SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116402
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35193
NSČR: 122920
NSSČR: 66289
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423334
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
04.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právo na ochranu súkromia


Približný počet výsledkov: 46 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právo na ochranu súkromia
  • pravo nájdené 1176961 krát v 299102 dokumentoch
  • na nájdené 15286955 krát v 423057 dokumentoch
  • ochrana nájdené 418266 krát v 80338 dokumentoch
  • sukromie nájdené 5284 krát v 1728 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 20 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 19 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov


Právna veta: Súkromie je považované za najvlastnejšiu, najvnútornejšiu a najintímnejšiu sféru človeka. Takto chápané právo na ochranu súkromia bráni osobnosť pred vonkajším neoprávneným zasahovaním, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje rozvoj jej fyzickej, ale aj psychickej, morálnej a sociálnej integrity. Vnútorná sféra človeka nie je izolovaná od vonkajšieho sveta, dianie vo vonkajšom svete bezpochyby dopadá aj na vnútro človeka, sféru jeho emócií, myšlienok, predstáv, postojov, názorov a vyvoláva v ňom pozitívne i negatívne reakcie. Negatívny zásah do tejto sféry pôsobí neraz zraňujúco, znevažujúco, človeka zba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/8/2016 3114204160 16. 11. 2016 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2016:3114204160.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Denisa Vékonyho v právnej veci žalobkyne R. N., bytom A., W. XXXX/X, proti žalovanej F. D., bytom A., W. XXXX/XX, o .
Právna veta: V prejednávanej veci navrhovateľka žiadala, aby súd vydal rozhodnutie, ktorým by uložil odporcom povinnosť strpieť umiestnenie a prevádzkovanie bezpečnostných kamier. Z dôkazov produkovaných navrhovateľkou vyplýva, že predmetné bezpečnostné kamery bez akýchkoľvek pochybností vo svojom zornom poli zaberajú aj spoločné časti predmetného bytového domu (§ 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z.), ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve účastníkov konania a iných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v predmetnom bytovom dome a týmito kamerami sú tak vyhotovované obrazové záznamy spoločných častí pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... musí chrániť. Na druhej strane je argumentácia odporcov, že prevádzkou kamerového systému je porušené ich právo na ochranu súkromia. Rešpektovanie tohto práva je však ňou zabezpečené spôsobom umiestnenia a nasmerovania kamerového systému, ktorý vôbec nesníma ... musí chrániť. Na druhej strane je argumentácia odporcov, že prevádzkou kamerového systému je porušené ich právo na ochranu súkromia. Rešpektovanie tohto práva je však ňou zabezpečené spôsobom umiestnenia a nasmerovania kamerového systému, ktorý vôbec .
Právna veta: Uloženie pokuty podľa § 76 ods. 1 písm. a/ zákona č. 48/2002 Z.z. je sankciou už iba za samotný fakt, že sa cudzinec na území Slovenskej republiky zdržiaval neoprávnene. Inštitút administratívneho vyhostenia je opatrením štátu, ktorým vykonáva zvrchovanú moc nad vlastným územím. Dôvodom pre administratívne vyhostenie je taktiež skutočnosť že sa na území Slovenskej republiky cudzinec zdržiava neoprávnene (§ 57 ods. 1 písm. b/ bod 1 zákona č. 48/2002 Z.z.). Ak správny orgán na základe zistených skutočností a správnej úvahy rozhodne o administratívnom vyhostení cudzinca, nie je povinný zdôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mohol potvrdiť iba znalec z príslušného odboru elektrotechniky. Otázna by bola aj prípustnosť takého dôkazu s ohľadom na právo na ochranu súkromia a korešpondencie, ktoré vychádza z čl. 8 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. K odvolacej ... mohol potvrdiť iba znalec z príslušného odboru elektrotechniky. Otázna by bola aj prípustnosť takého dôkazu s ohľadom na právo na ochranu súkromia a korešpondencie, ktoré vychádza z čl. 8 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. K odvolacej .
... ľudskej dôstojnosti zahŕňa okrem civilných spoločenských vzťahov aj právo na česť v odborných kruhoch, pracovnom kolektíve. Právo na ochranu súkromia zahŕňa široký rozsah života človeka - právo na ochranu intímneho života, citového života, priateľských vzťahov, ... Pokiaľ dôjde k neoprávnenému zásahu do práva na česť a dôstojnosť, má zásah kruhoch, pracovnom kolektíve. Právo na ochranu súkromia zahŕňa široký rozsah života človeka - právo na ochranu intímneho života, citového života, priateľských vzťahov, .
... ústavou garantované právo na nedotknuteľnosť súkromia a zákonný príkaz na zachovávanie telekomunikačného tajomstva, pričom právo na ochranu súkromia platí aj v zamestnaní. Samotný príkaz žalovaného nepoužívať výpočtovú techniku na súkromné účely neoprávňoval ... garantované právo na nedotknuteľnosť súkromia a zákonný príkaz na zachovávanie telekomunikačného tajomstva, pričom právo na ochranu súkromia platí aj v zamestnaní. Samotný príkaz žalovaného nepoužívať výpočtovú techniku na súkromné účely neoprávňoval .
... bremeno o existencii pojmov súkromný a rodinný život je veľmi prepojatý, je ho treba posudzovať spoločne. Právo na ochranu súkromia zahŕňa široký rozsah života človeka, je to právo na ochranu intímneho, citového života, priateľských, rodinných vzťahov ... článku 41. Keďže obsah pojmov súkromný a rodinný život je veľmi prepojatý, je ho treba posudzovať spoločne. Právo na ochranu súkromia zahŕňa široký rozsah života človeka, je to právo na ochranu intímneho, citového života, priateľských, rodinných vzťahov .
... ochrany pred tým, aby skutočnosti súkromného života neboli sprístupňované verejnosti bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby, či bez dôvodu uznaného zákonom. Právo na ochranu súkromia je koncipované oveľa širšie a jeho ochrana nie je obmedzená iba na nesprístupňovanie informácií pochádzajúcich zo súkromného života osoby. Obsahom .
... povesti požíva aj ústavnú ochranu ako základné ľudské právo podľa čl. 19 ods. 1, 2 Ústavy Slovenskej republiky. Právo na ochranu súkromia je chránené aj dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (v Zbierke zákonov uverejnený pod č. 209/1992 ... povesti požíva aj ústavnú ochranu ako základné ľudské právo podľa čl. 19 ods. 1, 2 Ústavy Slovenskej republiky. Právo na ochranu súkromia je chránené aj dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (v Zbierke zákonov uverejnený pod č. 209/1992 .
... . Týmto konaním odporcu boli podľa názoru odvolacieho súdu zasiahnuté najmä stránky osobnosti navrhovateľky ako právo na ochranu dobrého mena a právo na ochranu súkromia. K neoprávnenému zásahu do osobnostných práv navrhovateľky došlo prostredníctvom elektronického média - internetu, ktorý je jedným z najprístupnejších a najvyužívanejších médií .
... .2010 za neplatnú z viacerých dôvodov: 1./ Vstupom do e-mailovej schránky a@b.c <mailto:a@b.c> odporca porušil právo na ochranu súkromia navrhovateľa zakotvené v čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.