SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118593
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 123016
NSSČR: 66320
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423355
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
07.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prepustenie policajta zo služobného pomeru


Približný počet výsledkov: 49 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prepustenie policajta zo služobného pomeru
  • prepustenie nájdené 22673 krát v 6303 dokumentoch
  • policajt nájdené 23154 krát v 5228 dokumentoch
  • zo nájdené 3421691 krát v 377702 dokumentoch
  • sluzobny nájdené 29506 krát v 5049 dokumentoch
  • pomer nájdené 415405 krát v 116640 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 110 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov


Právna veta: Požitie akýchkoľvek látok, liekov s obsahom alkoholu, policajtom pred alebo počas výkonu štátnej služby, napĺňa skutkovú podstatu prepustenia podľa vyššie citovaného ustanovenia, keďže v podmienkach policajného zboru sa uplatňuje nulová tolerancia v nameraných hodnotách pri vykonávaní dychových skúšok, alebo odberoch krvi u policajtov, ktorá vyplýva najmä z požiadavky výnimočne zodpovedného prístupu policajta k rešpektovaniu predpisov pri jeho účasti na plnení funkcií štátu. Najmä z pohľadu, že ide o ozbrojený bezpečnostný zbor (§ 1 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z.) a ak by mal príslušník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/87/2015 1015200609 14. 03. 2018 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2018:1015200609.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: H.. J. O., narodený XX.X.XXXX, bytom v U., X. .
Právna veta: Každé rozhodnutie správneho orgánu musí spĺňať všetky zákonom naň kladené formálne náležitosti (v danom prípade vyplývajúce zo správneho poriadku - § 46, § 47), t. j. preskúmavané rozhodnutie musí byť vydané v písomnej forme, vecne príslušným správnym orgánom. Zároveň musí vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a obsahovať všetky náležitosti určené všeobecnou právnou úpravou správneho konania ako aj osobitnými právnymi predpismi(zákon č. 328/2002 Z. z.). Odôvodnenie rozhodnutia musí opisovať a hodnotiť všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom pre výrok rozhodnutia, primerane sa vysporiada ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 46 ods. 7 zákona č. 73/1998 Z. z. platí, že v prípade, ak aj bolo zrušené rozhodnutie o prepustení policajta zo služobného pomeru (v danom prípade vyššie uvedeným rozsudkom Najvyššieho súdu SR) a tento bol v čase skončenia služobného pomeru dočasne pozbavený výkonu .
... pomeru príslušníka Policajného zboru nie je otázka jeho viny alebo neviny, ale len otázka, či sú splnené zákonné predpoklady na prepustenie policajta zo služobného pomeru podľa zákona č. 73/1998 Z.z. Zákonné predpoklady prepustenia musia byť splnené v čase rozhodovania o prepustení. Podľa § .
... spravidla bezprostredne nadriadený policajta. Slovo spravidla je možné chápať tak, že návrh na prepustenie policajta zo služobného pomeru PZ nemusí vždy spracovávať bezprostredne nadriadený. Zákon nevyžaduje, aby bezprostredný nadriadený policajta zistil ... spravidla bezprostredne nadriadený policajta. Slovo spravidla je možné chápať tak, že návrh na prepustenie policajta zo služobného pomeru PZ nemusí vždy spracovávať bezprostredne nadriadený. Zákon nevyžaduje, aby bezprostredný nadriadený policajta zistil .
... princíp voľného hodnotenia dôkazov. Tiež na to, že v hodnotení výsledkov dokazovania je príslušný nadriadený , ktorý je oprávnený rozhodnúť o prepustení policajta zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného v § 192 ods. 1 písm. e) zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, slobodný. Žalovaný v predmetnej .
... č. 73/1998 Z.z. i pojmovým znakom ďalších povinností policajta. Porušenie služobnej prísahy je tiež pojmovým znakom právneho dôvodu prepustenia policajta zo služobného pomeru podľa § 192 ods. 1 písm. e). Zložením sľubu sa občan stáva príslušníkom policajného zboru, kategórie osôb, ktorých konanie, ktoré .
... o uznaní viny je preukázanie spáchania skutku, ktorý má povahu trestného činu alebo prečinu. Pritom v konaní o prepustení policajta zo služobného pomeru služobný orgán ani nie je viazaný ustanoveniami Trestného poriadku a v tomto konaní ani neplatí zásada prezumpcie neviny, keďže ... zo služobného pomeru nie sú otázky jeho viny alebo neviny, ale len otázka, či sú splnené zákonné predpoklady na prepustenie policajta zo služobného pomeru (uznesenie Ústavného súdu SR č.k. III ÚS 366/06-9, č.k. III ÚS 263/06-14, .
... , rozsudok NS SR č. k. 1 Sžo/152/2007), účelom súdneho konania je len otázka, či sú splnené predpoklady na prepustenie policajta zo služobného pomeru. Pre posúdenie konania policajta postačuje preukázanie skutku, ktorý bol dôvodom na prepustenie a skutkové zistenia musia byť zadovážené spôsobom, ktorý .
... ods. 2 písm. c) zákona, služobný úrad vopred prerokuje s príslušným odborovým orgánom návrh na prepustenie policajta zo služobného pomeru z dôvodu organizačných zmien alebo pre zvlášť hrubé porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti. Podľa ods. 3 ... z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. V konaní o prepustení policajta zo služobného pomeru za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci, a ktoré .
... v tom, že zhodnotením výsledkov dokazovania je príslušný nadriadený, ktorý je oprávnený rozhodnúť o prepustení policajta zo služobného pomeru „... slobodný“. Takáto ignorancia právneho princípu podľa ktorého sa dôkazy hodnotia jednotlivo a vo vzájomnej ... spočíva v tom, že zhodnotením výsledkov dokazovania je príslušný nadriadený, ktorý je oprávnený rozhodnúť o prepustení policajta zo služobného pomeru „... slobodný“. Takáto ignorancia právneho princípu podľa ktorého sa dôkazy dokazovanie žalovaný má za to .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.