SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116708
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35194
NSČR: 122921
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423348
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
04.04.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť platiť odvody


Približný počet výsledkov: 35 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinnosť platiť odvody
  • povinnost nájdené 1824479 krát v 279801 dokumentoch
  • platit nájdené 533814 krát v 188126 dokumentoch
  • odvod nájdené 6862 krát v 3312 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty


Právna veta: Zo zákona o sociálnom poistení nevyplýva povinnosť príslušnej pobočky sociálnej poisťovne informovať poistencov o tom, že neuhradili poistné v zákonom určenej lehote. Platenie odvodov poistného preto nemožno podmieňovať obdržaním výzvy správneho orgánu...Neobdržanie výzvy a upozornenia na nezaplatené poistné, nie je dôvodom na zánik povinnosti toto poistné zaplatiť, prípadne zaplatenie poistného po uplynutí zákonom určených lehôt splatnosti považovať za uhradené včas...Platí zásada, že dňom zverejnenia právneho predpisu v zbierke zákonov, majú všetci možnosť sa s ním oboznámiť, t.j. sú o zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/256/2014 1014201959 12.06.2015 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2015:1014201959.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Mariána Degmu v právnej veci žalobkyne: F. W., W. M. Č.. XX, XXX XX A., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa - .
Právna veta: Zákon o rodine na zmenu súdnych rozhodnutí explicitne nevyžaduje podstatnú zmenu okolností, napriek tomu, vzhľadom na konštrukciu tejto okolnosti ako výnimky zo zásady nezmeniteľnosti súdnych rozhodnutí, ktorá smeruje k právnej istote, sa vyžaduje, aby k vydaniu nového rozhodnutia došlo len vtedy, ak ide o zmenu závažnejšieho charakteru. Nie je žiaduce a prípustné reparovať právoplatné rozhodnutie pre nepodstatnú zmenu v pomeroch. V zmysle záverov aplikačnej praxe preto treba prihliadať na všetky okolnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre zmenu výživného. Dôvodom na zmenu rozhodnutia však bud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , avšak na vyhlásenie bankrotu nemá finančné prostriedky. Nemá zabezpečené vlastné bývanie, a teda je bezdomovcom. Kvôli výživnému si neplnil svoje povinnosti (neplatil odvody). Živnosť sa mu „aktivovala“ sama, o čom nevedel, za čo dostal pokutu od daňového úradu, ktorú doposiaľ nezaplatil. Matka mu .
Právna veta: V ustanovení § 78 ods. 1 Zákona o rodine, ako aj v ustanovení § 163 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) je zakotvená zásada, podľa ktorej už stanovené výživné je možno zmeniť, ak dôjde k zmene pomerov. Z ustanovení § 78 ods. 1 ZoR a § 163 ods. 2 OSP tiež vyplýva, že pre povinnosť platiť stanovené výživné sa uplatňuje zásada, že stanovené výživné má zodpovedať pomerom, za ktorých bolo stanovené. Ak dôjde k zmene pomerov, musí sa to odraziť aj v úprave vyživovacej povinnosti. Vzhľadom k povahe výživného však pri zmene pomerov nedochádza automaticky i k zmene vyživovacej povinnosti, ale zme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľ nie je dlhodobo PN, tak navrhovateľovi ošetrujúci lekár ani nemôže vystaviť PN, pretože v 1. roku podnikania nie je povinnosťou platiť odvody na poistenie v Sociálnej poisťovni. Dlh na výživnom splatil navrhovateľ s pomocou jeho priateľky, aby zabránil exekúcii na spoluvlastnícky podiel .
... od 165,- do 183,- Eur mesačne. Na ďalšie dôvody pre zníženie výživného, ktoré uvádzal otec, a to povinnosť platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie ako aj skutočnosť, že mu finančne vypomáha uhrádzať výživné matka, neprihliadal. Vychádzal z toho ... od 165,- do 183,- Eur mesačne. Na ďalšie dôvody pre zníženie výživného, ktoré uvádzal otec, a to povinnosť platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie ako aj skutočnosť, že mu finančne vypomáha uhrádzať výživné matka, neprihliadal. Vychádzal z toho .
... toho vyplýva, že ide o dlh, ktorý spôsobil sám odporca tým, že si riadne a včas neplnil svoju zákonom stanovenú povinnosť platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Keďže účelom manželského výživného je vyrovnanie životnej úrovne manželov, pričom životná úroveň navrhovateľky počas obdobia .
... zo spáchania skutku a zároveň odmietol vypovedať. Z jeho prečítanej výpovede z prípravného konania vyplýva, že je pravdou, že mal povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne, pričom vždy mal aj snahu platiť svoje záväzky. V zmysle zákona mal aj povolený splátkový kalendár od .
... bolo nezákonné, odporca postupoval nesprávne, keď navrhovateľovi uložil povinnosť zaplatiť sankčný úrok. Navrhovateľ si splnil povinnosť platiť odvody za jednotlivé terminály videohier v zákonom stanovených lehotách. poukazuje na to, že nie je možné vychádzať ... bolo nezákonné, odporca postupoval nesprávne, keď navrhovateľovi uložil povinnosť zaplatiť sankčný úrok. Navrhovateľ si splnil povinnosť platiť odvody za jednotlivé terminály videohier v zákonom stanovených lehotách. Podľa ust. § 250r O.s.p. ak .
... osoba je v tomto roku aj práceneschopná, tak sa tento minimálny vymeriavací základ znižuje o obdobie práceneschopnosti, kedy má vylúčenú povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne podľa § 14 ods. 7 Zákona o Sociálnej poisťovni. Fyzické osoby uvedené v ods.1 písm. c .
... ..F.. je možné dôvodne predpokladať, že mzda je relatívne na vyššej úrovni (v porovnaní s príjmami spoločnosti) asi z dôvodu povinnosti platiť odvody, ktorú povinnosť otec môže (evidenčným nie skutočným znížením svojho príjmu) obchádzať. Poukazovala na účet 522 kde sa účtujú odmeny spoločníka .
... odvody do zdravotnej poisťovne. Problém nastal vtedy, keď začala vykonávať živnosť. Vyjadruje nespokojnosť s tým, že zdravotná poisťovňa ju o povinnosti platiť odvody neinformovala. Podľa § 50 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.