Nájdené rozsudky pre výraz: predosvojiteľská starostlivosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle citovaného ustanovenia zákona a rodine predosvojiteľská starostlivosť poskytuje záujemcom o osvojenie dostatočne dlhú možnosť na zoznámenie s praktickým výkonom rodičovských práv a povinností vo forme každodennej starostlivosti o dieťa, jeho zdravotný stav, výchovy dieťaťa a vzniku vzájomných citových väzieb. Budúci osvojitelia tak nadobudnú praktickú skúsenosť a poznanie ekonomickej stránky rodičovstva a svojej schopnosti prevziať na seba všetky následky spojené s rodičovstvom, čím potom vzniká záruka toho, že osvojenie bude plniť svoj účel, t.j. že dôjde k správnemu posúdeniu predpo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 45P/10/2012 7212201151 19.04.2012 JUDr Andrea Galdunová ECLI:SK:OSKE2:2012:7212201151.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Andreou Galdunovou v právnej veci starostlivosti o maloletú L. M. Č., M.. X. X. XXXX, zastúpenej v konaní kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny B., detašované pracovisko B.
Právna veta: V zmysle § 103 ods. 4 Zák. o rodine, v rozhodnutí o zverení mal. dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov, súd vymedzí rozsah ich práv a povinností k mal. dieťaťu. V zmysle § 103 ods. 5 Zák. o rodine, budúci osvojiteľ má rovnaké práva a povinnosti ako osoba, ktorej bolo mal. dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti. Zverenie dieťaťa do dočasnej starostlivosti nevyhnutne predchádza konaniu o osvojenie a je nevyhnutnou hmotno-právnou podmienkou osvojenia bez uskutočnenia ktorej nemôže dôjsť k osvojeniu. Počas trvania predosvojiteľskej starostlivosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 31P/26/2012 3112203441 29.05.2012 JUDr. Renáta Topolčanská ECLI:SK:OSTN:2012:3112203441.2 Uznesenie Okresný súd Trenčín vo veci starostlivosti súdu o mal. R. N., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zast. opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pracovisko Ilava, dieťa rodičov: mal. R. N., bytom Č. E. XXX, zast. zákonným zástupcom G. N., bytom Č. E
Právna veta: Podľa ustanovenia § 103 ods. 1 Zákona o rodine, pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou uhrádza budúci osvojiteľ. Podľa ustanovenia § 103 ods. 2 Zákona o rodine, o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov podľa odseku 1 rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd; ustanovenia § 101 a 102 sa použijú primerane. Podľa ustanovenia § 103 ods. 4 Zákona o rodine, v rozhodnutí o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvoji ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 34P/62/2011 6411210622 12.01.2012 JUDr. Mária Kováčiková ECLI:SK:OSBB:2012:6411210622.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Kováčikovou, v právnej veci starostlivosti o maloletú Q. Z., nar. XX. XX. XXXX, t.č. bytom Z. Z., R. XX, zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociá
Právna veta: Účelom zverenia dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti budúceho osvojiteľa je potreba zabezpečovania osobnej starostlivosti o dieťa budúcim osvojiteľom vo svojej domácnosti preto, aby sa s dieťaťom zžil, spoznal sa s ním a mal možnosť počas zabezpečovania starostlivosti o dieťa si overiť, či je vôbec schopný plniť si voči dieťaťu potrebné rodičovské povinnosti. Už v prípade zverenia dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti budúceho osvojiteľa sám osvojiteľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 98 Zákona o rodine, a to, že 1. má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, 2. má ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 32P/17/2013 1212223471 21.05.2013 Mgr. Ingrid Steinsdorferová ECLI:SK:OSBB:2013:1212223471.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, v konaní pred sudcom Mgr. Ingrid Steinsdorferovou, v právnej veci starostlivosti o maloletú O. K., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom B.. T.. K. X, O. N., toho času umiestnenú v X. X., N. XX, Ban
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 61P/15/2014 1214202354 17.03.2014 Marta Murgašová ECLI:SK:OSBA2:2014:1214202354.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II vo veci starostlivosti o mal. J. X., Q.. XX.XX.XXXX, zast. kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/a Bratislava, dieťa neznámych rodičov, o návhru navrhovateľov J
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 12P/167/2011 2311215978 30.12.2011 JUDr. Myrtill Vojteková ECLI:SK:OSGA:2011:2311215978.2 Uznesenie Okresný súd Galanta vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: Š. Z., K.. XX.X.XXXX, O. I., Q.. O. XXXX/XX zastúpené v konaní: Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, dieťa matky - F. Z., K.. XX.XX.XXXX, O. K. Č.. XXX a otca - B. Y. J. K.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 8P/51/2013 2113220916 10.10.2013 JUDr. Miroslava Maláriková ECLI:SK:OSTT:2013:2113220916.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava sudkyňou JUDr. Miroslavou Malárikovou v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: A. A., narodená XX.X.XXXX, zastúpená poručníkom Mesto Trnava a kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodin
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 12P/18/2013 6713212690 17.01.2014 JUDr. Jana Kovalčíková ECLI:SK:OSZV:2014:6713212690.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Zvolen v konaní pred sudkyňou JUDr. Janou Kovalčíkovou v právnej veci navrhovateľky A./ A. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom G. G. T. XX, navrhovateľa B./ T. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom G. G. T. XX, vo veci maloletého
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 23P/2/2012 7212200109 23.03.2012 JUDr. G.Tomčovčíková Šandalová ECLI:SK:OSKE2:2012:7212200109.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II samosudkyňou JUDr. Gabrielou Tomčovčíkovou Šandalovou v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého Y. X., nar. XX.X.XXXX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Koši
MENU