SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189373
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
14.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: poistenie motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 1102 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistenie motorového vozidla
  • poistenie nájdené 344892 krát v 34635 dokumentoch
  • motorovy nájdené 190655 krát v 34682 dokumentoch
  • vozidla nájdené 216321 krát v 35758 dokumentochPrávna veta: Podľa § 798 Občianskeho zákonníka poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede ( § 793) bolo určené nižšie poistné. Ustanovenie § 798 obsahuje sankciu za porušenie povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poistiteľa. Táto sankcia spočíva v tom, že poistiteľ je oprávnený plnenie zo zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné. To, že išlo o vedome nepravdivú alebo neúplnú odpoveď, musí preukázať poistiteľ.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 13C/22/2011 5111202049 10.05.2012 JUDr. Beáta Svediaková ECLI:SK:OSZA:2012:5111202049.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Beátou Svediakovou v právnej veci navrhovateľa: R..Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXXX/XX, XXX XX Ž., práv. zast.: JUDr. Romanom Hriadelom, advokátom, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina, proti .
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namieta, že žalobcom uplatnená výška nezodpovedá skutočne vynaloženým nákladom na opravu motorového vozidla, ktoré žalobca nepreukázal, odvolací súd uvádza, že žalobca si dal opraviť poškodené motorové vozidlo vo vlastnom autoservise, čo zákonom nie je zakázané. Pokiaľ však žalovaný odmietol poskytnúť žalobcovi akékoľvek poistné plnenie, teda konal v rozpore s povinnosťami poistiteľa ustanovenými v § 795 Občianskeho zákonníka, nakoľko nebol oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Bol oprávnený len poistné plnenie primerane znížiť, avšak až za preukázania vedomého porušenia p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/173/2018 6615201855 25. 04. 2019 JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI:SK:KSBB:2019:6615201855.3 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miriam Boborovej Sninskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej, v právnej veci žalobcu DESTACAR, s.r.o. so sídlom Rovňany 10 .
Právna veta: V oblasti poistenia motorových vozidiel sa v zásade uplatňujú dva režimy poistenia - povinné poistenie v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z.z.“) a dobrovoľné (havarijné) poistenie, uzatvárané v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 788 a nasl.). V zásade platí, že v povinného zmluvného poistenia sa hradia škody vozidlom spôsobené; z havarijného poistenia sa hradia škody vlastníkovi vozidla, ktoré škodu spôsobilo. Z praxe pois ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 11Co/134/2019 6718205720 13. 11. 2019 JUDr. Jozef Zlocha ECLI:SK:KSBB:2019:6718205720.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Zlochu a sudkýň JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jany Haluškovej ako členiek senátu, v spore žalobcu: C. U., nar. XX. novemba XXXX, bytom C. .
Právna veta: Medzi fakultatívne náležitosti poistnej zmluvy spravidla patrí označenie poistného rizika, vinkulácia poistného plnenia, spôsob úhrady poistného a podobne. Žiadosť o vykonanie vinkulácie je jednostrannou dispozíciou oprávneného z poistnej zmluvy, ako má poisťovateľ povinný z poistnej zmluvy naložiť s poistným plnením. Dohodou o vinkulácii poistného plnenia poistník vinkuluje poistné plnenie v prospech tretej osoby; najčastejšie k vinkulácii poistného plnenia dochádza pri leasingových zmluvách, keď leasingový nájomca vinkuluje poistné plnenie v prospech leasingovej spoločnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11Co/13/2013 1210206773 19.08.2014 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2014:1210206773.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, v právnej veci navrhovateľky: Z. T., B.. XX.X.XXXX, T. na C. XXX, C. U., .
... 309,89 eura, celkovo vo výške 6.197,84 eura, nakoľko mal poškodený v KOOPERATIVA poisťovni, a.s. uzatvorené havarijné poistenie motorového vozidla. Na základe vykonaného dokazovania ustálil, že neprivolanie polície žalovanou, ktorá spôsobila škodovú udalosť, nemá za následok také porušenie povinnosti, ktorá .
... mal splatiť ešte cca 5.000,- Eur. Ďalej vykonáva pravidelné odvody do zdravotnej ako aj Sociálnej poisťovne, štvrťročne platí zákonné poistenie motorového vozidla vo výške 58,- Eur. Predpokladá, že bežná údržba vozidla, ktorým vykonáva taxislužbu bude vo výške 150,- Eur. Prechodne mal zdravotné .
... zo strany žalovaného a vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobca ako poistník uzavrel so žalovaným ako poisťovateľom zmluvu o havarijnom poistení motorového vozidla značky Mercedes Benz R320, EČV: XX. XXX XX., pričom dňa 20. 12. 2015 došlo k dopravnej nehode, ktorej jedným z .
... právo umožňuje pozostalým po obeti dopravnej nehody požadovať náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy, náhrada tejto ujmy musí byť krytá povinným zmluvným poistením motorového vozidla a pozostalí (ako poškodení) môžu tieto nároky podľa § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. uplatniť priamo .
... ,30 € mesačne, internet a TV 37,72 € mesačne, telefón 24,98 € mesačne, mesačník na DPMK 20 € mesačne a popritom zákonné poistenie motorového vozidla 95,60 € ročne a životná poistka 23,41 € mesačne. Manželove výdavky v lete počas stretnutí so synom nemôže potvrdiť, pretože .
... žalovaný ako poistník a držiteľ motorového vozidla uzatvorili dňa 6.2.2015 Poistnú zmluvu č. 6001813106, predmetom ktorej bolo poistenie motorového vozidla DODGE NITRO, EČV SI650BN, VIN 1D8GUC8937W118688 pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti - KASKO. Dohodnuté bolo ... že, dňa 6.2.2015 uzavrel žalovaný so žalobcom poistnú zmluvu číslo 610/175456-0, predmetom ktorej bolo poistenie motorového vozidla pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti s tým, že táto bola uzavretá na dobu neurčitú, s .
... nenesie zodpovednosť na vzniku škody žalobcu, ktorý si ju zapríčinil sám ušetrením výdavkov na riadnom plnohodnotnom poistení motorového vozidla používaného na požičiavania tretím osobám. Rozhodne a preukázateľne bežná lacná poistka vozidla, ktorou bolo vozidlo ... súd dodáva, že skutočnosť, že podmienkou žalovanej na uzavretie zmluvy o nájme motorového vozidla bolo havarijné poistenie motorového vozidla pre účely auto požičovne v konaní preukázané nebolo a z podmienok požičiavania motorových vozidiel (č. l .
... plynie právne posúdenie otázky aplikácie Obchodného zákonníka na zmluvný vzťah medzi sporovými stranami, ako podnikateľmi založený poistnou zmluvou pre havarijné poistenie motorového vozidla pri ich podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na to, že žalovaný nepoprel žalobou uplatňovaný nárok čo do jeho výšky, tak žalobca považoval .
... (ďalej len „osobné motorové vozidlo“). Žalobca ako poistník uzavrel so žalovaným, ako poisťovateľom, zmluvu o havarijnom poistení motorového vozidla č. 6584476201, predmetom ktorej bolo poistenie osobného motorového vozidla (ďalej len „Zmluva o havarijnom poistení“). Dňa ... motorového vozidla stanovená na sumu vo výške 78.125,- Eur, pričom v časti pre dodatkové poistenie motorového vozidla nebola označená žiadna doplnková či nadštandardná výbava predmetného OMV. Avšak práve táto skutočnosť potvrdzuje záver .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.