Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie obchodného tajomstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
4 dokumenty
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na naplnenie skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva pritom netreba preukazovať účel konajúcej osoby, pre ktorý obchodné tajomstvo vyzradila, odplatnosť, či bezodplatnosť vyzradenia, zavinený charakter jej konania, ba dokonca ani jeho znalosť protiprávnosti svojho konania. Nevyžaduje sa ani to, aby vyzradenie obchodného tajomstva malo za následok vznik skutočného prospechu tretej osobe. Rozhodujúci je objektívny výsledok - porušenie obchodného tajomstva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 63Cb/159/2006 6106210773 27.06.2012 JUDr. Katarína Holečková ECLI:SK:OSBB:2012:6106210773.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica v konaní pred samosudkyňou JUDr. Katarínou Holečkovou v právnej veci žalobcu EUROCOM Z, s.r.o., so sídlom Paulinyho 4, 040 01 Košice, IČO: 31 688 675, právne zast. JUDr. Klaudia Azariová, advok
Právna veta: Pod spisom správneho orgánu povinnej osoby sa rozumie zažurnalizované písomnosti (a to samotné alebo záznamy o úkonoch a postupoch správneho orgánu) a to v časovej nadväznosti a zároveň očíslované, prípadne aj zviazané, z ktorých jednoznačne vyplýva postup správneho orgánu, účastníkov konania, zúčastnených osôb a ostatných subjektov pri vybavovaní veci (žiadosti, podnetu), ktorý patrí do kompetencie tohto správneho orgánu. Všetky tieto povinnosti sa nachádzajú v spisovom obale, ktorý je označený minimálne spisovou značkou, skartačným znakom, archívnym znakom, pomenovaním správneho orgánu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/75/2011 5011200964 18.04.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200964.2 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Pavla Polku, v právnej veci žalobcu: JUDr. A. X., C. D. XXX, XXX XX C. D., zastúpený advokátom: JUDr. Peter Šramko, advokát
Právna veta: Podľa § 46 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka klamlivým označením tovaru a služieb je každé označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že ním označený tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta alebo od určitého výrobcu alebo že vykazujú osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť. Nerozhodné je, či označenie bolo uvedené bezprostredne na tovare, obaloch, obchodných písomnostiach a pod. Takisto je nerozhodné, či ku klamlivému označeniu došlo priamo alebo nepriamo a akým prostriedkom sa tak stalo. Ustanovenia osobitn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 16CbPv/11/2011 6111226422 22.05.2013 JUDr. Pavol Tomáš ECLI:SK:OSBB:2013:6111226422.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica sudcom JUDr. Pavlom Tomášom, v právnej veci navrhovateľa v 1. rade DOCTOR´S ASSOCIATES INC., so sídlom 325 Bic Drive, 064 61 Milford, Connecticut, USA, obchodné číslo: 0282328, v 2. rade Subway Intern
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/354/2015 1106207961 25. 10. 2016 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2016:1106207961.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubici Kriškovej a sudcov JUDr. Oľgy Bahníkovej a JUDr. Ľubici Břouškovej v právnej veci žalobcu: ADELA LINGUA, a.s., so sídlom Magnetová 11, 831 04 Bratislava,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/185/2012 6106210773 24.04.2013 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2013:6106210773.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Daniely Maštalířovej, v právnej veci žalobcu EUROCOM Z, s.r.o.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/47/2013 1013895867 03. 06. 2014 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2014:1013895867.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a členov senátu JUDr. Lenky Praženkovej a JUDr. Ľubice Kriškovej v právnej veci navrhovateľa: ADELA LINGUA, a.s., Magnetová 11, 831 04 Bratisla
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/256/2015 1113216301 26. 01. 2017 JUDr. Soňa Pekarčíková ECLI:SK:KSBA:2017:1113216301.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a členiek senátu JUDr. Andrey Haitovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej v právnej veci žalobcu: Poistná udalosť s. r. o., Sabinovská 11, Bratislava, IČO: 45 474 231, zast.:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/125/2020 7120208331 06. 11. 2020 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2020:7120208331.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov JUDr. Igora Ragana a JUDr. Natálie Štrkolcovej v spore žalobcu: ERFOLG s.r.o., Hlavná 686/114, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 608 441, zastúpený: Hronček & Partn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 23Co/114/2017 8210203715 27. 06. 2018 Mgr. Miloš Kolek ECLI:SK:KSPO:2018:8210203715.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Miloša Koleka a členov senátu JUDr. Mariany Muránskej a JUDr. Daniely Babinovej v spore žalobcu: X., s.r.o., so sídlom T. X, XXX XX X., N.: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Joze
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41CoPv/9/2016 7116220933 31. 01. 2017 JUDr. Miroslava Púchovská ECLI:SK:KSBB:2017:7116220933.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Boborovej Sninskej, v právnej veci navrhovateľa SEAK, s.r.o. Slanská 11934
MENU