SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1159312
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin zanedbania povinnej výživy


Približný počet výsledkov: 2262 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin zanedbania povinnej výživy
  • precin nájdené 62110 krát v 18528 dokumentoch
  • zanedbanie nájdené 8577 krát v 3677 dokumentoch
  • povinny nájdené 1939282 krát v 308001 dokumentoch
  • vyziva nájdené 196360 krát v 49020 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 141 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 20 dokumentov


Právna veta: Podľa § 86 písm. a/ Tr.zák. trestnosť trestného činu zanikla aj vtedy, ak trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr.zák. nemal trvale nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/10/2014 3813010417 03.03.2014 JUDr. Ondrej Samaš ECLI:SK:KSTN:2014:3813010417.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr. Františka Kováča a JUDr. Ondreja Gáboríka na verejnom zasadnutí konanom dňa 03. marca 2014 prejednal odvolanie prokurátorky Okresnej prokuratúry Prievidza .
Právna veta: Obžalovaný je povinný počas výkonu tohto trestu viesť riadny život, najmä plniť uložené povinnosti. V zmysle § 53 ods. 3 Tr. zákona po dobu výkonu tohto trestu bude môcť obžalovaný opustiť svoje obydlie len z naliehavého dôvodu, na nevyhnutne potrebný čas a len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka, ktorý zároveň bude kontrolovať aj výkon uloženého trestu domáceho väzenia. Obžalovaný bude musieť počas doby výkonu trestu domáceho väzenia spôsobom svojho života preukázať, že výkon trestu odňatia slobody na jeho nápravu a ochranu spoločnosti nie je nevyhnutný. V prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 5T/128/2011 6711010707 17.10.2012 JUDr. Mariana Philadelphyová ECLI:SK:OSZV:2012:6711010707.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Samosudca Okresného súdu Zvolen JUDr. Mariana Philadelphyová na hlavnom pojednávaní konanom dňa 17.10.2012 vo Zvolene, v trestnej veci obžalovaného O. Z., stíhaného pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Tr. zákona, takto .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust. § 159 ods. 3 určuje, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Zákon však počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. V ust. § 163 O. s. p. výslovne umožňuje zmenu rozsudku odsudzujúceho na plnenie v budúcnosti zročných dávok alebo na plnenie v splátkach, ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o plnenie vyživovacej povinnosti určenej súdom alebo o plnenie dohody. Hmotnoprávna podmienka zmeny súdneho rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/16/2014 8513204828 13.08.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8513204828.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci starostlivosti súdu o mal. G. O., nar. XX. XX. XXXX, mal. Y. O., nar. XX. XX. .
Právna veta: Vzhľadom na ustanovenie § 207 ods. 3 písm. c) Tr. zák. sa prečinu zanedbania povinnej výživy dopustí ten, kto bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký trestný čin prepustený. Pre naplnenie zákonných znakov spáchania prečinu v tejto kvalifikovanej skutkovej podstate sa vyžaduje, aby páchateľ bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 2To/66/2015 5613010306 10. 02. 2016 JUDr. Dana Wänkeová ECLI:SK:KSZA:2016:5613010306.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Márie Urbanovej a JUDr. Milana Repáňa, na verejnom zasadnutí konanom dňa 10. februára 2016 v Žiline, o odvolaní obžalovaného F. W. proti rozsudku .
Kľúčové slová: prečin zanedbania povinnej výživy, zanedbanie povinnej výživy

Právna veta: Objektom prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. je nárok na výživu a tento je založený na príslušných ustanoveniach Zákona o rodine. Toto ustanovenie sa totiž vzťahuje iba na taký druh vyživovacej povinnosti, ktorá plynie priamo zo Zákona o rodine. Z uvedeného ďalej vyplýva, že sa nevyžaduje, aby vyživovacia povinnosť a jej rozsah boli určené rozhodnutím súdu. V prípade, že by civilný súd nerozhodol o vyživovacej povinnosti a o jej rozsahu, orgány činné v trestnom konaní, resp. súd by v rámci posúdenia predbežnej otázky určil existenciu a rozsah vyživovacej povinnosti sám a sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1To/13/2017 1113010319 12. 04. 2017 JUDr. Iveta Zelenayová ECLI:SK:KSBA:2017:1113010319.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Zelenayovej a sudcov JUDr. Magdalény Blažovej a JUDr. Richarda Molnára, v trestnej veci obžalovaného C.. Z. X. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods .
Právna veta: Odvolací súd v rámci preskúmavania napadnutého rozsudku zistil, že obžalovaný dlh na výživnom vo výške 940,- Eur do konania verejného zasadnutia uhradil L. P.j, o ktorej sume aj následne táto odvolaciemu súdu písomne uviedla, že ju obdržala. Podľa názoru odvolacieho súdu obžalovaný splnil všetky zákonné podmienky pre aplikáciu ustanovenia o účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 písm. a) Tr. zák., keďže trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky, ako to L. P. uviedla v prípravnom konaní (č.l.39) a obžalovaný svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/131/2019 3818010370 09. 03. 2020 JUDr. Beáta Javorková ECLI:SK:KSTN:2020:3818010370.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Javorkovej a sudcov JUDr. Mariána Dunčka a JUDr. Ondreja Samaša, na verejnom zasadnutí konanom dňa 09.marca 2020 prejednal odvolanie obžalovaného Z. F., nar. XX.XX.XXXX .
... Uviedol, že na základe matkou podaného trestného oznámenia bolo dňa 01.03.2019 vydané uznesenie o vznesení obvinenia pre prečin zanedbania povinnej výživy, teda v čase keď uzatváral dohodu o vykonaní práce so svojim terajším zamestnávateľom. Trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II ... č.k. 6T/82/2019-91 zo dňa 02.09.2019 bol uznaný za vinného pre prečin zanedbania povinnej výživy a bol odsúdený na trest odňatia slobody 8 mesiacov s podmienečným odkladom, pričom mu bola určená skúšobná doba .
... . zn. 1T/77/2015 zo dňa 10.6.2015 pre pokračovací prečin krádeže, pre prečin poškodzovania cudzej veci a pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona, za čo bol odsúdený na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 16 mesiacov .
... na podklade vykonaných dôkazov preukázané jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností a okresný súd skutok správne aj právne posúdil ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods.2, ods.3 písm.c) Tr.zák. Z tohto hľadiska neboli preto žiadne pochybnosti ... správnosti skutkových zistení a právnych záverov okresného súdu, podľa ktorých obžalovaný H. M. svojím konaním naplnil všetky zákonné znaky prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, 3 písm. c) Tr.zák., pretože v období od októbra 2016 až do .
... súd odobral na záverečnú poradu, trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky, mohol krajský súd konštatovať, že trestnosť prečinu zanedbania povinnej výživy v tomto prípade zanikla. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti ... obžaloby okresného prokurátora, sp. zn. 4Pv 67/17 zo dňa 24.07.2017, pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Tr. zákona, ktorý mal spáchať tak, ako je uvedený v obžalobe okresného prokurátora .
... Vranov n.T. ČVS: ORP-441/1-VYSVT-2017 zo dňa 21.02.2018 bolo prerušené trestné stíhanie vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy voči otcovi mal. detí a trestné stíhanie bolo odovzdané do cudziny. Napriek postúpeniu trestného stíhania do V. republiky, zatiaľ matka .
... dňom 1.2.2019. Výživné otec doplatil až v septembri 2019 po tom, čo podala na otca trestné oznámenie pre prečin zanedbania povinnej výživy. Nestotožňuje sa preto s tvrdením otca v odvolaní, že tento do 25.1.2019 rovnocenne zabezpečoval starostlivosť o maloletú R .
... zrejmé, že u tohto obžalovaného ide o prvopáchateľa drogovej trestnej činnosti. Odhliadnuc od predošlého odsúdenia (kedy bol právoplatne odsúdený za prečin zanedbania povinnej výživy, ktorého závažnosť je nepomerne nižšia oproti tomuto skutku) nebolo zistené, že by sa obžalovaný dostal do konfliktu zo zákonom. Taktiež .
... nezaopatrené deti. Trestným rozkazom tunajšieho súdu sp. zn. 8T/39/2013 zo dňa 30.04.2013 bol navrhovateľ odsúdený za prečin zanedbania povinnej výživy, keď ako manžel si voči manželke neplnil súdom stanovenú vyživovaciu povinnosť. Exekučným príkazom sp. zn. EX 17/2013 vydala súdna .
... Krajského súdu v Bratislave , sp. zn. 2To/63/2017 zo dňa 21.06.2018 bol otec maloletého Z. odsúdený pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Tr. Zákona, k trestu odňatia slobody vo výmere 10 mesiacov s podmienečným odkladom výkonom trestu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.