Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1033675
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62644
USSR: 34277
NSČR: 119015
NSSČR: 63879
USČR: 77301
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418542
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
16.09.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin krivého obvinenia


Približný počet výsledkov: 72 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin krivého obvinenia
  • precin nájdené 60161 krát v 18090 dokumentoch
  • krivy nájdené 1560 krát v 834 dokumentoch
  • obvinenie nájdené 17300 krát v 4709 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov


Právna veta: Prečinu krivého obvinenia sa podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. dopustí ten, kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Lživým obvinením treba rozumieť objektívne nepravdivé obvinenie, ktoré sa zakladá na vymyslených skutkových okolnostiach o tom, kedy a ako došlo k spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal. Krivé obvinenie sa môže týkať len trestného činu. Ak páchateľ iného krivo obvinil z konania, ktoré nezakladá zákonné znaky niektorého trestného činu podľa osobitnej časti Trestného zákona, nedopustí sa trestného činu krivého obvinenia. Znaky trestného činu kr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 1To/77/2015 5612010355 18.08.2015 JUDr. Adriana Gallová ECLI:SK:KSZA:2015:5612010355.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Gallovej a sudcov JUDr. Pavla Polku a JUDr. Vladimíra Sučika, na verejnom zasadnutí konanom 18. augusta 2015 prejednal odvolanie podané obžalovaným N. W. proti rozsudku .
Právna veta: Ustanovenie § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka umožňuje uplatňovať nároky veriteľov proti spoločnosti ako dlžníkovi, voči jej konateľom vo svojom mene a na vlastný účet, ak nemôže svoju pohľadávku uspokojiť z majetku spoločnosti, pričom tieto nároky veriteľov spoločnosti dlžníka voči jej konateľom nezanikajú, ani v prípade, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Základným predpokladom pre uplatnenie nároku spoločnosti na náhradu škody voči jej konateľom zo strany veriteľa spoločnosti je, že nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priebehu tohto odvolacieho konania aj s uznesením 6To/20/2014-428) bol privodený záver o oslobodení žalovaného spod obžaloby pre prečin krivého obvinenia, pretože skutok nie je trestným činom. Na žalobcovi, ktorý bol v pozícii subjektu civilného súdneho konania, ktorý mal preukázať konkrétny .
Právna veta: Predpoklady občianskoprávnej zodpovednosti za škodu v Občianskom zákonníku a predpoklady obchodno-právnej zodpovednosti za škodu v Obchodnom zákonníku sú zhodne právnym inštitútom, ktorý je v praxi zásadne dotváraný jednak právnou teóriou, a jednak judikatúrou. V tomto zmysle, či už Občiansky, alebo Obchodný zákonník výslovne nestanovuje, aké sú predpoklady zodpovednosti za škodu; tieto predpoklady sú preto definované len teóriou a ich obsah je naplňovaný praxou. V prípade zodpovednosti za škodu v obchodno-právnych vzťahoch platí špeciálna úprava zodpovednosti za škodu z porušenia povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priebehu tohto odvolacieho konania aj s uznesením 6To/20/2014-428) bol privodený záver o oslobodení žalovaného spod obžaloby pre prečin krivého obvinenia, pretože skutok nie je trestným činom. 32) Na žalobcovi, ktorý bol v pozícii subjektu civilného súdneho konania, ktorý mal preukázať .
Právna veta: V konkrétnom prípade je vždy, tak ako to skúmal aj súd prvej inštancie nevyhnutné skúmať mieru (intenzitu) tvrdeného porušenia základného práva na ochranu osobnosti (osobnej cti a dobrej povesti), a to práve v kontexte na dané skutkové okolnosti. Zároveň je potrebné, aby príslušný zásah bezprostredne súvisel s porušením chráneného základného práva, t. j., aby tu existovala príčinná súvislosť medzi nimi. K zásahu do práva na ochranu osobnosti síce zásadne môže dôjsť aj objektívne, teda s vylúčením zavinenia narušiteľa práva, avšak každé zverejnenie nepravdivého údaja nemusí automaticky zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tohto uznesenia vyplýva, že konaním O. A. nedošlo ani v jednom z prípadov k naplneniu zákonných znakov skutkovej podstaty prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona ani prečinu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného ... ako svedkovia vypovedali v trestnom konaní (XX.X C. N. pre podozrenie z prečinu krivého obvinenia a krivej výpovede a krivej prísahy), na U. P. pre podozrenie z prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák a krivej výpovede a krivej prísahy podľa .
... svedok v trestnom konaní pred policajtom uviedla nepravdu o okolnosti, ktorá mala podstatný význam pre rozhodnutie, tým spáchala - prečin krivého obvinenia podľa § 345 odsek 1 Trestného zákona, - prečin krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 odsek 1 Trestného ... SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany samosudkyňou JUDr. Beátou Javorkovou, v trestnej veci proti obvinenej Z. K., pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 odsek 1 Trestného zákona a iné, na verejnom zasadnutí konanom dňa 05.04.2013 takto .
... Okresný súd Bratislava III v Bratislave samosudcom JUDr. Zdenkom Čanigom v trestnej veci proti obžalovanému B. M., pre pokračujúci prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zákona a iné, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 31.07.2012, takto rozhodol ... rozsudku: čím inému sa vyhrážal usmrtením pre výkon právomoci verejného činiteľa spáchal v bode 1 a 2/rozsudku: - pokračujúci prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zákona v bode 2/rozsudku: v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a .
... Jeho rozpoznávacie a ovládacie schopnosti boli plne zachované. Okresný súd nepochybil, keď konanie obžalovaného po právnej stránke kvalifikoval ako prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák., pretože obžalovaný iného lživo obvinil z trestného činu v úmysle privodiť ... z N. nad Nitricou, časť Banky do mesta Bojnice. Pokiaľ obžalovaný namietal, že svojím konaním nenaplnil znaky žalovaného prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák., k tomu odvolací súd uvádza, že vo veci proti poškodenému C. .
... Michalovce vedie trestné konanie pre trestný čin nátlaku v súbehu so zločinom krivého obvinenia spáchaného formou návodu ako aj pre prečin krivého obvinenia formou návodu v súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy. Toto konanie ešte nie je ukončené. Vzhľadom na túto .
... úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, teda iného lživo obvinila z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, čím spáchala prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, a za to sa odsudzuje Podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, § .
... pritom súd obžalovaného upozornil (č.l. 173). Oproti podanej obžalobe teda súd uznal obžalovaného vinným zo spáchania prečinu „Krivé obvinenie“ vo vzťahu k všetkým výpovediam obžalovaného, v ktorých označil poškodeného ako zdroj, ktorý mu poskytol predmetný ... - XX, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný, Takto formulované konanie obžalovaného navrhol prokurátor právne kvalifikovať ako prečin „Krivé obvinenie“ podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. (v bode 1.) a ako pokračovací prečin „Krivá výpoveď .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.