SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1194785
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65755
USSR: 37251
NSČR: 126703
NSSČR: 68638
USČR: 80932
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427976
Krajské súdy (ČR): 47315
Posledná aktualizácia
24.10.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: posudkový lekár


Približný počet výsledkov: 7933 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: posudkový lekár
  • posudkovy nájdené 113158 krát v 8460 dokumentoch
  • lekar nájdené 125015 krát v 17271 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1772 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 64 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 12 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Pri určovaní percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty v zmysle § 88 ods.1 zákona o sociálnom poistení sa v rámci naposledy vykonávanej činnosti poškodeného ako zamestnanca prihliada najmä na pracovnú náplň, prípadne na presný rozpis vykonávaných prác vrátane jednotlivých časových úsekov v rámci pracovnej doby. Percentuálnu mieru poklesu pracovnej schopnosti pri jednotlivých poškodeniach zdravia v dôsledku pracovného úrazu, prípadne choroby z povolania však neurčuje žiaden zákon, ani iná právna norma. Posudkový lekár sociálneho poistenia pri posudzov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 10Sp/6/2016 7016200199 20. 03. 2017 JUDr. Pavol Tkáč ECLI:SK:KSKE:2017:7016200199.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Pavlom Tkáčom v právnej veci navrhovateľky M. O. W. J. Q. I. D. Z. , J.. XX.XX.XXXX, G. I. H., Q. XX/XXXX, zast. JUDr. Helenou Knopovou, advokátkou, so sídlom kancelárie v Košiciach, Štúrova 20, proti odporkyni .
Právna veta: Pri určovaní percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty v zmysle § 88 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení sa v rámci naposledy vykonávanej činnosti poškodeného ako zamestnanca prihliada najmä na pracovnú náplň, prípadne na presný rozpis vykonávaných prác vrátane jednotlivých časových úsekov v rámci pracovnej doby. Pre priznanie nároku na úrazovú rentu nestačí len samotná skutočnosť, že poškodený bol pre zmenu pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu preradený na inú pracovnú pozíciu, prípadne pre úplnú stratu tejto schopnosti bol s poškodeným ukonče ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 25Sd/213/2014 5014200919 15.01.2015 Mgr. Nora Tomková ECLI:SK:KSZA:2015:5014200919.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní vedenom pred samosudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v právnej veci navrhovateľa: K. M., nar. XX. X. XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, bytom V. H. XX, zast. JUDr. Petrom Harakálym, advokátom, so sídlom v F., H. č. XX, proti odporkyni .
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 71 zákona je nesporné, že jednou z podmienok pre priznanie nároku na invalidný dôchodok je hodnotenie zdravotného stavu poistenca, u ktorého pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav musí byť miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Hodnotenie zdravotného stavu poistenca vykonávajú posudkový lekári sociálneho poistenia v rámci posudkovej činnosti podľa ust. § 153 zákona, v rámci ktorého určujú zdravotné postihnutie, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ku ktorému priradzuj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Sd/16/2015 8015200179 01.04.2015 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2015:8015200179.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Evou Slávikovou v právnej veci navrhovateľky E. C., bytom E., Y. XXX/XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8-10, o invalidný dôchodok takto rozhodol: Z r u š u j e .
Právna veta: Z logiky veci vyplýva, že o stabilizácii zdravotného stavu možno hovoriť s určitým časovým postupom po ukončení predpísanej liečby. Hoci je vymedzenie tohto obdobia len orientačné (spravidla 2 roky), nesporne je potrebné v ňom zohľadniť závažnosť, stupeň ochorenia, charakter, priebeh liečby a v týchto súvislostiach aj rizikovosť stavu, tj. možnosť recidívy ochorenia. Práve v týchto súvislostiach by mal posudkový lekár z hľadiska svojich odborných medicínskych poznatkov vyhodnotiť zdravotný stav poistenca individuálne, na základe konkrétne preukázaného stavu jeho ochorenia, charakteru a dĺžky l ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 26Sd/249/2014 6014201147 07.05.2015 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2015:6014201147.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici samosudkyňou Mgr. Ivanou Datlovou v právnej veci navrhovateľky Y. W. rod. O., nar. X.K. XXXX, bytom Š. G. XXX/XX Q. U. T., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu so sídlom v Bratislave Ul. 29. augusta .
Právna veta: Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je podmienený okrem iného invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok je podstatnou otá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Sd/20/2015 7015200357 22.04.2015 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2015:7015200357.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: Ing. M. U. I. Y. C. P. S. Á., bytom N. XXXX/XX, G., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o .
Právna veta: Z ustanovenia § 70 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, zhodnotenia liečby s určením diagnostického zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 21Sd/23/2014 6014200132 05.02.2015 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2015:6014200132.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, samosudkyňou Mgr. Ivanou Datlovou, v právnej veci navrhovateľky: Y. M., rod. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXXX/XX, H. H., proti odporkyni: Sociálnej poisťovni ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta .
Právna veta: Podľa § 71 ods. 10, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sd/237/2013 4013201115 27.01.2014 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2014:4013201115.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľky: U. B., bytom F. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, samosudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takto rozhodol: Krajský .
Právna veta: Piata časť Občianskeho súdneho poriadku v druhej ani tretej hlave neupravuje rozhodovanie súdu o náhrade trov konania navrhovateľa v prípade zastavenia konania pre späťvzatie žaloby (opravného prostriedku) podľa § 250d ods. 3 O.s.p. Pre taký prípad je potrebné postupovať podľa ust. § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p., v zmysle ktorého má navrhovateľ právo na náhradu trov konania v tom prípade, ak jeho opravný prostriedok bol podaný dôvodne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 24Sd/132/2013 5013200490 29.11.2013 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2013:5013200490.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: W. Y., nar. XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, bytom XXX XX D. T. č. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok, v .
Právna veta: Posudkoví lekári pri posudzovaní zdravotného stavu postupujú okrem zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, aj podľa prílohy č. 4 k zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je rozdelená do príslušných kapitol podľa ochorení jednotlivých orgánov. V týchto kapitolách je podľa druhu zdravotného postihnutia uvedená aj miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách. Krajský súd považuje za potrebné tiež uviesť, že v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 71 ods. 5 a 6 miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje len na základ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 20Sd/326/2014 6014201475 13.05.2015 JUDr. Jarmila Badíková ECLI:SK:KSBB:2015:6014201475.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľky: V. Z., nar. XX. M. XXXX, bytom H. XXX, XXX XX H., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava o .
Právna veta: Podľa § 196 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (6) Účastník konania je povinný navrhnúť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhodne, ktoré z dôkazov sa vykonajú. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná vykonať aj iné dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci. (7) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz osobitne a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti. Podľa § 209 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Rozhodnutie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 38Sd/88/2013 2013200545 06.05.2014 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2014:2013200545.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Katarínou Benczovou v právnej veci navrhovateľa: Ing. I. B., nar. XX.XX. XXXX, bytom XXX XX S. B., W. č. XX, zastúpený JUDr. Danou Podhradskou, advokátkou, so sídlom Estónska č. 16, 821 06 .
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR nie je úlohou správneho súdu pri výkone správneho súdnictva nahradzovať činnosť orgánov verejnej správy, ale len preskúmavať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí. 39. Je zrejmé, že v danom prípade sa posudzuje žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu v znení platnom od 01.07.2018. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy bolo možné vyhotoviť parkovací preukaz fyzickej osobe, ak spĺňala podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, pričom podľa novej právnej ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dosiahol medzný limit miery funkčnej poruchy XX%. 7. Žalobca namietal nedostatočné vyhodnotenie doloženej zdravotnej dokumentácie posudkovým lekárom, ktorý nezohľadnil odporúčania ortopéda K.. H., ani nevyužil jeho ponuku na odborné zdravotné vyšetrenie. Podľa ... V danom prípade žalobca nepodal písomnú žiadosť o prizvanie na posúdenie jeho zdravotného stavu, pričom posudkový lekár nemal pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu, preto vykonal posúdenie bez .
Právna veta: Cystická fibróza je závažné genetické ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu života a predčasne ho skracuje. Cystická fibróza síce nie je nákazlivá, avšak osoby ktoré trpia cystickou fibrózou sa musia pohybovať v prostredí, ktoré nezvyšuje riziko ich nákazy, nakoľko tieto osoby sú vo väčšej miere ohrozené tým, že dôjde u nich k nakazeniu sa vírusmi resp. baktériami z prostredia, v ktorom sa pohybujú. Prvostupňový správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ust. § 14 ods. 6 zák.č.447/2008 Z.z.. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že zákonodarca v tomto ustanovení uviedol, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. 1) (2) Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu. Posudkový lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje najmä s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore ... osobu s ťažkým zdravotným postihnutím prepravovať sa prostriedkami verejnej hromadnej dopravy. 12. Pokiaľ posudkoví lekári ktorí predkladali podklady pre vydanie prvostupňového resp. druhostupňového rozhodnutia konštatovali, že tento druh .
Právna veta: V súvislosti s právnym názorom správneho súdu je potrebné poznamenať, že zákonodarca v ustanovení § 173 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. poukazuje súd predovšetkým na jednoznačný zámer zákonodarcu zvýšiť náhradu za bolesť na dvojnásobok v prípadoch služobných zákrokov policajtov, pri ktorých bolo spôsobené poškodenie zdravia policajtovi inou osobou, za podmienky, že jej konanie smerovalo proti tomuto zákroku. Podľa názoru súdu zámerom danej právnej úpravy nebolo vyčleniť v súvislosti s dvojnásobnou výškou odškodnenia iba také konania smerujúce proti zákroku policajta, ktoré majú vyslovene útoč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu za bolesť v dvojnásobnej výške vzhľadom k bodovému ohodnoteniu vypracovaným všeobecným lekárom a následným odobrením tejto sumy posudkovým lekárom odboru zdravotníctva SPSČ a OÚ MV SR. 6. Dňa 22.10.2018 rozhodol žalovaný správny orgán preskúmavaným ... v dvojnásobnej výške vzhľadom k bodovému ohodnoteniu vypracovaným všeobecným lekárom pre dospelých a potvrdením uvedených bodov a im zodpovedajúcej sumy posudkovým lekárom." Ďalej citoval ust. § 173 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe .
Právna veta: Komplexný posudok ako podklad spracovaný posudkovým lekárom a sociálnymi pracovníkmi prvostupňového alebo druhostupňového správneho konania, je výsledkom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Lekársku posudkovú činnosť podľa § 63 ods. 1 zákona o peňažných príspevkoch vykonáva posudkový lekár, ktorým je na účely tohto zákona lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti posudk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bol navrhnutý požadovaný druh peňažného príspevku na kompenzáciu. 33. Komplexný posudok ako podklad spracovaný posudkovým lekárom a sociálnymi pracovníkmi prvostupňového alebo druhostupňového správneho konania, je výsledkom lekárskej posudkovej činnosti a ... pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo. Z uvedeného vyplýva, že len posudkový lekár v prvostupňovom, prípadne druhostupňovom administratívnom konaní je oprávnený a schopný odborne posúdiť odkázanosť posudzovanej .
Právna veta: Žalobca bol rozhodnutím ÚPSVaR vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu, že odmietol ponuku vhodného zamestnania bez vážnych dôvodov. Rozsudkom Najvyššieho súdu č. k. 9 Szšo 24/2010 zo dňa 25. 5. 2011 bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 7S 36/2009, ktorým bolo zrušené rozhodnutie ÚPSVaR, ktorým predmetný úrad zamietol odvolanie žalobcu proti predmetnému rozhodnutiu o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V odôvodnení predmetných rozsudkov sa okrem iného uvádza, že žalovaný v 1. rade nepostupoval správne pri vyradení žalobcu z evidencie nezamestna ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudkov sa okrem iného uvádza, že žalovaný v 1. rade nepostupoval správne pri vyradení žalobcu z evidencie nezamestnaných, keď sa posudkový lekár, resp. odborné konzílium nevyjadrilo k námietkam žalobcu, ktorý tvrdil, že ponúknuté pracovné miesto vzhľadom na jeho zdravotný stav nie je .
Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia, ústredia. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom ... pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach z 10. júla 2014, posudkovým .
Právna veta: Pre úplnosť považuje správny súd za potrebné poznamenať, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie parkovacieho preukazu podľa § 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. je úlohou príslušných orgánov verejnej správy zamerať sa aj na vyhodnotenie špecifických prejavov ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby vo vzťahu k jej možnostiam absolvovať cestovanie prostriedkom verejnej hromadnej dopravy. Predmetom vyhodnotenia by nemala byť len fyzická schopnosť posudzovanej osoby dopraviť sa na zástavku verejnej hromadnej dopravy, schopnosť nastúpiť do dopravného prostriedku alebo z neho vystúpi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .). Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z.z. lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu. Posudkový lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje najmä s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a s ... orgánu. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z., pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu na účely kompenzácie, na účely preukazu, na účely parkovacieho preukazu, na účely .
Právna veta: V ustanovení § 36 zákona č. 5/2004 Z.z. sú ustanovené dôvody na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, vážne dôvody, ktoré exkulpujú (oslobodzujú) uchádzača od inak povinného vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ako aj skutočnosti, pri ktorých je možné opätovné zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dôvody pre vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie sú taxatívne vymedzené, pričom podľa § 36 ods. 2 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. (v nadväznosti na § 36 ods. 5 písm. a) cit. zákona) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.