SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207051
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65253
USSR: 36159
NSČR: 125515
NSSČR: 67738
USČR: 80418
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426454
Krajské súdy (ČR): 46225
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predčasný starobný dôchodok


Približný počet výsledkov: 3942 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predčasný starobný dôchodok
  • predcasny nájdené 56258 krát v 18328 dokumentoch
  • starobny nájdené 85920 krát v 10174 dokumentoch
  • dochodok nájdené 244753 krát v 25613 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 860 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 62 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 21 dokumentov


Právna veta: Ust. § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31. decembra 2023. Z tohto dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou. Kým zákon o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 43Sd/18/2014 2014200118 15.01.2015 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2015:2014200118.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Z. Y., nar. X.X.XXXX, bytom S. G., K. X, XXX XX S. G. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o .
Právna veta: Podľa § 83 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákona“) poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania. V prípade navrhovateľa je nepochybné, že u neho bola zistená choroba z dlhodobého nadmerného zaťaženia. Podľa § 88 ods. 1 zákona, ktorý ustanovuje podmienky nároku na úrazovú rentu, poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac, ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca (zákonodarca uvádza legislat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 12Sd/317/2012 3012200875 20.06.2013 JUDr. Juraj Florovič ECLI:SK:KSTN:2013:3012200875.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne samosudcom JUDr. Jurajom Florovičom v právnej veci navrhovateľa: S. N., bytom A. nad R., D. XXX, právne zastúpeného JUDr. Jánom Vaškom, advokátom, so sídlom Podjavorinskej č. 3 Prievidza, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa .
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení, suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5% za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sd/43/2013 2013200265 09.09.2013 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2013:2013200265.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudcom JUDr. Pavlom Laczom, v právnej veci navrhovateľa: RSDr. Z. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, XXX XX N. Z., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29 augusta 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti .
Právna veta: Súd sa stotožňuje s právnou argumentáciou odporkyne, že ust. § 69b ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. sa vzťahuje len na starobný dôchodok, čo vyplýva aj z gramatického výkladu tohto ustanovenia. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva, že aj poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na vyrovnávací príplatok za splnenia zákonných podmienok. Z dôvodovej správy k zákona č. 140/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyplýva, že účelom poskytova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Sd/47/2016 2016200273 02. 08. 2016 JUDr. Andrea Vyskočová ECLI:SK:KSTT:2016:2016200273.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Andreou Vyskočovou v právnej veci navrhovateľa: C. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XXX, XXX XX O., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, .
Právna veta: Súčasná platná a účinná právna úprava predčasného starobného dôchodku v zákone o sociálnom poistení neumožňuje žiadny iný postup, len vyplývajúci z dikcie zákona, a preto nie je možné v prípade navrhovateľa postupovať iným spôsobom, tak ako požaduje a síce sčítavať sumy vypočítanej dávky dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme a v osobitnom systéme dôchodkového poistenia. Podľa § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon/ poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rok ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 21Sd/127/2012 6012201269 09.01.2013 JUDr. Eva Valenčíková ECLI:SK:KSBB:2013:6012201269.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní pred samosudkyňou JUDr. Evou Valenčíkovou v právnej veci navrhovateľa: J. W., nar. XX. H. XXXX, bytom XXX XX W. XX proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 .
Právna veta: Po prijatí zákona č. 310/2006 Z.z., ktorý s účinnosťou od 1. augusta 2006 novelizoval zákon o sociálnom poistení bolo vo vzťahu k úrazovej rente v zmysle § 89a zákona o sociálnom poistení upravené, že od 1. augusta 2006 zaniká nárok na úrazovú rentu dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznaním predčasného starobného dôchodku, tzn., že úrazová renta prestala byť chápaná ako doživotný nárok.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 20Sd/241/2011 6011201005 17.01.2012 JUDr. Jarmila Badíková ECLI:SK:KSBB:2012:6011201005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľa M. W., G.. XX. V. XXXX, K. V. XX, XXX XX K. Z., zastúpeného JUDr. Rudolfom Fajbíkom, Q., F.. V. XX, XXX XX K. Z. proti odporkyni .
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z.z. jednoznačne upravuje, že rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti (§ 209 ods. 1 cit. zák.). Náležitosti rozhodnutia sú upravené v ust. § 209 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z., z ktorého vyplýva, že rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní alebo opravnom prostriedku. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. Podľa ust. § 209 ods. 3 zák. č. 461/2003 Z.z. výrok obsahuje rozho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 24Sd/303/2013 5013201084 14.07.2014 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2014:5013201084.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní vedenom pred samosudkyňou JUDr. Zuzanou Jančárovou, v právnej veci navrhovateľky: M. U., nar. XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, bytom XXX XX S. Y., Y. Y., F. N. č. XXXX/XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, .
Právna veta: Predmetom preskúmavaného rozhodnutia je rozhodnutie odporkyne, ktorým navrhovateľke na základe jej žiadosti uvoľnila výplatu starobného dôchodku (predčasného starobného dôchodku) po dovŕšení dôchodkového veku. Navrhovateľka namietala výšku starobného dôchodku. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že napadnutým rozhodnutím odporkyňa nerozhodovala o určení sumy predčasného starobného dôchodku, resp. starobného dôchodku. Suma predčasného starobného dôchodku bola navrhovateľke priznaná právoplatným rozhodnutím. Podľa § 69 ods. 1 zákona, poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôcho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Sd/83/2012 8012200888 06.02.2013 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2013:8012200888.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Evou Slávikovou v právnej veci navrhovateľky Q. M., bytom L. XXXX/XX, A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok takto rozhodol: P o t v r d z u j .
Právna veta: Z ust. § 448 OZ jednoznačne vyplýva, že fyzická osoba, voči ktorej mal zomrelý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, má nárok len na pozostalostnú úrazovú rentu. Ak Občiansky zákonník v citovanom ustanovení striktne upravuje len nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, nemožno s poukazom na ust. § 448 OZ širokým výkladom uvedeného ustanovenia analogicky priznať nárok na jednorazové odškodnenie. Uvedená právna úprava je striktná a jednoznačná a nemožno ju vykladať tak široko, aby bola odôvodnená úvaha súdu o tom, že podľa uvedeného ustanovenia analogicky prislúcha pozostalým aj nárok na jedn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu ... v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. V posudzovanej právnej veci nie je u navrhovateľky 1/ splnený ani .
Právna veta: Podľa § 196 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (6) Účastník konania je povinný navrhnúť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhodne, ktoré z dôkazov sa vykonajú. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná vykonať aj iné dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci. (7) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz osobitne a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti. Podľa § 209 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Rozhodnutie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa § 71 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (1) Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý .
Právna veta: Z vykonaných dôkazov nepochybne vyplýva, že navrhovateľ poberal predčasný starobný dôchodok nepretržite odo dňa vzniku nároku naň až do dovŕšenia dôchodkového veku, jeho výplata nebola nikdy prerušená, čo ani nenamietal, preto mu nárok na prepočet starobného dôchodku v zmysle § 69a zákona č.461/2003 Z. z. nevznikol. Uvedené by prichádzalo do úvahy len za splnenia predpokladu, žeby mu predčasný starobný dôchodok v uvedenom období nebol vyplácaný nepretržite (§ 293cr ods. 1 zákona o sociálnom poistení). Predčasný starobný dôchodok navrhovateľa je zo zákona od 29. 12. 2012 jeho starobným dôchodk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je starobný dôchodok. Podľa § 69a ods. 2 zákona ak poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nebol predčasný starobný dôchodok vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, suma starobného dôchodku ... dôchodkového veku. V tomto sa nenachádza žiadne rozhodnutie, z ktorého by bolo zrejmé, žeby výplata jeho predčasného starobného dôchodku bola zastavená. Navrhovateľ na pojednávaní dňa 14. 05. 2013 zotrval na podanom opravnom prostriedku. Uviedol, .
Právna veta: V navrhovateľkinom prípade nemôže ísť ani o súbeh dôchodkov, pretože v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona o sociálnom poistení o súbeh dôchodkov ide, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku. Keďže navrhovateľka po dovŕšení dôchodkového veku 4. novembra 2008 doposiaľ nepodala žiadosť o výplatu starobného dôchodku, ktorá podmieňuje vznik nároku na výplatu starobného dôchodku, nemožno hovoriť o súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, pretože navrhovateľka mala nárok len na výplatu predčasného starobného dôchodku, ktorý sa dň ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nárok na predčasný starobný dôchodok nevznikol. Keďže odporkyňa zistila, že dávka sa navrhovateľke priznala neprávom, odňala navrhovateľke predčasný starobný dôchodok od 24. apríla 2010 a naviac vyplatenú sumu na predčasnom starobnom dôchodku od navrhovateľky nevymáha ... ktoré bolo odporkyňou hodnotené ako obdobie dôchodkového poistenia, priznaný predčasný starobný dôchodok od 24. júna 2005, pretože po započítaní tejto doby navrhovateľkin predčasný starobný dôchodok bol vyšší ako 1,2 - násobok životného minina .
Právna veta: Rozhodovanie o opravnom prostriedku upravuje ustanovuje § 219 zákona. Podľa ods. 3 tohto ustanovenia ak ústredie opravnému prostriedku v celom rozsahu nevyhovie, predloží opravný prostriedok spolu so svojim vyjadrením a spisovým materiálnom súdu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia opravného prostriedku. Z uvedeného je zrejmé, že môže o opravnom prostriedku rozhodnúť aj odporkyňa, ale len v prípade ak vyhovie opravnému prostriedku v celom rozsahu. Situácia, ktorá bola riešená v súdnom konaní zjavne takouto nie je, pretože odporkyňa vydala síce nové rozhodnutie, avšak nepriznala navrhovateľov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa § 71 ods. 1 - 7 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles ... poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa § 71 ods. 1 - 7 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles .
Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je upravená v § 71 zákona ... v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je upravená v § 71 .
Právna veta: Ustanovenie § 237 ods. 1 zák.č.461/2003 Z.z. síce ukladá povinnosť fyzickej osobe, ktorá si plní povinnosti podľa tohto zákona a ktorá nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku resp. na jej výplatu, v dôsledku čoho bola táto dávka neprávom alebo vo vyššej sume poskytnutá, aby táto osoba tieto dávky neprávom vyplatené vrátila. Na druhej strane však treba jednoznačne vychádzať z ust. § 178 ods. 1 citovaného zákona, ktorý jasne určuje vecnú príslušnosť sociálnej poisťovne, teda určuje v ktorých veciach je sociálna poisťovňa oprávnená rozhodovať aj o povinnosti vrátenia nemoce ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priznanie dávky okrem nemocenských dávok, úrazového príplatku a dávky v nezamestnanosti, d) prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,94) ak sporiteľ podľa osobitného predpisu1) má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, e) vyplácať nemocenské dávky .
Právna veta: Základným právnym predpisom upravujúcim nárok na pozostalostnú úrazovú rentu je Občiansky zákonník. Treba však zdôrazniť, že Občiansky zákonník zakladá a priznáva nárok na pozostalostnú úrazovú rentu každému voči komu mal zomrelý v čase svojej smrti vyživovaciu povinnosť, a to bez ohľadu či bola alebo nebola deklarovaná súdom. Ide o generálne ustanovenie (§ 448), ktorého výkon je zverený zákonu o sociálnom poistení. To znamená, že zákon o sociálnom poistení ako tzv. vykonávací predpis k Občianskemu zákonníku nemôže prístup k nároku na pozostalostnú úrazovú rentu obmedzovať a podmieňovať len na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. 18. Podľa § 92 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.