklady do zamestnania osobným motorovým vozidlom 150,- Eur mesačne, poistenie motorového vozidla 55,- libier, „cestná daň 14 dní výživné na maloletú s Júliou stolík je“ (?), bežné výživné na U. 145,- Eur spolu .
... náhradu škody. Takýto výklad by znamenal, že škodca či už ten, čo porušil právnu povinnosť tým, že neuzavrel povinné zmluvné poistenie motorového vozidla by sa vyhol akejkoľvek zodpovednosti za škodu s tvrdením, že predsa poškodenému bolo plnenie poskytnuté z havarijného poistenia. V prípade .
... forme poistného plnenia zo strany žalovaného žalobcovi, na ktoré má žalobca, resp. žalobcov právny predchodca nárok a to titulom povinného poistenia motorového vozidla vinníka nehody. Právna skutočnosť, ktorá podmieňuje vznik nároku je teda škodová udalosť. Aj podľa ustálenej judikatúry súdov, keďže opravu realizoval .
... spoločnej domácnosti s manželom a troma deťmi. Manžel je zamestnaný s príjmom okolo 800 libier. Ako ďalšie výdavky matka uviedla poistenie motorového vozidla 70,26 libier, finančný lízing na motorové vozidlo vo výške 392,01 libier, koncesionársky poplatok vo výške 5,50 libier .
... , že žalovaná v tejto skutočnosti neuniesla dôkazné bremeno. 10. Tvrdeniam žalobcu, že bola uzatvorená zmluva so žalovanou o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla nepriamo nasvedčujú i identifikačné údaje v návrhu poistnej zmluvy ohľadne osoby žalovanej ako poistníka, ako aj motorového vozidla. Žalovaná síce .
... príslušníkom obete dopravnej nehody požadovať náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy, náhrada tejto ujmy musí byť krytá povinným poistením motorového vozidla, pričom súčasne rozhodol, že ak členský štát priznáva nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, nemôže pre túto ... príslušníkom obete dopravnej nehody požadovať náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy, náhrada tejto ujmy musí byť krytá povinným poistením motorového vozidla. Týmto vnútroštátnym právom je Občiansky zákonník, ktorý v ustanovení § 11 a § 13 priznáva nárok .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.