SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1262194
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66531
USSR: 38653
NSČR: 128187
NSSČR: 69686
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429662
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
19.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pracovná zmluva


Približný počet výsledkov: 4623 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pracovná zmluva
  • pracovna nájdené 241809 krát v 45792 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2955750 krát v 154465 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 650 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 213 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 353 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 14 dokumentov
Odborné články 109 dokumentov


Právna veta: Podmienky zamestnania, ktorých dojednanie vyžaduje § 58 ods. 2 Zákonníka práce v pracovnej zmluve medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom nie sú totožné s pojmom pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vymedzené v § 58 ods. 6 Zákonníka práce, a preto ak zákon v pracovnej zmluve nevyžaduje dohodu o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania ako to ustanovuje napr. v § 58a ods. 2 písm. f/ Zákonníka práce, potom je treba prísť k záveru, že pracovná zmluva nemusí obsahovať pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/152/2011 7011200655 04.04.2012 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2012:7011200655.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a Mgr. Viliama Pohančeníka, právnej veci žalobcu: Trenkwalder, a.s., Námestie 1. mája 18, Bratislava, IČO: 35 861 .
Právna veta: Pre normy pracovného práva je príznačná ich kogentná povaha, čo mimo iného znamená, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov môžu zmluvu, či dohodu uzavrieť len v rámci tých typov zmlúv, ktoré sú predvídané pracovnoprávnymi predpismi, a že ich zmluvná voľnosť sa uplatní len tam, kde to tieto predpisy umožňujú. Kogentná povaha Zákonníka práce vyplýva aj z ustanovenia § 18 ZP, podľa ktorého je zmluva (dohoda) dohodnutá podľa príslušných ustanovení pracovnoprávnych predpisov uzavretá, akonáhle sa účastníci dohodli na jej obsahu. Zákonník práce teda predpokladá uzavretie zmlúv (dohôd) „podľa príslušn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7C/2/2010 1310200144 11.04.2011 JUDr. Viera Lamprechtová ECLI:SK:OSBA3:2011:1310200144.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III. v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Vierou Lamprechtovou v právnej veci navrhovateľa: O. C., narodený XX.XX.XXXX, bytom v P., B. M.C. XXX/XX, zastúpený JUDr. Marekom Morochovičom, advokátom v Bratislave, .
Právna veta: Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nie je sankcionované jej neplatnosťou, nie je vylúčená možnosť uzavrieť pracovný pomer i konkludentne. Ak zamestnanec začne pre zamestnávateľa s jeho vedomím vykonávať prácu, akoby bol u neho v pracovnom pomere, prípade túto prácu vykonáva aj dlhší čas, hoci k vzniku pracovného pomeru medzi týmto zamestnávateľom a zamestnancom nemohlo dôjsť, vytvorí sa faktický stav, ktorý býva označovaný /na rozdiel od pracovnoprávneho pomeru, ktorý vznikol platne/ ako faktický pracovný pomer. I z tohto vzťahu môžu vzniknúť určité pracovnoprávne nároky, je však pot ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 1Cpr/1/2012 2712200455 10.05.2012 Mgr. Jarmila Bíliková ECLI:SK:OSSI:2012:2712200455.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci navrhovateľa: Marek Dermíšek, nar. 14.12.1978, Pri kaštieli 1477/25, 908 51 Holíč, štátny občan SR, obchodné meno: Marek Dermíšek, IČO: 434 592 00, so sídlom Potočná 42, 909 01 .
Právna veta: Šírka konkrétneho vymedzenia druhu práce závisí predovšetkým od prevádzkových pomerov konkrétneho zamestnávateľa, pretože toto vymedzenie musí vychádzať z toho, do akej miery môže zamestnávateľ reálne predvídať, že môže zamestnancovi trvale prideľovať práce práve toho druhu, na ktorom sa s ním dohodne. Zamestnávateľ je potom oprávnený prideľovať zamestnancovi iba prácu podľa pracovnej zmluvy a teda môže požadovať výkon jednej práce alebo v závislosti na vzájomnej dohode v rámci svojho dispozičného oprávnenia podľa potreby typovo rozdielnu prácu, ktorá však spadá pod všeobecne dohodnutý druh pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 18C/386/2010 7510209598 03.02.2011 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:OSKE3:2011:7510209598.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice - okolie sudkyňou JUDr. C. X. v právnej veci žalobcu E.. Š. Š., nar. XX.X.XXX1, bytom L.. X. XX, Q., zastúp. JUDr. F. Z., advokátom, Hutnícka č. 1, Košice proti žalovanej X.-D.-M. V. V.. V. R..J.., so sídlom S. A. XX, .
Právna veta: Poskytovať mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných povinností zamestnávateľa a korešponduje so základnou povinnosťou zamestnanca vykonávať prácu. Mzda sa poskytuje za skutočne vykonanú prácu. Mzda je jednou z foriem odmeny za prácu v pracovnom pomere. V porovnaní so mzdou je odmena za prácu širším pojmom. Odmenou za prácu je nielen mzda, plat ale aj odstupné, provízie, podiely na zisku a ďalšie formy. Mzda je v porovnaní s pojmom odmeny za vykonanú prácu pojem užší a nezahrňuje napr. odstupné, podiely na zisku a podobne. Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zam ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 19C/175/2005 1105223829 16.12.2008 JUDr. Anna Kašajová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I. sudkyňou JUDr. Annou Kašajovou v právnej veci navrhovateľky: W.. C. D., bytom L. J. XX/XX, J. zast. JUDr. Zuzanou Stavrovskou, Líščie nivy 23, Bratislava proti odporcovi: Ľudová Banka, a.s., Vysoká 9, Bratislava v konaní o mzdové nároky takto .
Právna veta: Predpokladom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je skutočnosť, že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Za plnenie pracovných úloh sa považuje výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru (predovšetkým z pracovnej zmluvy), o inú činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa a o činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. Pracovné povinnosti sú povinnosti, ktoré pre zamestnanca vyplývajú z pracovného pomeru, ako aj z ustanovení Zákonníka práce, prípadne z ďalších všeobecne záväzných pra ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 33C/88/2009 5109220877 24.11.2011 Mgr. Mária Kašíková ECLI:SK:OSZA:2011:5109220877.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou Mgr. Máriou Kašíkovou v právnej veci navrhovateľky: L. Y., O.. XX.XX.XXXX, V. E. XXX, právne zastúpená JUDr. Alžbetou Skočdopolovou, advokátkou, so sídlom Dolné Rudiny 1, Žilina proti odporcovi: KIA .
Právna veta: Výkon funkcie konateľa sa však nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, pretože vzťah konateľa a spoločnosti je vždy vzťahom obchodnoprávnym. Konateľ spoločnosti môže byť zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou. Popri funkcii konateľa môže napr. zastávať pozíciu generálneho riaditeľa či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti, v takom prípade má konateľ so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa, ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Zákon o pobyte cudzincov však pre udelenie povolenia na pobyt na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11Scud/3/2011 8011200370 07.02.2012 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2012:8011200370.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Želinskej a sudkýň JUDr. Evy Slávikovej a JUDr. Viery Zoľákovej v právnej veci žalobkyne R. A. M., nar. XX. T. XXXX, trvale bytom F., M. F., M. R., prechodne bytom B., .
Kľúčové slová: pracovná zmluva, vnútorný predpis zamestnávateľa

Právna veta: Odvolací súd ešte uvádza, že založenie pracovného pomeru prostredníctvom pracovnej zmluvy v rámci pracovnoprávnych vzťahov konkretizuje ústavné právo slobodu výberu povolania a inej zárobkovej činnosti. Ústavnoprávna garancia slobody zabezpečuje súkromnoprávnu autonómiu zmluvných strán nielen pri založení pracovného pomeru, ale aj v priebehu jeho trvania a pri skončení pracovného pomeru. Pritom Zákonník práce umožňuje obmedzenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovného pomeru prostredníctvom vnútorného predpisu zamestnávateľa. Vo vnútornom predpise môže zamestnávateľ určiť voľbu alebo vymenovan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19CoPr/5/2017 8312203668 10. 04. 2018 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2018:8312203668.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcu: H.. X. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXX, zastúpeného JUDr. Júliusom Kvetánom, .
Kľúčové slová: druh práce, pracovná zmluva

Právna veta: V predmetnej pracovnej zmluve absentuje stručná charakteristika druhu práce, na ktorý bol žalobca u žalovaného prijatý, čo konštatoval aj IP Žilina v časti Pracovnoprávne vzťahy v odseku B v bode 7 protokolu č. IZA-013-49-2.3/P-E22, 24, 25 -17 zo dňa 07.04.2017. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom okresného súdu, že absencia bližšieho špecifikovania druhu práce nie je dôvodom neplatnosti pracovnej zmluvy a teda pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, nakoľko z následného správania strán pracovného vzťahu možno jednoznačne vyvodiť konkludentnú dohodu, čo sa týka duhu práce.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5CoPr/1/2019 5917204088 30. 04. 2019 JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI:SK:KSZA:2019:5917204088.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a členov senátu JUDr. Miroslava Jamricha a JUDr. Gabriely Veselovej, v právnej veci žalobcu: U. I., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S. č. XXX/ .
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru (ust. § 47 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce) a spočíva v plnení povinností ustanovených právnymi predpismi (najmä ust. § 81 a § 82 Zákonníka práce), pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou. Na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sa vyžaduje, aby išlo o zavinené konanie zo strany zamestnanca (aspoň z nedbanlivosti), a musí dosahovať intenzitu porušenia pracovných povinností závažným spôsobom. Iba závažné porušenie pracovnej disciplíny je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/448/2013 1312207313 11.12.2013 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2013:1312207313.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Márie Hajdínovej a JUDr. Ondreja Krajča v právnej veci navrhovateľky: Ľ. I., nar. X. X. XXXX, bytom D. Q.. Č.. XX, I., .
Právna veta: Súd preto ďalej zisťoval, či boli splnené predpoklady § 57 Zákonníka práce týkajúce sa vysielania zamestnanca na pracovnú cestu. Keďže v danom prípade navrhovateľ nesúhlasil s vyslaním na pracovnú cestu, bolo ho možné vyslať na pracovnú cestu len za splnenia podmienok, že vyslanie na pracovnú cestu vyplýva z dohodnutého druhu práce, že vyplýva z dohodnutého miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu bola dohodnutá priamo v zmluve. Podľa pracovnej zmluvy v danom prípade miestom výkonu práce boli dohodnuté Piešťany, pričom pracovná zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potom argumentoval tým, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že medzi navrhovateľom a odporcom vznikol pracovnoprávny vzťah založený pracovnou zmluvou zo dňa 10.3.2005, v spojení s následnými dodatkami. Podľa bodu 14 pracovnej zmluvy bol navrhovateľ ... dohodnutá priamo v zmluve. Podľa pracovnej zmluvy v danom prípade miestom výkonu práce boli dohodnuté Piešťany, pričom pracovná zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie o možnosti vyslania na pracovnú cestu. Z toho vyplýva, že nemohli byť uplatnené tieto .
Právna veta: Ust. § 79 Zákonníka práce upravuje práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné, v dôsledku rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo zrušením v skúšobnej dobe, ktoré učinil zamestnávateľ a jeho platnosť zamestnanec neuznáva (podal preto na súd žalobu o určenie jej neplatnosti) a v ktorom panuje (až do rozhodnutia súdu o žalobe o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo do doby, než dôjde k platnému rozviazaniu pracovného pomeru inak) neistota, či pracovný pomer skutočne skončil (podľa zamestnávateľom učineného r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nezodpovedajúcich tým, za ktorých by vykonával prácu u zamestnávateľa v prípade, žeby mu prideľoval prácu v súlade s pracovnou zmluvou, nebolo by z hľadiska daného účelu možné po zamestnancovi spravodlivo požadovať, aby sa po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru ... nezapojil. Významné pritom je najmä, či sa zamestnanec zapojil alebo mohol zapojiť do práce v mieste dohodnutom pracovnou zmluvou pre výkon práce alebo v mieste, ktoré je možné z hľadiska daného účelu považovať za rovnocenné miestu dohodnutému .
Právna veta: Nutnosť zohľadňovania amortizácie vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 5Cdo/89/2008 zo dňa 24.03.2010, pričom upozornil na možnosť vzniku bezdôvodného obohatenia v prípade, kedy by poškodený po oprave získal vec vo vyššej hodnote, ako bola hodnota pred poškodením, čo je v rozpore s inštitútom náhrady škody. „Pri škodách na veci opotrebovanej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je od tejto čiastky potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci oproti jej stavu pred poškodením. Pokiaľ sa vykonanou opravou (napr. výmenou súčiastok) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mal súd preukázaný nasledovný skutkový stav: Súd mal zistené, že navrhovateľ a odporca dňa 01.01.2008 uzavreli pracovnú zmluvu, v zmysle ktorej odporca vykonával prácu vodiča pre navrhovateľa. Súd mal nepochybne zistené, že odporca pri výkone svojej ... ; hlásenie škodovej udalosti; zápis o škode; oznámenie o poistnom plnení; zápisnica o prerokovaní škodového prípade v škodovej komisii; pracovná zmluva; faktúra č. XXX/XXXX; odpoveď odporcu zo dňa 10.06.2010; výzva na zaplatenie spolu s doručenkou; údaje .
Právna veta: Podľa § 145 ods. 2 Zákonníka práce za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhradu za používanie vlastného náradia , vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce , ak ich využíva s jeho súhlasom. Náhrady v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia sú viazané na podmienku , že osobné motorové vozidlo zamestnanca, ako i iné jeho veci sa používajú za podmienok dohodnutých so zamestnávateľom. Podľa § 7 ods. 1 Zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ak sa zamestnanec písomne dohodne so zame ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy asi 2-3 týždne, potom na základe dohody o vykonaní práce. Neskôr bola uzavretá pracovná zmluva. Odporca mu dal na podpis takú pracovnú zmluvu, s ktorej obsahom nesúhlasil a to v časti pokiaľ ide o percento provízií, v zmluve ... pravdivosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti. Podľa § 42 ods. 1 Zákonníka práce pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi . Pokiaľ ide o .
Právna veta: V zmysle § 9 ods. 1 Zákonníka práce robí v pracovnoprávnych vzťahoch právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi. Za právnickú osobu, bez ohľadu na jej právnu formu, v pracovnoprávnych vzťahoch zásadne koná štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tieto dokumenty nielen vyhotovuje a podpisuje, ale aj pripravuje. Z jej výpovede ako svedkyne jasne vyplynulo, že pracovné zmluvy podpisuje ako vedúca personálneho oddelenia spolu s konateľom p. Kellerom. Úvaha právneho zástupcu žalobcu, že podpis p. ... mene zamestnávateľa. Poverenie pre ňu sa odvodzuje výlučne z vnútorného predpisu žalovaného označeného ako Smernica o podpisoch. Pracovná zmluva je konaním nie dovnútra spoločnosti, ale voči tretej osobe, preto neobstojí odvolávanie sa žalovaného na rozsudok NS .
Právna veta: O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, ktorú mu dal žalovaný dňa 17.1.2011 je neplatné, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa 20.1.2009 naďalej trvá a žalovaného žiadal zaviazať na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku od .
Právna veta: 7. Odvolací súd sa nestotožnil s námietkou žalobcu v podanom odvolaní, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil, keď vychádzal zo záveru, že odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby je špecifickou, resp. osobitnou kategóriou štátneho zamestnanca, na ktorého sa nevzťahujú všetky ustanovenia zákona o štátnej službe, nakoľko prvoinštančný súd celkom jasne a zrozumiteľne deklaroval svoj právny názor, že štátnozamestnanecký pomer žalobcu skončil podľa ust. § 52 ods. 1 písm. i) zákona o štátnej službe uplynutím dočasnej štátnej služby, t. j. zo zákona. 8. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znenia služobnej zmluvy, a preto žalovaný postupoval zákonným spôsobom, keď ku skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru (ktorý nebol klasickým pracovným pomerom založeným pracovnou zmluvou na základe Zákonníka práce) došlo na základe zákona (objektívnym uplynutím potreby ďalšieho zamestnávania žalobcu, a nie bezdôvodným a svojvoľným rozhodnutím .
Právna veta: Nie každé rozhodnutie o organizačných zmenách zamestnávateľa je právnym titulom oprávňujúcim zamestnávateľa uplatniť výpoveď voči zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti. Len také rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách je dostačujúcim právnym základom pre výpoveď zamestnávateľa, ktoré sleduje zmenu úloh zamestnávateľa, zmenu technického vybavenia, zníženie počtu zamestnancov za účelom zabezpečenia efektívnosti práce. Pre platnosť výpovede zamestnávateľa nie je rozhodujúca okolnosť, akým spôsobom je uvedené rozhodnutie označené. Z jeho obsahu musí dostatočne vyplývať, či sledovalo vyšš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k takej organizačnej zmene, ktorá by robila zamestnanca pre neho nadbytočným z hľadiska funkcie, na ktorú znie pracovná zmluva. O výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ; súd nie je oprávnený v tomto smere ... k nejakej organizačnej zmene, ktorý by robila zamestnanca pre neho nadbytočným z hľadiska funkcie, na ktorú znie pracovná zmluva. Povinnosť skúmať existenciu rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp.zn .
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 ZoR otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Vo vyššie citovanom ustanovení je obsiahnutá zákonná úprava nárokov nevydatej matky v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, ktoré práve z dôvodu narodenia dieťaťa mimo manželstva rodičov nie sú uhrádzané v rámci vyživovacej povinnosti manželov. V odseku 1 tohto ustanovenia je špecifikovaný nárok matky na príspevok na úhradu vý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... narodil mal. D.. Pred nástupom na materskú dovolenku pracovala v spoločnosti S. a.s. so sídlom O. D. 1, N., pracovnú zmluvu mala uzatvorenú na dobu určitú do 31.12.2016 s hrubou mesačnou mzdou vo výške 950 eur. V čase podania .
Právna veta: Pre poriadok je ďalej potrebné uviesť, že podľa ustálenej súdnej praxe k primeranému zníženiu alebo nepriznaniu náhrady mzdy môže súd pristúpiť (pravdaže za splnenia podmienky uvedenej v § 79 ods. 2 Zákonníka práce) iba vtedy, ak sa zamestnanec zapojil alebo mohol zapojiť do práce u iného zamestnávateľa za podmienok v zásade rovnocenných alebo výhodnejších, než by mal pri výkone práce podľa pracovnej zmluvy, kedy by mu zamestnávateľ prácu prideľoval (tu pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25.10.2007, spis. zn. 4Cdo/327/2006), čo nebol prípad práve prejednávanej veci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamietol (výrok IV.). 1.2.1 Z vykonaného dokazovania mal za dokázané: Žalobca a žalovaný uzatvorili dňa 31.12.2009 pracovnú zmluvu, s dohodnutým dňom nástupu do práce 1.1.2010, miestom výkonu práce N. X, Q., druh práce - pekár, za hodinovú .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.