SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1182106
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64660
USSR: 35863
NSČR: 124511
NSSČR: 67325
USČR: 80115
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425406
Krajské súdy (ČR): 43748
Posledná aktualizácia
02.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povinne dôchodkovo poistená SZČO


Približný počet výsledkov: 69 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinne dôchodkovo poistená SZČO
  • povinny nájdené 1943878 krát v 308739 dokumentoch
  • dochodkovo nájdené 3817 krát v 1532 dokumentoch
  • poisteny nájdené 32905 krát v 7980 dokumentoch
  • szco nájdené 8754 krát v 1908 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov


Právna veta: So vznikom povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z.z. spája aj odvodovú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby. Dodatočné daňové priznanie je zákonom upravený legálny prostriedok nápravy daňového priznania, ktorý je daňový subjekt oprávnený využiť ak zistí, že daň uvedená v daňovom priznaní má byť nižšia, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje, pričom zákonodarca stanovil lehotu pre uplatnenie tejto zákonnej možnosti. Dodatočné daňové priznanie nahrádza pôvodné podané daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. Z ust. § 21 ods ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/29/2013 5013200189 03.12.2014 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2014:5013200189.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: G. T., bytom D.. XXXX/XXX, XXX XX I. T., právne zastúpený: JUDr. Peter .
Právna veta: Vydaním licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár Slovenskou lekárskou komorou podľa § 68 ods. 1 písm. a/ zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti získa jej držiteľ bez ďalšieho status samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) podľa § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z. z. v relevantnom znení pre účely vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia. Podľa § 10 zákona č. 578/2004 Z. z. samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základe týchto skutočností bol účastník konania v období, za ktoré mu bolo napadnutým rozhodnutím predpísané poistné, povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO. 7. Žalovaná v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia zároveň citovala príslušné ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v .
... , podľa ktorého nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Odporkyňa ďalej uviedla, že rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 3. novembra 2011 bol navrhovateľovi podľa § 68 ods .
... činnosti advokáta podľa osobitného predpisu, pretože advokát nie je vyčiarknutý zo zoznamu advokátov. Z uvedeného dôvodu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činnosti advokáta, povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie dňom pozastavenia výkonu advokácie nezaniká. Žalovaná rozhodnutím .
... poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Ak súhrn vymeriavacích základov zamestnanca a povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO presiahne hranicu vymeriavacieho základu v úhrne mesačne najviac, vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO sa zníži ... bola v spornom období od júla 2006 do júna 2007 povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO, pretože 1. žalobkyňa bola držiteľom živnostenského listu č. ŽO-XXXX/XXXXX-XXXXX s .
... o odvolania uvádzané povinným v námietkach, súd poukazuje nato, že rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinnej dôchodkovo poistenej SZČO v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom .
... ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona. Podľa § 78 zákona povinne dôchodkovo poistenej SZČO a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie ... prihliadne sa na ňu ako na dobu zamestnania až odo dňa zaplatenia poistného. Podľa § 78 zákona povinne dôchodkovo poistenej SZČO a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za .
... poistné z vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Ak súhrn vymeriavacích základov zamestnanca a povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO presiahne hranicu vymeriavacieho základu v úhrne mesačne najviac, vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO sa zníži tak, aby úhrn týchto vymeriavacích základov .
... zamestnanca. Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie je základnou zákonnou povinnosťou povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Žalovaný nesúhlasí s názorom žalobcu, že rozhodnutia Sociálnej poisťovne sú nepreskúmateľné. Napadnuté rozhodnutie má ... rezervného fondu solidarity platí podľa § 128 ods. 11 Zákona o sociálnom poistení zamestnávateľ, povinne dôchodkovo poistená SZČO a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba. Povinnosť platiť poistné do rezervného fondu solidarity sa na .
... ) zákona č. 461/2003 Z. z., v znení účinnom od 01.01.2005, sadzba poistného na starobné poistenie je pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu 18% vymeriavacieho základu. 20. Podľa § 132 písm. c) zákona č. 461/2003 ... Z. z., je pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO osobu sadzba 6% z vymeriavacieho základu. 21. Podľa § 137 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.