SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118041
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 122989
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423354
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
06.04.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: poistné na nemocenské poistenie


Približný počet výsledkov: 937 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistné na nemocenské poistenie
  • poistny nájdené 312317 krát v 20218 dokumentoch
  • na nájdené 15288749 krát v 423077 dokumentoch
  • nemocensky nájdené 24116 krát v 5805 dokumentoch
  • poistenie nájdené 337060 krát v 34175 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 277 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Je potrebné konštatovať, že samotné nadobudnutie právneho postavenia SZČO na účely sociálneho poistenia, nezakladá automaticky SZČO povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Na účely sociálneho poistenia nadobúda fyzická osoba status SZČO, ak vykonáva niektorú zo zárobkových činností taxatívne ustanovených v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo disponuje oprávnením na jej výkon. Je potrebné ďalej uviesť, že samotný zápis, alebo osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa zák.č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/29/2013 2013200178 10.04.2014 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2014:2013200178.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY X. súd v W. v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: Ing. T. T. - Royal Market, M. Bela 5, 921 01 Piešťany proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - .
Právna veta: So vznikom povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z.z. spája aj odvodovú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby. Dodatočné daňové priznanie je zákonom upravený legálny prostriedok nápravy daňového priznania, ktorý je daňový subjekt oprávnený využiť ak zistí, že daň uvedená v daňovom priznaní má byť nižšia, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje, pričom zákonodarca stanovil lehotu pre uplatnenie tejto zákonnej možnosti. Dodatočné daňové priznanie nahrádza pôvodné podané daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. Z ust. § 21 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/29/2013 5013200189 03.12.2014 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2014:5013200189.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: G. T., bytom D.. XXXX/XXX, XXX XX I. T., právne zastúpený: JUDr. Peter .
Právna veta: Vychádzajúc zo zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je obsahom právneho vzťahu sociálneho poistenia založeného na poistnom princípe, okrem iného - právo sociálnej poisťovne na plnenie, za ktoré sa považuje zaplatenie poistného na sociálne poistenia a - povinnosť fyzických a právnických osôb povinne nemocensky poistených a povinne dôchodkovo poistených platiť poistné na sociálne poistenie včas a v správnej výške, a plniť ďalšie povinnosti, ktoré dotknutým osobám citovaný zákonu ukladá. Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vymedzuje v § 128 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/112/2010 8010200762 16.03.2012 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2012:8010200762.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Moniky Tobiašovej, v právnej veci žalobcu ZVL AUTO spol. s r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 31 .
Právna veta: Vychádzajúc z gramatického výkladu § 293bl ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., krajský súd konštatuje, že zákonodarca toto ustanovenie formuloval tak, že Sociálna poisťovňa nebola oprávnená predpísať penále za oneskorenú úhradu poistného za obdobie od januára 2009 do decembra 2009, ktoré sa viaže na dlžné poistné a príspevky pred 01.01.2010, ktoré boli zaplatené najneskôr do 30.04.2010. V § 293bl ods. 1 zákonodarca viaže nepredpísanie penále na dlžné poistné a príspevky za obdobie pred 01.01.2010. Podľa názoru krajského súdu, výklad uvedeného ustanovenia treba chápať tak, že povinnosť nepredpísať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 461/2003 Z.z“) predpísala žalobcovi penále v sume 3.212,96 Eur vypočítané z dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové ... 139 ods. 1 zákona rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Podľa § 139 ods. 3 zákona .
Právna veta: Na základe zistených skutočností súd dospel k záveru (je nesporné, že žalobkyňa nemala celé rozhodujúce obdobie, t.j. celý kalendárny rok 2010 prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky), že na výpočet pravdepodobného denného vymeriavacieho základu nie je možné aplikovať druhú vetu § 57 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, teda nie je možné sumu pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určovať ako 1/30 vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskyt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neschopnosti prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnankyne, ako to žalobkyňa uvádza v žalobe, ale vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie v čase trvania nemocenského poistenia. Z vyššie uvedeného vyplýva, že 15. december 2010 (deň vzniku ... prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnankyne, ako to žalobkyňa uvádza v žalobe, ale vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie v čase trvania nemocenského poistenia. Z vyššie uvedeného vyplýva, že 15. december 2010 (deň vzniku .
Právna veta: Povinný svoju žiadosť o zastavenie exekúcie odôvodnil tým, že jeho dlh z roku 2000/2001 bol premlčaný po 6 rokoch, nakoľko nešlo o predpísanie poistného, ale o vymáhanie poistného. Svoje tvrdenie podložil ustanovením § 147 Premlčanie poistného bližšie neurčeného zákona, podľa ktorého sa právo vymáhať poistné premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo. Nakoľko exekúcii musí predchádzať rozhodnutie o zaplatení dlžnej čiastky, povinný si nie je vedomý, že by mu poisťovňa predpísala zaplatiť poistné. Súd však neprihliada na premlčanie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V zmysle rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, č. 703-66385-4105/2003 zo dňa 8.10.2003 bolo povinnému predpísané poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie za obdobie 1.1.2002 do 30.6.2003 v celkovej výške 5.454,- Sk (181,03 .
Právna veta: Ďalšou spornou vecou medzi účastníkmi konania bolo rozhodnutie žalovaného o porušení § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách žalobcom. Toto ustanovenie stanovuje zamestnávateľovi povinnosť písomne určiť miesto nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, prípadne podmienky pracovnej cesty, zamestnancovi vysielajúceho na pracovnú cestu. Zamestnávateľ je v tejto súvislosti povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Krajský súd považuje za správny názor žalovaného, že nákladný list vyhotovený v zmysle Dohovoru o pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na ... náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné .
Právna veta: Konanie, výsledkom ktorého je napadnuté rozhodnutie, je iným (nedávkovým) konaním, v ktorom organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhoduje o uložení penále podľa ustanovení zákona č.461/2003 Z.z.. Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa pritom nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (§172 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.), ktorým je zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní - Správny poriadok. Zákon o sociálnom poistení v citovanom ustanovení výslovne vo veciach sociálneho poistenia vylučuje použitie Správneho poriadku. Konaniu správnych orgánov a ich rozhodnutiam tak nemožno vyčítať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2005, apríl 2005, máj 2005, jún 2005 a júl 2007 penále v sume 917,38 Eur, vypočítané z dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity vo .
Právna veta: Krajský súd v tejto súvislosti však dáva do pozornosti rozhodnutie NS SR sp. zn. 7Sžso/28/2016 zo dňa 25. januára 2018, z ktorého vyplýva právna veta: „zákon číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov používa pojem premlčanie, avšak o premlčanie v súkromnoprávnom zmysle sa môže jednať v predpise verejného práva len vtedy, ak tento predpis v rámci ustanovenia ktoré pojednávajú o premlčaní vyslovene stanovuje, že správny orgán prihliadne na premlčanie len na námietky účastníka konania. Pokiaľ takéto ustanovenie predpis z verejného práva neobsahuje, je výrazom premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpísala žalobcovi za obdobie júl 2007 až február 2008 penále v celkovej sume 355,22 Eur, vypočítané z dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity vo .
Právna veta: V zmysle § 130 ods. 4 citovaného zákona mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak. Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach a o celkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistenie na starobné poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné .
Právna veta: Na výkon rozhodnutia, ktorým bolo predpísané poistné a sankcie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, pretože zákon o Sociálnej poisťovni, pokiaľ ide o výkon týchto rozhodnutí, ustanovuje odlišnú úpravu. Podľa nej rozhodnutia o povinnosti zaplatiť pohľadávky na poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a sankcie je možné súdnym výkonom rozhodnutia (exekúciou) vykonať najneskôr do 10 rokov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Táto desaťročná lehota je prekluzívna, preto v jej priebehu musí byť konanie o súdny výkon rozhodnutia (exekúcia) nielen začaté, ale i skon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutím podľa zákona o Sociálnej poisťovni. Tento zákon účinný do 31.6.2001 stanovoval pre vymáhanie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie (ďalej len poistné), ako aj sankcií (poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti, ... príspevok na poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu vznikla predpisov pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie vymáha príslušná pobočka podľa osobitných predpisov na základe právoplatného a vykonateľného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.