SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306987
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66818
USSR: 38909
NSČR: 128948
NSSČR: 71186
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430433
Krajské súdy (ČR): 49521
Posledná aktualizácia
05.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany
  • postavenie nájdené 125169 krát v 49501 dokumentoch
  • spotrebitel nájdené 854016 krát v 63611 dokumentoch
  • ako nájdené 3380557 krát v 348771 dokumentoch
  • slabsi nájdené 42470 krát v 23021 dokumentoch
  • zmluvny nájdené 1018309 krát v 88508 dokumentoch
  • strana nájdené 473735 krát v 133098 dokumentochPrávna veta: Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv sa vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa a neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľa. Postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany vyplýva zo skutočnosti, že nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah zmluvy vopred pripravenej dodávateľom. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov upravuje nekalé obchodné praktiky, ktoré v ust.§ 7 ods. 2 písm. a/ definuje, že obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti. Dohodu o uzavretí splátkového kalendár ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/151/2013 6912210149 10.09.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6912210149.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s. r. o., 851 .
Právna veta: 27. Jednorazovým zosplatnením úveru veriteľom vzniká spotrebiteľovi povinnosť jednorazovo vrátiť sumu požičaného úveru, navýšenú o kapitalizované úroky ku dňu zosplatnenia a počnúc prvým dňom omeškania spotrebiteľa už ide o protiprávny stav založený sankčným jednostranným predčasným zosplatnením úveru, s ktorým sa spájajú výhradne sankcie, keďže spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením uvedenej sumy ( § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ). Ak napriek tomu existuje zmluvné dojednanie, ktoré s protiprávnym stavom spája aj nárok na zmluvné úroky, teda na odplatné nároky patriace len pre prípad s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/255/2017 6616212250 21. 12. 2017 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2017:6616212250.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a sudcov Mgr. Štefana Baláža a JUDr. Alexandra Mojša, v právnej veci žalobcu Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábr. 4, 811 02 Bratislava, IČO: .
Právna veta: V zmysle článku 5 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29ES o nekalých obchodných praktikách nekalé obchodné praktiky sú zakázané. Podľa článku 8 citovanej smernice obchodná praktika sa považuje za agresívnu, ak v skutkovej súvislosti berúc do úvahy všetky jej črty a okolnosti obťažovaním, nátlakom, vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraným vplyvom podstatne zhoršuje alebo je spôsobilá významne zhoršiť slobodu výberu alebo správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na súde treba obzvlášť prísne, vzhľadom na spotrebiteľské právo, hodnotiť právne úkony, ktoré zhoršujú postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, kde aj v prípade nečinnosti odporcu ako spotrebiteľa navrhovateľ musí preukázať, že pri uzatváraní ... na súde treba obzvlášť prísne, vzhľadom na spotrebiteľské právo, hodnotiť právne úkony, ktoré zhoršujú postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, kde aj v prípade nečinnosti odporcu ako spotrebiteľa navrhovateľ musí preukázať, že pri uzatváraní .
... chrániť spotrebiteľa ako tzv. slabšiu zmluvnú stranu a zo zásady neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľa ako tzv. silnej zmluvnej strany. Postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany vyplýva aj z toho, že nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah zmluvy vopred pripravenej dodávateľom. Odvolací súd je toho názoru, že .
... a teda platia i vo vzťahu k úverom ako k tzv. absolútnym obchodno-právnym vzťahom, do ktorých žalovaný vstupoval v postavení spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany a je mu z tohto dôvodu poskytovaná ochrana, keď ako účastník zmluvného vzťahu nemá možnosť ovplyvniť obsah a podmienky uvedené .
... v prípade akýchkoľvek sporov, pretože výber riešenia sporov spočíval na žalobcovi. Povinný je v postavení spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany a v dôsledku tejto skutočnosti s ohľadom na vyššiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho, lepšiu znalosť práva ... v prípade akýchkoľvek sporov, pretože výber riešenia sporov spočíval na žalobcovi. Povinný je v postavení spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany a v dôsledku tejto skutočnosti s ohľadom na vyššiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho, lepšiu znalosť .
... povinný nemal možnosť voľby všeobecného súdu v prípade akýchkoľvek sporov, pretože výber riešenia sporov spočíval na žalobcovi. Povinný je v postavení spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany a v dôsledku tejto skutočnosti s ohľadom na vyššiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho, lepšiu znalosť práva a jednoduchšiu dostupnosť právnych služieb .
... zo strany súdu zodpovedalo právnej úprave ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských zmluvných vzťahov a výhrade verejného poriadku. Žalobca, ktorý vystupuje v postavení spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany mal podľa zistenia okresného súdu naliehavý právny záujem na požadovanom určení neplatnosti zmluvy. Okresný súd založil svoje rozhodnutie na zistení .
... s určitou právnickou osobou. Nie je vylúčené že fyzická osoba, o ktorej žalobca informácie v prejenávanej veci žiadal, mohla mať postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v záväzkovoprávnom vzťahu a je nesporné, že žiadateľ o informácie/žalobca je subjektom poskytujúcim ochranu spotrebiteľom. Ani táto skutočnosť nie .
... s určitou právnickou osobou. Nie je vylúčené že fyzická osoba, o ktorej žalobca informácie v prejenávanej veci žiadal, mohla mať postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v záväzkovoprávnom vzťahu a je nesporné, že žiadateľ o informácie/žalobca je subjektom poskytujúcim ochranu spotrebiteľom. Ani táto skutočnosť nie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.