SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1159387
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin zanedbania povinnej výživy


Približný počet výsledkov: 2262 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin zanedbania povinnej výživy
  • precin nájdené 62110 krát v 18528 dokumentoch
  • zanedbanie nájdené 8577 krát v 3677 dokumentoch
  • povinny nájdené 1939282 krát v 308001 dokumentoch
  • vyziva nájdené 196360 krát v 49020 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 141 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 20 dokumentov


Právna veta: Vzhľadom na ustanovenie § 207 ods. 3 písm. c) Tr. zák. sa prečinu zanedbania povinnej výživy dopustí ten, kto bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký trestný čin prepustený. Pre naplnenie zákonných znakov spáchania prečinu v tejto kvalifikovanej skutkovej podstate sa vyžaduje, aby páchateľ bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený.

Úryvok z textu:
... tohto záveru dospel potom krajský súd k tej skutočnosti, že obžalovanému nie je možné klásť za vinu, že prečinu zanedbania povinnej výživy sa dopustil napriek tomu, že bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký čin odsúdený. V tomto zmysle následne ... obdobie, ktoré ustálil okresný súd dlží na výživnom V. W. najmenej sumu 685,- Eur. Právna kvalifikácia súdeného skutku ako prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, 3 písm. b) Tr. zák. však zostala zachovaná, nakoľko obžalovaný úmyselne najmenej .
Právna veta: Podľa § 86 písm. a/ Tr.zák. trestnosť trestného činu zanikla aj vtedy, ak trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr.zák. nemal trvale nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Úryvok z textu:
... školu, 190,14 eur, pretože trestnosť činu zanikla. odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný W. A. uznaný vinný z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2 Tr.zák., pretože hoci mu zo Zákona o rodine vyplýva povinnosť starať sa o výživu .
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť

Právna veta: Súdna prax na základe daných okolností zastáva názor, že pokiaľ sa rodič zbavil svojím úmyselným konaním, kvôli ktorému na neho bola uvalená väzba a pre ktoré bol následne odsúdený na trest odňatia slobody, objektívnej možnosti plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom, nemožno túto skutočnosť vykladať na ťarchu týchto detí, ktoré majú podľa čl. 32 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd základné právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Aj v danom prípade, pokiaľ sa otec detí zbavil možnosti dosahovať pravidelný príjem tým, že bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo živnosti veľmi dobré príjmy, vyživovaciu povinnosť si neplnil. Dvakrát bol odsúdený rozhodnutím Okresného súdu Lučenec pre prečin zanedbania povinnej výživy. Za takýchto okolností, keď sa otec svojim úmyselným konaním zbavil možnosti plniť so vyživovaciu povinnosť nemožno znížiť ... že návrh otca na zníženie výživného z dôvodu, že je vo výkone trestu odňatia slobody pre spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy, je nedôvodný a doslova je priamo v rozpore so zákonnými zásadami a ustanoveniami, na ktorých je .
Právna veta: Odvolací súd v rámci preskúmavania napadnutého rozsudku zistil, že obžalovaný dlh na výživnom vo výške 940,- Eur do konania verejného zasadnutia uhradil L. P.j, o ktorej sume aj následne táto odvolaciemu súdu písomne uviedla, že ju obdržala. Podľa názoru odvolacieho súdu obžalovaný splnil všetky zákonné podmienky pre aplikáciu ustanovenia o účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 písm. a) Tr. zák., keďže trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky, ako to L. P. uviedla v prípravnom konaní (č.l.39) a obžalovaný svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Úryvok z textu:
Právna veta: Podľa § 138 písm.b/ Tr.zák. dlhším časom sa rozumie časový úsek, ktorého dĺžka je ovplyvnená „intenzitou“ trestného činu, to znamená závažnosťou trestného činu z hľadiska výšky zákonom ustanovenej trestnej sadzby. Všeobecne pre všetky prípady nemožno vymedziť, aký čas sa považuje za dlhší. V prípade, ak pôjde o trestný čin s vyššou trestnou sadzbou, bude „dlhší čas“ kratší ako pri trestnom čine s nižšou trestnou sadzbou. Podstatné je, že nejde o jednorazovú trestnú činnosť alebo trestnú činnosť krátkeho trvania. Páchanie trestných činov po dlhší čas prichádza do úvahy najmä pri trestných činoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je možné posúdiť ako závažnejší spôsob spáchania predmetného činu. Okresný súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že poukázal analogicky na ustanovenie prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods.1,3 písm.b/ Tr.zák., pri ktorom prečine podľa ustálenej súdnej praxe sa vyžaduje na ... nie je možné hľadať analógiu výkladu pojmu po dlhší čas v zmysle ustanovenia § 138 písm.b/ Tr.zák. s prečinom zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr.zák. tak, ako to urobil okresný súd. Podľa § 138 písm.b/ Tr.zák. dlhším .
Kľúčové slová: úprava styku s maloletým dieťaťom, styk otca s maloletým

Právna veta: Úprava styku rodičov s maloletým dieťaťom je špecifickou zložkou rodičovských práv a povinností. Rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, uplatňuje pri styku s ním úlohu pri výchove dieťaťa, danú mu Zákonom o rodine.

Úryvok z textu:
... a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/ ods. 2 písm. d/ Tr. zák. a za prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2 Tr. zák.. Aj keď rozsudok nie je ešte právoplatný, vyplýva z neho, že otec spôsoboval ... a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. d/ Tr. zák. a za prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2 Tr. zák.. Aj keď rozsudok doposiaľ nie je právoplatný, vyplýva z neho, že otec detí .
Právna veta: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody v danom prípade nie je dostatočný aj vzhľadom na charakter spáchaného trestného činu. U obžalovaného je nepravdepodobné, že by bez sústavnej kontroly a pomoci zvonku v budúcnosti viedol riadny život. Obžalovaný spáchal prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 odsek 1, odsek 2 písm. a/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. e/ Trestného zákona a § 122 odsek 4 Trestného zákona. Skutok, ktorého sa dopustil, nemožno bagatelizovať z dôvodu motívu, pre ktorý bol spáchaný. V konkrétnom prípade súd zistil emočný motív konania obžalovanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdne trestaný, prvýkrát odsúdený trestným rozkazom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 2T/44/2011, zo dňa 17.03.2011 za prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 odsek 1 Trestného zákona a bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiace s podmienečným ... , druhýkrát bol odsúdený trestným rozkazom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 3T/80/2012, zo dňa 14.05.2012 pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 odsek 1, odsek 3 písm. c/ Trestného zákona a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v .
Právna veta: V súlade s ustanovením § 49 ods. 2 Tr. zákona súd nemal inú zákonnú možnosť ako uložiť obžalovanému trest odňatia slobody nepodmienečný. Toto ustanovenie v prejednávanej veci taký účinok nemalo, pretože okresný súd neuznal obžalovaného vinným z trestného činu spáchaného úmyselne, ale z nedbanlivosti, pričom v zmysle 49 ods. 2 Tr. zákona ustanovenie § 49 ods. 1 Tr. zákona sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Pri predmetnom trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nedostatok finančných prostriedkov na plné platenie súdom určeného výživného za účelové, podané v snahe zbaviť sa trestnej zodpovednosti za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zákona, ktorý spáchal z nedbanlivosti. Z ... JUDr. Moniky Halkociovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 10.05.2018, v trestnej veci proti obžalovanému V. W., pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zákona, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného .
Kľúčové slová: zánik trestnosti , zánik trestnosti a trestu, účinná ľútosť

Právna veta: Podľa § 86 písm. a/ Tr.zák. trestnosť trestného činu zanikla aj vtedy, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr.zák., ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Úryvok z textu:
... dňa 08.07.2010, pretože trestnosť činu zanikla. odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný G. O. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, 3 písm. a/, b/, c/ Tr.zák. s poukazom na § 138 písm. b/ Tr ... vo Zvolene zo dňa 21.08.2009, sp.zn. 3T/149/2009, právoplatným dňa 21.08.2009, odsúdený za viacnásobný prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, 3 písm. b/ Tr.zák. na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní jeden rok so .
Právna veta: Podľa § 86 ods.1 Tr. zák. trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu. Podľa § 285 písm. e/ Tr. por. súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby, ak trestnosť činu zanikla.

Úryvok z textu:
... súd Trenčín 2. mája 2013 pod sp. zn. 2Pv 97/2013 pre skutok právne posúdený ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, 3 písm. c/ Tr. zák. oslobodil podľa § 285 ... 37/2013, zo dňa 3.júla 2013 bol obžalovaný H. D. uznaný za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. na tom skutkovom ... súd Trenčín dňa 2.mája 2013, sp. zn. 2Pv 97/2013 pre skutok právne posúdený ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, ods. 3 písm. c/ Tr. zák., ktorý mal .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.