Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 312

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

51 dokumentov
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 72 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity. Jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je okrem splnenia medicínskej podmienky aj podmienka získania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia tak ako je to uvedené v § 72 zákona. Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok vo veku nad 28 rokov do 34 rokov (§ 72 ods. 1 písm. d) zákona) je najmenej päť rokov.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/40/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8014200667 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8014200667.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou v pr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Až po vyčerpaní adekvátnej liečby a zostávajúcej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, môže byť žiadateľovi o zvýšenie invalidného dôchodku priznaná vyššia miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnnosť, za splnenia podmienky, že v rozhodujúcom zdravotnom postihnutí došlo k zhoršeniu zdravotného stavu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/64/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7013201341 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7013201341.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci n
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie dokazovanie
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotí správny orgán ako ktorýkoľvek iný dôkaz, pričom však nie je oprávnený posudzovať jeho správnosť (jeho závery), ale hodnotí iba to, či úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok ponechať bez povšimnutia a bez toho, aby sa závermi tohto znaleckého posudku v zmysle vyššie uvedených zásad zaoberal a z takéhoto znaleckého posudku vyvodil aj závery pre potreby posudzovanej veci.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sa/6/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200120 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kotora ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7017200120.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobcu: L. P
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Scud/1/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015201113 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Sedláková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:8015201113.4 Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: J. P., B. XX, S., U. D., zastúpeného: JUDr. Dušanom Remetom, a
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3S/36/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011200300 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dáša Filová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1011200300.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dáši Filo
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 27Sp/4/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6016200068 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Antalová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6016200068.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa: P. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. XXX/XX, XXX
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 27Sp/3/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6016200067 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Antalová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6016200067.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa: C. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XXX/XX, XXX
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 16Sa/15/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5022200169 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2022:5022200169.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v právnej veci žalobcu: D.. F. F., nar. XX.XX.XXXX, trvale pobytom X. XX
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 22Sa/4/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4022200097 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lenka Kostolanská ECLI: ECLI:SK:KSNR:2022:4022200097.3 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobkyne: Q. E., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. XX, M., proti žalovanej: Soc
MENU