SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306107
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38898
NSČR: 128947
NSSČR: 71161
USČR: 82255
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430420
Krajské súdy (ČR): 49494
Posledná aktualizácia
05.03.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť vrátiť finančné prostriedky


Približný počet výsledkov: 55 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinnosť vrátiť finančné prostriedky
  • povinnost nájdené 1911757 krát v 286628 dokumentoch
  • vratit nájdené 289338 krát v 110343 dokumentoch
  • financny nájdené 271345 krát v 75970 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 577550 krát v 173449 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 71 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 23 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti, ako tomu bolo aj v danom prípade, zmluva o úvere zaniká podľa § 565 Občianskeho zákonníka a zánikom zmluvy zanikajú práva a povinnosti strán v nej uvedené, teda aj povinnosť platiť úroky. Podľa § 503 Obchodného zákonníka je záväzok platiť úroky splatný spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Teda úroky sa môžu účtovať len do splatnosti záväzku vrátiť peniaze. Úrok predstavuje cenu peňazí v zmysle straty príležitosti veriteľa disponovať s istinou a produkovať prostredníctvom nej zisk. V prípade mimoriadnej splatnosti ale veriteľ nav ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/239/2019 2217214416 31. 03. 2020 Mgr. Renáta Gavalcová ECLI:SK:KSTT:2020:2217214416.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: Mgr. Renáta Gavalcová a sudcov: JUDr. Martin Holič a JUDr. Bibiána Ťažiarová, v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951, .
Právna veta: Podobne § 502 Obch. zák. pri zmluve o úvere ustanovuje, že dlžník je od poskytnutia prostriedkov povinný platiť z nich úroky, ktoré sú splatné spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Citované ustanovenia vychádzajú zo zásady, že veriteľ má nárok na úroky ako zmluvnú odplatu za užívanie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o pôžičke alebo o úvere. Inak povedané, zmluvná odplata patrí veriteľovi len za čas, počas ktorého dlžník užíva peňažné prostriedky v súlade so zmluvou. V momente, kedy užívanie peňažných prostriedkov zo strany dlžníka je v rozpore so zmluvou (lebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/115/2019 2216219138 10. 03. 2020 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2020:2216219138.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Mgr. Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková ako zastupujúce členky senátu v sporovej veci žalobcu: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, reg. č. 542 .
... mu platené sú nesprávne určené a vyplácané v omyle, ktorý sám spôsobil. Preto mal za to, že odporca má základnú povinnosť vrátiť finančné prostriedky rovnako v prípade, ak pracovný pomer vznikol ako aj v prípade, ak je neplatný. Je to odporca, ktorý neuniesol dôkazné .
... navrhovateľ odstúpil od zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere a žiadal vrátenie poskytnutých úverových prostriedkov. Povinnosť vrátiť finančné prostriedky odporca v 1. rade dobrovoľne nesplnil, odporkyňa v 2. rade si taktiež nesplnila povinnosť ... odstúpil od zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere a žiadal vrátenie poskytnutých úverových prostriedkov. Povinnosť vrátiť finančné prostriedky odporca v 1. rade dobrovoľne nesplnil, odporkyňa v 2. rade si taktiež nesplnila povinnosť .
... Úverovú zmluvu v tomto rozsahu považoval za neplatnú v zmysle § 39 OZ, preto odporcovi uložil povinnosť vrátiť finančné prostriedky, zodpovedajúce istine poskytnutého úveru a zákonnému úroku z omeškania, čo navrhovateľ namietal v odvolaní (nesprávne právne ... Úverovú zmluvu v tomto rozsahu považoval za neplatnú v zmysle § 39 OZ, preto odporcovi uložil povinnosť vrátiť finančné prostriedky, zodpovedajúce istine poskytnutého úveru a zákonnému úroku z omeškania, čo navrhovateľ namietal v odvolaní (nesprávne .
... navrhovateľov 2/, 3/, ktorí sú potom aktívne vecne legitimovaní - spolu s navrhovateľkou 1/ - na podanie predmetného návrhu, nakoľko odporkyňa si povinnosť vrátiť finančné prostriedky do BSM dobrovoľne nesplnila. Právny záver súdu prvého stupňa o nedostatku aktívnej vecnej legitimácie navrhovateľov 2/, 3/ je preto nesprávny .
... rozhodnutia. Súd zaviazal odporcu na zaplatenie dlžnej sumy v súlade s § 657 Občianskeho zákonníka, nakoľko odporca si nesplnil svoje povinnosti vrátiť finančné prostriedky navrhovateľovi, pričom navrhovateľ požičal odporcovi sumu 300 Eur dňa 31. 07. 2010 a sumu 700 Eur dňa 31. 08. 2010 .
... uložil žalovanému v zmysle ust. § 33c ods. 3 zák. č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi povinnosť vrátiť finančné prostriedky v sume 11.250,- Sk (poskytnuté dávky a príspevky v sume 9.000,- Sk, po zvýšení o 25 % v sume .
... nesplnil zmluvné povinnosti, bol žalobcom upomínaný na riadne a včasné uhrádzanie splátok. Keďže aj napriek tomu si žalovaní túto povinnosť vrátiť finančné prostriedky žalobcovi nesplnili, žalobca listom zo dňa 23.8.2011 v súlade s čl. VI a VII. od Zmluvy o ... žalovaný v 1. rade nezaplatí dlh žalobcovi bude nútený žalobca vymáhať tento dlh súdnou cestou. Keďže žalovaní si túto povinnosť vrátiť finančné prostriedky žalobcovi nesplnili, žalobca podal dňa 13.2.2012 žalobu o zaplatenie dlhu vo výške 2.502,89 Eur s .
... na nariadenie predbežného opatrenia navrhovateľ zdôvodnil obavou, že odporca navrhovateľovi nevydá bezdôvodné obohatenie, nakoľko 5-krát nesplnil prísľub i zákonnú povinnosť vrátiť finančné prostriedky. Ďalej poukázal na formu spoločnosti odporcu, kde navrhovateľ v prípade finančných problémov odporcu, nebude mať reálnu možnosť byť úspešný pri .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.