Nájdené rozsudky pre výraz: prechod alebo prevod práv a povinností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre doplnenie odvolací súd uvádza, že ako súd prvej inštancie správne odôvodnil, právo žalobcu domáhať sa ochrany osobnosti a primeraného zadosťučinenia podľa § 13 Občianskeho zákonníka, je právom, ktorého satisfakcie sa možno domáhať výlučne len od osoby, ktorá do osobnostných práv fyzickej osoby takto nedovolene zasiahla. Vzhľadom k tomu, že prevod a prechod práv a povinností zo zodpovednosti za protiprávny zásah do osobnostných práv fyzickej osoby Občiansky zákonník neupravuje, musel súd prvej inštancie v súlade s ust. § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka posudzovať podľa jeho povahe na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/382/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1103899269 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Chalupka ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1103899269.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milan
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou sa vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúce z hmotného práva. Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov, komu svedčí stav z hmotného práva, teda kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna vecná legitimácia), o ktorých sa v konaní rozhoduje. Aktívnou vecnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu - žalobcovi ním uplatňované právo (nárok), respek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Cob/80/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214214494 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Šiffalovičová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1214214494.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Exekučný poriadok vo svojom ustanovení § 50 ods. 1 presne vymedzuje, akými skutočnosťami je možné námietky proti exekúcii odôvodniť. K iným dôvodom teda súd pri svojom rozhodovaní nemôže prihliadnuť. Navyše, tieto dôvody môžu spočívať iba v skutočnostiach, ktoré nastali po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom toho ktorého exekučného konania a zároveň pred začatím exekučného konania. Musí ísť o skutočnosti, ktoré spočívajú v zániku nároku, ktoré bránia jeho vymáha-teľnosti, resp. pre ktoré je exekúcia neprípustná. Výnimku z tohto ustanovenia predstavuje situácia, keď sa vyskytnú také skutočno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 38Er/2407/2011 7111219071 26.09.2012 JUDr. Peter Pastula ECLI:SK:OSKE2:2012:7111219071.2 Uznesenie Okresný súd Košice II v exekučnej veci oprávneného: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 45 317 054, konajúca prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17Co/155/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8613206415 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8613206415.1 Rozhodnutie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: Consumer Finance Holding a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/166/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8716210029 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8716210029.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoE/101/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6013899214 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6013899214.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci exekúcie oprávneného JUDr. Jozefa Dudovičová správca konkurzn
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/293/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1712205018 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Kleinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1712205018.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu J
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 14CoCsp/4/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8121201715 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Majerník ECLI: ECLI:SK:KSPO:2022:8121201715.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Maje
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 16Co/50/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1216208982 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Majerský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2022:1216208982.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Co/938/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1110245054 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 10. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Kriváňová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1110245054.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Da
MENU