SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189567
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predbežné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti
  • predbezny nájdené 186866 krát v 32356 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 204628 krát v 42592 dokumentoch
  • vo nájdené 4228113 krát v 402004 dokumentoch
  • vec nájdené 3667869 krát v 419647 dokumentoch
  • starostlivost nájdené 595198 krát v 82036 dokumentoch
  • o nájdené 12763098 krát v 423646 dokumentoch
  • malolety nájdené 1532538 krát v 98851 dokumentoch
  • deti nájdené 540019 krát v 86340 dokumentochPrávna veta: Obsah predbežného opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti sa bezprostredne dotýka výchovy maloletého dieťaťa. V danom zákonnom znení však zákonodarca nehovorí o zverení do výchovy, ale používa pojem starostlivosť, ktorý z hľadiska svojho významu deklaruje práve provizórnosť samotného predbežného opatrenia. Odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo osoby, ktorú určí súd, je preto faktickým opatrením, ktoré neanticipuje otázku budúcej výchovy. Súd pri rozhodovaní o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov prípadne do starostlivosti tretej os ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 20CoP/23/2013 1712218073 25.02.2013 JUDr. Darina Kriváňová ECLI:SK:KSBA:2013:1712218073.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave vo veci starostlivosti o maloletého Q. W., narodeného XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v W., V. X, W., dieťa rodičov: otec - J.. C. W., bytom W., B. X, v zastúpení advokátkou .
Právna veta: V danom prípade je potrebné si uvedomiť, že styk otca s maloletou upravil súd vzhľadom k nedohode rodičov dočasným spôsobom až do rozhodnutia vo veci samej o úprave práva styku otca s maloletou. Rozhodnutie dočasným spôsobom neprejudikuje rozhodnutie vo veci samej. Inštitút predbežného opatrenia má zabezpečiť upravované právo nevyhnutným spôsobom, ktorý záver je logickým, vzhľadom k zásade rozhodovania o predbežnom opatrení, že súd nemusí zisťovať pred dočasným rozhodnutím o uvedenom práve všetky rozhodné skutočnosti. Ide o prelomenie zásady rozhodovať na základe zistených skutočností vo veci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/40/2013 4112240798 28.03.2013 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2013:4112240798.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci starostlivosti o maloletú I. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpenú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, dieťa rodičov : O.. W. C., nar. XX.X.XXXX, bytom J., H. XXXX/XX, zastúpenej JUDr. Martou Huttovou, advokátkou, Bratislava, .
Právna veta: V súvislosti s rozhodovaním o predbežných opatreniach v konaní starostlivosti o maloleté deti treba uviesť, že zmyslom právnej úpravy formou predbežného opatrenia v uvedených konaniach je ochrana práv detí v prípade konkrétneho ohrozenia, kedy možno nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo inej osoby, prípadne do striedavej starostlivosti oboch rodičov ( § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. ), prípadne určiť výživné v nevyhnutnej miere, ak je výživa dieťaťa vážne ohrozená ( § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. ). Ďalej treba uviesť, že inštitút predbežného opatrenia v uvedených konaniach ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/322/2013 1613202521 10.07.2013 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2013:1613202521.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti Š.: Z., E.. XX.XX.XXXX W. L., E.. XX.XX.XXXX, bytom u matky, deti rodičov: U.. B. Š., E.. XX.XX.XXXX, bytom A., X. XX, zast. JUDr. Vladimírou Hrebíkovou, advokátkou, AK Malacky, Duklianskych .
... tunajšiemu súdu doručené podanie matky maloletých detí zo dňa 30.08.2013 označené ako ,,Návrh matky maloletých detí na nariadenie predbežného opatrenia vo veci starostlivosti o maloleté deti, podľa § 74, § 75 ods. 1,6,8, § 76 ods. 1 písm. ba/,b/, § 76 ods. 4 .
... okruh vzťahov. Predbežné opatrenie však musí mať vzťah k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predmetom konania vo veci samej. Predbežným opatrením vo veciach starostlivosti o maloleté deti, týkajúcim sa výživného možno povinnú osobu zaviazať platiť výživné, avšak len v nevyhnutnej miere tak, aby to postačovalo aspoň na .
... rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, musí existovať právny záujem. Právny záujem na predbežnom opatrení vo veci starostlivosti o maloleté deti sa vyvodzuje, okrem iného, aj zo skutočností, ktorých základ spočíva v príslušných ustanoveniach ... o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, musí existovať právny záujem. Právny záujem na predbežnom opatrení vo veci starostlivosti o maloleté deti sa vyvodzuje, okrem iného, aj zo skutočností, ktorých základ spočíva v príslušných ustanoveniach .
... súdnom rozhodnutí, vrátane rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, musí existovať právny záujem. Právny záujem na predbežnom opatrení vo veci starostlivosti o maloleté deti sa vyvodzuje, okrem iného, aj zo skutočností, ktorých základ spočíva v príslušných ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku. Predbežné opatrenia sa podľa .
... súdnom rozhodnutí vrátane rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí existovať právny záujem. Právny záujem na predbežnom opatrení vo veci starostlivosti o maloleté deti sa vyvodzuje okrem iného aj zo skutočností, ktorých základ spočíva v príslušných ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku. Predbežné opatrenia sa podľa .
... alebo do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti (Občiansky súdny poriadok ďalej len O.s.p.). Predbežné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti sú dané predovšetkým touto úpravou citovaného ustanovenia. Obsah predbežného opatrenia sa bezprostredne dotýka výchovy maloletého dieťaťa. V danom zákonnom znení .
... obmedzuje len na osvedčenie tých najzákladnejších skutočností, aby mohol posúdiť, či je daný dôvod nariadenia predbežného opatrenia. V prípade nariaďovania predbežných opatrení vo veci starostlivosti o maloleté deti, je predovšetkým potrebné osvedčiť i naliehavosť situácie a z toho vyplývajúcej potreby dočasnej úpravy práv a povinností voči deťom a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.