Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065161
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63358
USSR: 34570
NSČR: 120668
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420509
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pracovnoprávny vzťah


Približný počet výsledkov: 2687 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pracovnoprávny vzťah
  • pracovnopravny nájdené 12892 krát v 3924 dokumentoch
  • vztah nájdené 774964 krát v 146641 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 808 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 323 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 307 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 7 dokumentov


Právna veta: 9. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak: a) zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu. 10. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca stanovil iba dva taxatívne dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Prvým dôvodom je právoplatné odsúdenie zamestnanca pre úmyselný trestný čin. Druhým dôvodom, ktorý zamestnávateľa oprávňuje okamžite skončiť pracovný pomer, je závažné porušenie pracovnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoPr/3/2017 8115226077 19. 12. 2017 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2017:8115226077.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Viery Kandrikovej v právnom spore žalobcu: Q. O., nar. XX.X.XXXX, bytom U. V. XXXX/XX XXX XX V., právne zastúpeného: AK- .
Právna veta: 10. Krajský súd v Žiline sa stotožnil s právnym posúdením v danej veci, že bolo dostatočným spôsobom preukázané, že žalobca naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu stanovenú v § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z.z. v znení účinnom ku dňu právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, keď porušil zákaz nelegálneho zamestnávania, čo je nelegálne zamestnávanie, stanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 82/2005 Z.z.. Ten v § 2 ods. 2 písm. b) v znení účinnom ku dňu spáchania iného správneho deliktu jednoznačne stanovoval, že nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/19/2017 5017200066 05. 12. 2017 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2017:5017200066.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Jany Vargovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: FINIK, s.r.o., so sídlom Nová Bobrovská 100, .
Právna veta: 9. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak: a) zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu. 10. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca stanovil iba dva taxatívne dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Prvým dôvodom je právoplatné odsúdenie zamestnanca pre úmyselný trestný čin. Druhým dôvodom, ktorý zamestnávateľa oprávňuje okamžite skončiť pracovný pomer, je závažné porušenie pracovnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoPr/3/2017 8115226077 19. 12. 2017 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2017:8115226077.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Viery Kandrikovej v právnom spore žalobcu: Q. O., nar. XX.X.XXXX, bytom U. V. XXXX/XX XXX XX V., právne zastúpeného: AK- .
Právna veta: 17. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd uvádza, že v ustanovení § 74 Zákonníka práce sa vymedzuje povinný postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Ide o hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, následkom bude neplatnosť výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3CoPr/9/2016 1515220725 28. 09. 2017 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2017:1515220725.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov JUDr. Alexandry Hanusovej a JUDr. Ing. Maria Dubaňa v právnej veci žalobcu: Mgr. M. G., W. X, N., zastúpeného advokátom JUDr. Rastislavom Bajánkom, .
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd uvádza ako správne konštatoval i súd prvej inštancie, že k predpokladom výpovede z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce patrí to, že o zmene úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov alebo o iných organizačných zmenách prijal zamestnávateľ alebo príslušný orgán písomné rozhodnutie, že sa podľa tohto rozhodnutia zamestnanec stal pre zamestnávateľa nadbytočným a že je tu príčinná súvislosť medzi nadbytočnosťou zamestnanca a prijatými organizačnými zmenami, t. j., že sa zamestnanec stal práve v dôsle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoPr/10/2016 3114211647 16. 08. 2017 JUDr. Mária Vrtochová ECLI:SK:KSTN:2017:3114211647.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Denisa Vékonyho v právnej veci žalobcu O. F., bydliskom O. XXX, zastúpeného Odborovým zväzom KOVO, so sídlom .
Právna veta: Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku na náhradu mzdy v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru. Rozhodnutím súdu o určení platnosti alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru je súd rozhodujúci o náhrade mzdy podľa § 79 Zák. práce viazaný a bez kladného rozhodnutia o neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa nemožno s úspechom domáhať nároku na náhradu mzdy. Ak je skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa neplatné a zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10CoPr/6/2015 3812212713 29. 03. 2017 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:KSTT:2017:3812212713.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Zlatice Javorovej a členov senátu JUDr. Gabriely Briškovej a JUDr. Martina Holiča v právnej veci žalobkyne: C. C., nar. XX. T. XXXX, bytom A., X. XXX/XX, zastúpenej advokátkou: .
Právna veta: Pretože členovia štatutárnych orgánov, nevykazujú všetky potrebné charakteristiky pracovného pomeru, ich vzťah napr. k príslušnej obchodnej spoločnosti, resp. družstvu nemá byť pracovno-právnym vzťahom, ale vzťahom založeným predovšetkým zmluvou o ustanovení do funkcie. Vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu nie je výkonom závislej práce v podriadenosti zamestnávateľovi, ako to vyplýva nielen zo všeobecnej charakteristiky pracovného pomeru zakotveného v Zákonní-ku práce, ale aj z právnej charakteristiky pracovného záväzku zamestnanca podľa zákonníka práce. Nemožno však vylúčiť, aby medz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/7/2012 1210223912 19.06.2012 JUDr. Ľuboš Sádovský ECLI:SK:KSBA:2012:1210223912.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Sádovského a členov senátu JUDr. Moniky Holickej a JUDr. Jany Vlčkovej v právnej veci navrhovateľa: A.. S. L., Š. F. X. X., I. K. XX, J., zastúpeného advokátkou kanceláriou .
Právna veta: Základnými predpokladmi pre vznik zodpovednostného vzťahu v zmysle § 179 ods. 1 ZP sú: 1. protiprávne konanie zamestnanca v rozpore s právnymi povinnosťami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov /Zákonníka práce/ ako aj individuálnych normatívnych aktov, vzťahujúcich sa na prácu zamestnanca /napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok, interné pracovné predpisy, pokyny, inštrukcie a pod./, v neposlednom rade je to pracovná zmluva, príp. pracovná náplň, ak je písomne dojednaná a nakoniec pokyny nadriadeného, 2. vznik škody /úbytok hodnôt v majetkovej sfére poškodené-ho/, 3. prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 4C/128/2010 1710204740 15.05.2012 JUDr. Ingrid Daxner ECLI:SK:OSPK:2012:1710204740.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok so sídlom v Pezinku sudkyňou JUDr. Ingrid Daxner v právnej veci navrhovateľa: Z. R. E., K..E.., IČO: XX XXX XXX, so sídlom v R., Š. X/A, proti odporcom: 1/ R.. C. Ď., nar. X.X.XXXX, bytom F., L. X, 2/ N. L., nar. X.X.XXXX, bytom .
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Nárok na dávku garančného poistenia v zmysle § 103 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. je možné uplatniť najviac v rozsahu a za obdobie 3 mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa (ak pracovnoprávny vzťah skončil pred vznikom platobnej neschopnosti alebo pracovnoprávny vzťah neskončil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/149/2013 7013200897 11.09.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:7013200897.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci žalobkyne V. W., bytom XXX XX A. Č.. XXX, právne zastúpenej Mgr. Jurajom Kindlom, .
Právna veta: 6. Podľa § 35 ods. 1 Zákonníka práce ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet. 7. Ako vyplýva zo žalobných tvrdení, predmetom konania boli mzdové nároky pôvodnej zamestnankyne G.. K. D. voči žalovanej ako zamestnávateľovi z pracovného pomeru vzniknutého dňa 18.08.1998, uplatnené podľa § 35 ZP žalobcami, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12CoPr/2/2017 6615212136 27. 04. 2017 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2017:6615212136.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a členov senátu Mgr. Kataríny Katkovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcov 1/ G. D., nar. XX.XX.XXXX, s trvalým pobytom C. XXX/ .
Právna veta: Diskriminácia na základe náboženstva a viery predstavuje v súčasnosti v slovenskom pracovnom práve neznámu oblasť. Hoci zákonník práce uvádza náboženstvo a vieru ako diskriminačné dôvody, nevymedzuje ich obsah a ani nekonkretizuje ich vzájomný vzťah. Navyše Smernica č. 2000/78/S zakotvuje len pojem náboženstvo. Bližšie vymedzenie pojmov a ich praktická aplikácia nie je však predmetom slovenskej judikatúry. Silnejúci príliv nekresťanských náboženských spoločností prináša však potrebu, aby sa do Európskych národných právnych úprav takéto podnety dostávali. Právo na rovnaké zaobchádzanie v pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aby sa do Európskych národných právnych úprav takéto podnety dostávali. Právo na rovnaké zaobchádzanie v pracovnoprávnych vzťahoch predstavuje jeden z najvýraznejších prejavov ochranného mechanizmu pracovného práva. Možnosť verejne prejaviť vlastné názory ... aby sa do Európskych národných právnych úprav takéto podnety dostávali. Právo na rovnaké zaobchádzanie v pracovnoprávnych vzťahoch predstavuje jeden z najvýraznejších prejavov ochranného mechanizmu pracovného práva. Možnosť verejne prejaviť vlastné názory .
Právna veta: V zmysle § 9 ods. 1 Zákonníka práce robí v pracovnoprávnych vzťahoch právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi. Za právnickú osobu, bez ohľadu na jej právnu formu, v pracovnoprávnych vzťahoch zásadne koná štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... inštitucionalizovanou autoritou (napr. prezidentom Slovenskej republiky). Z právneho hľadiska špecifickým problémom je vystupovanie v pracovnoprávnych vzťahoch v mene právnickej osoby, ktorou je obchodná spoločnosť (spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, ... zásadu prelamuje priznaním rovnakej kompetencie ďalším Z právneho hľadiska špecifickým problémom je vystupovanie v pracovnoprávnych vzťahoch v mene právnickej osoby, ktorou je obchodná spoločnosť (spoločnosť s ručením obmedzeným, .
Právna veta: Súd preto ďalej zisťoval, či boli splnené predpoklady § 57 Zákonníka práce týkajúce sa vysielania zamestnanca na pracovnú cestu. Keďže v danom prípade navrhovateľ nesúhlasil s vyslaním na pracovnú cestu, bolo ho možné vyslať na pracovnú cestu len za splnenia podmienok, že vyslanie na pracovnú cestu vyplýva z dohodnutého druhu práce, že vyplýva z dohodnutého miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu bola dohodnutá priamo v zmluve. Podľa pracovnej zmluvy v danom prípade miestom výkonu práce boli dohodnuté Piešťany, pričom pracovná zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bod b) pracovného poriadku odporcu. Vecne potom argumentoval tým, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že medzi navrhovateľom a odporcom vznikol pracovnoprávny vzťah založený pracovnou zmluvou zo dňa 10.3.2005, v spojení s následnými dodatkami. Podľa bodu 14 pracovnej zmluvy bol navrhovateľ .
Právna veta: Okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru. Ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa, ktorý smeruje ku skončeniu pracovného pomeru so zamestnancom okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia zamestnancovi. Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to len z dôvodov taxatívne uvedených v zákone. Jedným z dôvodov je porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom závažným spôsobom. Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí medzi exemplifikatívne vymenované základné povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvod nastúpiť do práce a že riadne čerpá dovolenku. Okamžité skončenie pracovného pomeru má byť krajným spôsobom riešenia pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľa so zamestnancom a aj to len v prípade, kedy nie je možné od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby ... práce a článku 36 písm. b/ Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorých výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka .
Právna veta: Judikatúra súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania spolu s náhradou mzdy prešla vývojom, čo vyplýva napr. z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 246/2010, v ktorom Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že k omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru dochádza u jednotlivých náhrad mzdy spravidla za ten ktorý mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť a nie až právoplatnosťou rozsudku o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V odôvodnení tohto uznesenia Najvyšší súd SR o.i. uviedol, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo ust. § 1 ods. 4 Zák. práce upravené tak, že došlo k zúženiu možnosti aplikácie ustanovení Občianskeho zákonníka na pracovnoprávne vzťahy, a to len na aplikovanie všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka ( t.j. § 1 až § 122 Obč. zák. ). Nárok na .
Právna veta: O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práce a bol toho názoru, že ním konkretizované pochybnosti v danej veci boli vyložené v prospech silnejšieho účastníka pracovnoprávneho vzťahu, t.j. v prospech zamestnávateľa. Trval na tom, že v čase dania výpovede neexistovalo písomné rozhodnutie zamestnávateľa ... písomnej výpovedi z pracovného pomeru uvedený tak, aby bolo zrejmé, aké sú skutočné dôvody, ktoré vedú druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu k tomu, že rozväzuje pracovný pomer, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť, t.j .
Právna veta: Predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b/ Zák. práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ naďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec alebo v pôvodnom rozsahu. Takýto stav môže nastať napríklad v dôsledku vnútorných organizačných zmien, ale aj zní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, podľa ktorého primátor je štatutárnym orgánom Bratislavy v majetkovoprávnych vzťahoch Bratislavy a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov magistrátu Bratislavy; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom s odkazom na ust. § 5 zák. č. 71/1967 Zb .
Právna veta: Pri prevode, resp. v prípade ukončenia prenájmu a spätnom prevode činností podniku na prenajímateľa, zo zákona dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. V súdnej praxi ESD sa za prechod podniku považuje nielen vlastnícka zmena subjektov, ale aj prenájom. Za prechod podniku, alebo časti sa považuje aj opätovné prevzatie podniku majiteľom po vypovedaní, alebo zrušení nájomnej zmluvy. K prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov od do-terajšieho zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa môže dôjsť iba na základe príslušných ustanovení Zákonníka práce a je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamestnávateľa, alebo jeho časti, nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nájomcu, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje zamestnávateľ - prenajímateľ. Základným účelom zákonnej úpravy v Zákonníku práce ... len voči tým zamestnancom, ku ktorým pracovnoprávny vzťah doposiaľ (do dňa prevodu) nezanikol. Za doposiaľ nezaniknutý pracovnoprávny vzťah sa pritom podľa ustálenej judikatúry súdov považuje nielen pracovnoprávny vzťah nepochybne trvajúci, ale i taký, .
Právna veta: V súvislosti s vymedzením obsahových kontúr zásady rovnakého zaobchádzania aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je pre šírku aplikácie v praxi mimoriadne dôležitý § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona, zo znenia ktorého vyplýva, že zákonodarca diferencuje medzi obsahom pojmu zákaz diskriminácie a pojmu dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý v porovnaní so zákazom diskriminácie koncipuje podstatne širšie. Osobitosťou tohto ustanovenia z hľadiska aplikačnej praxe je, že aj výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi zákon podriaďuje pod zásadu rovnakého zaobchádzania, čo má z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie, pokyn na diskrimináciu. V súvislosti s vymedzením obsahových kontúr zásady rovnakého zaobchádzania aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je pre šírku aplikácie v praxi mimoriadne dôležitý § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona, podľa ktorého ... -právnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene .
Právna veta: Zmenka je listinou, z ktorej právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie na nej uvedenej peňažnej sumy. Splniť túto pohľadávku (zaplatiť uvedenú sumu) sa zaväzuje osoba, ktorá na zmenke písomne svoju povinnosť vyznačila a potvrdila svojím podpisom. Ak súd vydá zmenkový platobný rozkaz, žalovaný môže buď v lehote 3 dní požadovanú sumu zaplatiť alebo podať proti zmenkovému platobnému rozkazu námietky, na prejednanie ktorých súd nariadi pojednávanie. Obsah podaných námietok je pre konanie určujúci, keďže platí tzv. koncentračná zásada, t.j. v námietkach sa musí uviesť všetko, čo žalovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kogentnú povahu, ktorá zmluvným stranám neumožňuje rozširovať okruh druhov zmluvných zabezpečovacích prostriedkov. Zabezpečenie nároku z pracovnoprávnych vzťahov zmenkou teda právna úprava nepripúšťa. Neplatnosť zmluvy o zabezpečení pracovnoprávneho záväzku zmenkou spôsobuje, že aj ... Zákonník práce v §§ 246 - 248, kde presne stanovuje ako možno uspokojiť nárok zamestnávateľa z pracovnoprávneho vzťahu a to troma druhmi zabezpečovacích prostriedkov - dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením a obmedzením prevodu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.