Nájdené rozsudky pre výraz: predčasný starobný dôchodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3654

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

728 dokumentov
46 dokumentov
11 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z vykonaných dôkazov nepochybne vyplýva, že navrhovateľ poberal predčasný starobný dôchodok nepretržite odo dňa vzniku nároku naň až do dovŕšenia dôchodkového veku, jeho výplata nebola nikdy prerušená, čo ani nenamietal, preto mu nárok na prepočet starobného dôchodku v zmysle § 69a zákona č.461/2003 Z. z. nevznikol. Uvedené by prichádzalo do úvahy len za splnenia predpokladu, žeby mu predčasný starobný dôchodok v uvedenom období nebol vyplácaný nepretržite (§ 293cr ods. 1 zákona o sociálnom poistení). Predčasný starobný dôchodok navrhovateľa je zo zákona od 29. 12. 2012 jeho starobným dôchodk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sd/28/2013 7013200424 14.05.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:7013200424.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa O. D. F. J. X. W. B. N. G. F. , trvale bytom v S. G., Č.. W. Č.. XXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. au
Právna veta: V konaní bolo preukázané, že navrhovateľke napriek zastaveniu výplaty predčasného starobného dôchodku od 10. marca 2011 do dovŕšenia dôchodkového veku dňom 26. marca 2012 nezaniklo povinné dôchodkové poistenie. Navrhovateľka má preto nárok na prepočet výšky starobného dôchodku za uvedenú dobu, kedy jej nebol predčasný starobný dôchodok vyplácaný nepretržite od vzniku nároku naň do dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle zákonného ustanovenia § 69a ods. 2 zákona o sociálnom poistení s tým, že nárok na takto novourčenú sumu starobného dôchodku navrhovateľke vznikne odo dňa dovŕšenia dôchodkového ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7So/121/2012 7012200443 25.09.2013 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2013:7012200443.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľky B. Z., nar. XX. O. XXXX, bytom XXX XX D., A. ul. č. XX
Právna veta: Predmetom preskúmavaného rozhodnutia je rozhodnutie odporkyne, ktorým navrhovateľke na základe jej žiadosti uvoľnila výplatu starobného dôchodku (predčasného starobného dôchodku) po dovŕšení dôchodkového veku. Navrhovateľka namietala výšku starobného dôchodku. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že napadnutým rozhodnutím odporkyňa nerozhodovala o určení sumy predčasného starobného dôchodku, resp. starobného dôchodku. Suma predčasného starobného dôchodku bola navrhovateľke priznaná právoplatným rozhodnutím. Podľa § 69 ods. 1 zákona, poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Sd/83/2012 8012200888 06.02.2013 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2013:8012200888.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Evou Slávikovou v právnej veci navrhovateľky Q. M., bytom L. XXXX/XX, A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok takto rozhodol: P o t
Právna veta: Súd sa stotožňuje s právnou argumentáciou odporkyne, že ust. § 69b ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. sa vzťahuje len na starobný dôchodok, čo vyplýva aj z gramatického výkladu tohto ustanovenia. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva, že aj poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na vyrovnávací príplatok za splnenia zákonných podmienok. Z dôvodovej správy k zákona č. 140/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyplýva, že účelom poskytova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Sd/47/2016 2016200273 02. 08. 2016 JUDr. Andrea Vyskočová ECLI:SK:KSTT:2016:2016200273.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Andreou Vyskočovou v právnej veci navrhovateľa: C. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XXX, XXX XX O., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení, suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5% za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sd/43/2013 2013200265 09.09.2013 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2013:2013200265.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudcom JUDr. Pavlom Laczom, v právnej veci navrhovateľa: RSDr. Z. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, XXX XX N. Z., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29 augusta 8, Bratislava, o preskúmanie zákonno
Právna veta: Aplikujúc systematickú (posudzuje umiestnenie vykladanej právnej normy v texte a systéme právneho predpisu), teologickú (skúma účel a zmysel danej právnej normy vzhľadom k zameraniu celého právneho predpisu) i historickú metódu výkladu (skúma zmysel právnej úpravy v dobe, keď zákonodarca túto právnu úpravu prijímal) dospel krajský súd k presvedčeniu, že zákonný text ust. § 69b zákona o sociálnom poistení „bol priznaný starobný dôchodok“ nie je možné vykladať striktne formálne a vzťahovať ho len na poistencov, ktorým bol fakticky rozhodnutím odporkyne priznaný starobný dôchodok, ale s ohľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 26Sa/9/2017 6017200232 24. 01. 2018 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2018:6017200232.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako správny súd, v konaní pred sudkyňou Mgr. Ivanou Datlovou, v právnej veci žalobcu: O. Y., nar. XX. B. XXXX, trvale bytom Z. 11, K. D., proti žalovanému: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta č. 8 - 10
Právna veta: Po skončení pracovného pomeru vzniká zamestnancovi nárok na odchodné za podmienky, že ide o prvé skončenie pracovného pomeru po nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoPr/2/2015 2512215373 22.04.2015 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2015:2512215373.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci navrhovateľky: C. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. L. X, J., zastúpená JUDr. Tatianou Chrenkovo
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý a) ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, b) ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo c) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 20Sd/27/2015 6015200157 22.07.2015 JUDr. Jarmila Badíková ECLI:SK:KSBB:2015:6015200157.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľky: V. E., nar. XX. P. XXXX, bytom A. X, XXX XX B. B., proti odporkyni: Sociálnej poisťovni, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 6
Právna veta: Ust. § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31. decembra 2023. Z tohto dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou. Kým zákon o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 43Sd/18/2014 2014200118 15.01.2015 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2015:2014200118.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Z. Y., nar. X.X.XXXX, bytom S. G., K. X, XXX XX S. G. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Brat
MENU