Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie práva na ochranu osobnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 160

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
21 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava ochrany osobnosti v § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka má ústavnoprávny základ vychádzajúci z článku 19 Ústavy. K vzniku občianskoprávnej zodpovednosti spôsobenej zásahom do osobnosti fyzickej osoby musia byť splnené zákonné predpoklady. Týmito predpokladmi sú: existencia zásahu, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu a ktorý spočíva v porušení alebo v ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej fyzickej a morálnej integrite, musí ísť o zásah neoprávnený a musí byť daná príčinná súvislosť medzi oboma uvedenými predpokladmi ohrození osobnosti fyzickej osoby v jej morál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 22Co/15/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8716205382 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Kandriková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2021:8716205382.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 O. s. p. dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah; to neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie. Je potrebné rozlišovať medzi vykonaním dôkazu a hodnotením dôkazu. Pri vykonávaní dôkazu listinou, kedy sa listina prečíta alebo oznámi jej obsah, sa zároveň nevykonáva aj hodnotenie tohto dôkazu, teda čo listina a v akom rozsahu preukazuje. Nakoľko súd vykonal dôkazy listinami, ich prečítaním prípadne oboznámením ich obsahu, čo je priamo zaznamenané v zápisnici o pojednávan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/150/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6310206800 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jaroslav Gallo ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6310206800.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu Mg
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo na ochranu osobnosti tzv. osobnostné právo prináleží každej fyzickej osobe. Medzi jednotlivé zákonom chránené zložky osobnosti patrí právo na ochranu života, zdravia, občianskej cti, mena a prejavov osobnej povahy, právo na ochranu osobnej slobody, osobného súkromia, a pod.; pričom výpočet jednotlivých zákonom chránených zložiek ochrany osobnosti uvedených v ust. § 11 Občianskeho zákonníka osobnosti je príkladmý...V uvedenej súvislosti odvolací súd uvádza, že dobré meno (povesť) fyzickej osoby podnikateľa pred neoprávneným zásahom chráni ust. § 11 Občianskeho zákonníka. Ide predovšetkým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/635/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6412210346 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Danica Kočičková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6412210346.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie súvisiace s vydaním lekárskej správy - nálezu považoval aj odvolací súd za také, ktoré nekorešponduje s obvyklou činnosťou lekára, bolo priam neprofesionálne, keď aj podľa vyjadrenia Doc. F., hlavného odborníka MZ SR pre odbor psychiatria, ktorý bol vypočutý ako svedok, základ záznamu malo tvoriť citovanie toho, čo osoba poskytujúca údaje o pacientovi hovorí, teda aké objektívne údaje podáva. Lekár mohol tieto údaje vyhodnotiť tak, že sa môže jednať o vážnu duševnú chorobu. Samotná lekárska správa však nie je poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Z výsluchu svedka vyplynulo, že o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9Co/295/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5110237661 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI: ECLI:SK:KSZA:2019:5110237661.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Právo na súkromie v rôznych poňatiach môže zahŕňať tak ochranu rodinného života, súkromie obydlia, listové tajomstvo, ako aj ochranu cti, povesť človeka, či ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o osobe. V ústavnej rovine je zakotvené v článku 16 Ústavy Slovenskej republiky nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená, obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Súčasťou práva na súkromie je právo na rodinný život. Ak medzi fyzickými osobami existujú sociálne, morálne, citové a kultúrne vzťahy vytvorené v rámci ich súkromného a rodinného života, môže porušením práva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/354/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2111203765 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Hýbelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2012:2111203765.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýb
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/957/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112227396 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3112227396.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtoc
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/623/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3714200643 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3714200643.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky S. G., bytom F. XXXX/XXX, A. N., v konaní zastúpenej JUDr.
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8Co/183/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8313201604 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Fiľakovský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8313201604.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Fi
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/65/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1213234631 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Huszár ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1213234631.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Husz
MENU