Nájdené rozsudky pre výraz: predĺženie pracovného pomeru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: S poukazom na ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a preto otec i z takéhoto príjmu musí predovšetkým uspokojiť nároky na výživné dieťaťa. Pokiaľ otec poukazoval na svoje výdavky a dlhy, súd prvého stupňa správne konštatoval, že tieto nemôžu byť na úkor jeho vyživovacej povinnosti k maloletým deťom. Zákon o rodine kladie dôraz na to, že rodičia majú vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich možností a schopností dosahovali taký príjem, z ktorého by mohli plniť výživné na maloleté deti v takom rozsahu, aby boli uspokojené ich odôvodnené potreb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/40/2015 2614207201 08.07.2015 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2015:2614207201.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a členov senátu: JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Martin Holič, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti: G. J., nar. XX.XX.XXXX a G. J
Právna veta: Samostatný výkon rodičovských práv a povinností zo strany len jedného rodiča sa podľa Zákona o rodine predpokladá len v prípadoch taxatívne uvedených v ust. § 28 ods. 3, v zmysle ktorého rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy, alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený. O takýto prípad však v danej veci nejde.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoP/131/2013 3713203272 13.02.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3713203272.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej vo veci starostlivosti o maloletú O. T., zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych
Právna veta: Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť len pri splnení osobitných zákonom ustanovených podmienok a to dobu trvania pracovného pomeru treba v pracovnej zmluve výslovne určiť. Na uzavretie pracovného pomeru na určitú dobu sa vyžaduje písomná forma. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu pracovného pomeru na dobu určitú alebo vznikne pracovný pomer na neurčitý čas. Všetky zákonné podmienky na uzavretie pracovného pomeru na určitú dobu musia byť splnené pri uzavieraní pracovnej zmluvy alebo pri jej zmene. Medzi zákonné podmienky patrí napríklad možnosť pracovný pomer na určitú dobu dohodnúť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 16C/62/2011 5311208366 02.11.2011 Mgr. Alena Jančulová ECLI:SK:OSCA:2011:5311208366.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Č a d c i samosudkyňou Mgr. Alenou Jančulovou v právnej veci navrhovateľky S. E., rod. K., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. Č.. XXX, zastúpenej splnomocneným zástupcom Z. J., bytom Q. XXXX, proti odporcovi L. Š. N. materskou XXXX, Q
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/3/2015 2614207159 23.02.2015 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2015:2614207159.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iveta Jankovičová a členov senátu JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Martin Holič vo veci starostlivosti súdu o mal. dieťa : V. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom ako matka, zast.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 15CoPr/1/2015 8413208859 30. 09. 2015 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2015:8413208859.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne Ing. B. C., nar. XX.X.XXXX, bytom F. XXX/XX, XXX XX F. C., právne zastúpenej Advokátkou kanceláriou JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., so sídlom Školská 257, 059 91 Veľký Slavkov, IČO 36 858 935, proti žalovanému Základná
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 13CoPr/3/2016 8413208859 01. 06. 2017 JUDr. Jozef Škrab ECLI:SK:KSPO:2017:8413208859.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Škraba a členov JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Jozefa Angeloviča, v právnej veci žalobkyne: I.. B. C., M.. XX.X.XXXX, Q. F. C., Š. XXX/ XX, zastúpenej: Advokátka kancel
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/297/2013 7512220554 30.01.2014 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2014:7512220554.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Andrey Mazákovej vo veci starostlivosti súdu o maloletú T.D. G. nar. X.XX.XXXX zastúpenú ko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21CoPr/8/2017 8315210704 09. 01. 2018 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2018:8315210704.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Martina Barana v spore žalobkyne P., právne zastúpenej H.. Mariánom Lipom, advokátom so sídlom Štefánikova 18, Humenné, proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoP/21/2016 3113228798 26. 04. 2016 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2016:3113228798.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Stanislavy Markovej a členiek JUDr. Ľubice Bajzovej a Mgr. Stanislavy Miklánkovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: O.a V., narodená XX.XX.XXXX, bytom ako
MENU