Nájdené rozsudky pre výraz: prejednanie veci v neprítomnosti žalovaného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo všeobecnosti rozsudok pre zmeškanie žalovaného predstavuje osobitný druh súdneho rozhodnutia, ktorý je následkom procesnej pasivity žalovaného v sporovom konaní. Tento inštitút vychádza z toho, že v kontradiktórnom procese majú byť nositeľmi procesnej aktivity sporové strany, teda nielen žalobca, ale aj žalovaný, ak chce v spore procesne obstáť, musí vyvíjať iniciatívu vo forme procesnej obrany. V opačnom prípade je sankciou to, že skutkovým základom kontumačného rozsudku je žalobcom tvrdený skutkový stav. Ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/26/2019 3514209080 26. 06. 2019 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2019:3514209080.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členiek senátu JUDr. Ivici Čelkovej a Mgr. Ivany Šlesarovej, v spore žalobcu: GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom 811
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/122/2011 2308209015 10.04.2012 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2012:2308209015.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu Hilti Slovakia spol. s r.o. , Galvaniho 7, Bratislava, IČO 31 344 445, zast
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/141/2014 5113206202 15. 10. 2014 JUDr. Mária Dubcová ECLI:SK:KSZA:2014:5113206202.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobcu: HELIOS SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Rosinská
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/33/2013 2112203614 30. 07. 2013 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2013:2112203614.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/ a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Šoltésom, Karadžičova 8 proti žalovanému: SV - Centrum, s.r.o., Hlavná 34/2, 917 02 Tr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/251/2011 5011899418 15.03.2012 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:KSZA:2012:5011899418.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej, členiek senátu JUDr. Martiny Nemravovej, JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobcu: Milan Varga - M.V., A.Sipossa 1074/20, 936
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/199/2011 3710210826 30.10.2012 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2012:3710210826.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členov senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Rastislava Vranku v právnej veci žalobcu: Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/70/2013 2112203623 29. 11. 2013 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2013:2112203623.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256, zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Šoltésom, Karadžičova 8, Bratislava proti žalovanému SV-Centrum, s.r.o., Hlavná 34/2, Trnava, zastú
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoKR/36/2015 3113235521 19. 07. 2016 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2016:3113235521.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratisl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/105/2014 2212209909 11. 02. 2016 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2016:2212209909.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Andrey Vyskočovej v právnej veci žalobcu: Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 4
MENU