Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077424
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63667
USSR: 34731
NSČR: 121534
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421469
Krajské súdy (ČR): 41622
Posledná aktualizácia
18.01.2020 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosti držiteľa vozidla


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinnosti držiteľa vozidla
  • povinnost nájdené 1803767 krát v 278028 dokumentoch
  • drzitel nájdené 27767 krát v 9539 dokumentoch
  • vozidla nájdené 208075 krát v 35144 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Za správny nemožno považovať žalobcov výklad § 6a ods. 1 písm. c/ a § 20 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z., že pokiaľ časová dĺžka zastavenia nie je zákonom určená, postačí zastavenie aj na malú chvíľu a je na vodičovi, na ako dlho svoje vozidlo zastaví. V prvom rade, uvedené ustanovenia zákona nevymedzujú konkrétny údaj o čase povinného zastavenia, ale ustanovujú podmienku, že vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad a zároveň ako účastník cestnej premávky je povinný sa správať disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynul ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/76/2014 1014200513 26. 08. 2015 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2015:1014200513.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: H. T., S. XXX, zastúpený: JUDr. Dušan Mikuláš, advokát .
Právna veta: Odporca ako vlastník a držiteľ motorového vozidla bol podľa § 3 ods. 1 zák. č. 381/2001 Z.z. povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Preto odporca porušil jeho povinnosti stanovené zákonom. Konanie odporcu by neospravedlňovala ani skutočnosť, ak by bolo vozidlo nepojazdné. Zákon presne vymedzuje dôvody, kedy nie je povinnosť poistenia vozidla. Podľa § 2 písm. f/ zák. č. 315/1996 Z.z. pre účely zákona o premávke na pozemných komunikáciách sa držiteľom vozidla rozumie fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... evidencie vozidiel. Preto pokiaľ odporca zmenu prevodu držby na dopravnom inšpektoráte neohlásil, vzťahujú sa naň všetky práva a povinnosti držiteľa vozidla. V tomto prípade sa jedná o špeciálne ustanovenie vo vzťahu k ust. § 812 Občianskeho zákonníka, ktoré ... vozidiel. Preto pokiaľ odporca zmenu prevodu držby na dopravnom inšpektoráte neohlásil, vzťahujú sa naň všetky práva a povinnosti držiteľa vozidla. V tomto prípade sa jedná o špeciálne ustanovenie vo vzťahu k ust. § 812 Občianskeho zákonníka, ktoré .
Právna veta: Súd prvého stupňa dospel správne k skutkovému záveru, že medzi účastníkmi konania došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bolo osobné motorové vozidlo. Súd prvého stupňa tiež správne uzavrel, že v súvislosti s kúpnou zmluvou nedošlo k platnému uzavretiu vedľajšieho dojednania o výhrade vlastníctva podľa § 601 Občianskeho zákonníka, pretože takéto dojednanie musí byť uzavreté v písomnej forme. Z uvedeného vyplýva, že k prechodu vlastníckeho práva na žalovaného došlo odovzdaním motorového vozidla. Odvolací súd konštatuje, že zákon č. 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku cestnej premávky (§ 1 zák.č. 315/1996 Z.z.). Povinnosť držiteľa vozidla vyplývajúca z ust. § 90 ods. 1 a písm. a/ citovaného zákona, teda povinnosť oznámiť prevod držby vozidla na inú .
Právna veta: Súd konštatoval, že v danom prípade odporkyňa v 1.rade nepreukázala, že došlo k prevodu držby motorového vozidla; aj za predpokladu, že k prevodu držby skutočne došlo, je nepochybné, že nesplnila svoje povinnosti v zmysle zákona č.315/1996 Z.z. oznámiť v zákonom stanovenej lehote na príslušnom dopravnom inšpektoráte, že došlo k prevodu držby. Odporkyňa tak privodila stav, kedy osobné motorové vozidlo v čase, kedy sa stala dopravná nehoda, bolo stále vedené v centrálnej evidencii na jej osobu. Je potrebné tiež konštatovať, že odporkyňa v 1.rade nesplnila ani povinnosť podľa ustanovenia § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ust. § 90 ods.8 potom ustanovuje, že pokiaľ okresný dopravný inšpektorát nevykonal všetky evidenčné úkony, práva a povinnosti držiteľa vozidla má jeho doterajší držiteľ. Zhrnúc vyššie uvedené súd konštatoval, že v danom prípade odporkyňa v 1.rade nepreukázala ... Podľa ustanovenia § 90 ods.8 citovaného zákona, ak okresný dopravný inšpektorát nevykonal všetky evidenčné úkony, práva a povinností držiteľa vozidla má jeho doterajší držiteľ. V danom prípade sa navrhovateľ domáhal voči odporcom v 1. a 2.rade, tvrdiac .
... . C. C., R..K..S.. do konania. Pri následnom odpredaji vozidla súčasnému odporcovi v rade 1/ si tento nesplnil svoju povinnosť držiteľa vozidla v zmysle § 90 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z.z. (zákon účinný v čase prevodu držby vozidla) oznámiť .
... č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách "Ak okresný dopravný inšpektorát nevykonal všetky evidenčné úkony práva a povinnosti držiteľa vozidla, má jeho doterajší držiteľ " - odporca 1/. Súd dospel k záveru, že odporca 1/ je v danom prípade zodpovedný podľa citovaného .
... zákona č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov ak okresný dopravný inšpektorát nevykonal všetky evidenčné úkony, práva a povinnosti držiteľa vozidla má jeho doterajší držiteľ. Podľa § 90 ods. 8 zákona č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov okresný ... prevode vozidla, v súlade s § 90 ods. 7 zákona č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov povinnosti držiteľa vozidla má jeho doterajší držiteľ, pokiaľ si majiteľ nesplní evidenčné úkony. Ako rozporuplnú a účelovú vyhodnotil súd aj výpoveď svedka M .
... vyplynulo, že syn navrhovateľky N. R. vozidlo užíval aj po dátume údajnej kúpy vozidla odporcami. Zároveň okresný súd poukázal na povinnosť držiteľa vozidla v zmysle § 90 ods. 1 Zákona č. 315/1996 Z.z. osobne do 7 dní od prevodu držby vozidla .
... pozemných komunikáciách účinného ku dňu 25.10.2005 podľa ktorého, ak okresný dopravný inšpektorát nevykonal všetky evidenčné úkony, práva a povinnosti držiteľa vozidla má jeho doterajší držiteľ. Podľa § 90 ods. 10 Zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách .
... dňa 29.11.2013 (č.l. 74). Odporca 1 na pojednávaní (16.8.2013) uviedol, že on má práva a povinnosti držiteľa vozidla a navrhovateľ odkúpil motorové vozidlo ako súbor náhradných dielov. Neskôr v písomnom podaní uviedol, že nikomu nesľuboval vyrovnanie exekúcie, nakoľko .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.