SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116205
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35193
NSČR: 122920
NSSČR: 66289
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423334
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
03.04.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne


Približný počet výsledkov: 104 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne
  • preskumanie nájdené 155389 krát v 76064 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 4919942 krát v 423327 dokumentoch
  • socialny nájdené 432760 krát v 97367 dokumentoch
  • poistovni nájdené 120891 krát v 33894 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 48 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 42 dokumentov


Právna veta: Je potrebné konštatovať, že samotné nadobudnutie právneho postavenia SZČO na účely sociálneho poistenia, nezakladá automaticky SZČO povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Na účely sociálneho poistenia nadobúda fyzická osoba status SZČO, ak vykonáva niektorú zo zárobkových činností taxatívne ustanovených v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo disponuje oprávnením na jej výkon. Je potrebné ďalej uviesť, že samotný zápis, alebo osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa zák.č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/29/2013 2013200178 10.04.2014 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2014:2013200178.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY X. súd v W. v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: Ing. T. T. - Royal Market, M. Bela 5, 921 01 Piešťany proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - .
Právna veta: Podľa § 72 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity. Jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je okrem splnenia medicínskej podmienky aj podmienka získania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia tak ako je to uvedené v § 72 zákona. Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok vo veku nad 28 rokov do 34 rokov (§ 72 ods. 1 písm. d) zákona) je najmenej päť rokov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Sd/40/2014 8014200667 07.08.2014 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2014:8014200667.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou v právnej veci navrhovateľa G. T., bytom X. Q. č. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo .
Právna veta: Až po vyčerpaní adekvátnej liečby a zostávajúcej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, môže byť žiadateľovi o zvýšenie invalidného dôchodku priznaná vyššia miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnnosť, za splnenia podmienky, že v rozhodujúcom zdravotnom postihnutí došlo k zhoršeniu zdravotného stavu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Sd/64/2013 7013201341 11.09.2014 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2014:7013201341.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky: V. D., Q. XX, L. M. Q., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporcu vo veci invalidného .
Právna veta: Starobný dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky možno podľa čl. 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 priznať len v sume zodpovedajúcej obdobiu dôchodkového poistenia získaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Suma starobného dôchodku patriaca k 30. decembru 2012 za obdobie dôchodkového poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky sa určí ako časť teoretickej sumy starobného dôchodku patriacej k 30. decembru 2012, ktorá zodpovedá pomeru obdobia dôchodkového poistenia získaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky k úhrnu dôb poistenia z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Sd/38/2013 8013200428 07.08.2014 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2014:8013200428.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou v právnej veci navrhovateľa E. J., bytom Z., J. XXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutí odporkyne zo .
Kľúčové slová: dokazovanie, znalecké dokazovanie

Právna veta: Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotí správny orgán ako ktorýkoľvek iný dôkaz, pričom však nie je oprávnený posudzovať jeho správnosť (jeho závery), ale hodnotí iba to, či úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok ponechať bez povšimnutia a bez toho, aby sa závermi tohto znaleckého posudku v zmysle vyššie uvedených zásad zaoberal a z takéhoto znaleckého posudku vyvodil aj závery pre potreby posudzovanej veci.

Úryvok z textu:
... . 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava 1, o správnej žalobe v sociálnych veciach zo dňa 07.02.2017, o preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie č. 52806-3/2016-BA zo dňa 01.12.2016 v spojení s rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pobočka Košice č .
... Zákona o sociálnom poistení a z tohto dôvodu navrhovateľka podaním z 10. februára 2009 označeným ako návrh na preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne sa dožadovala vydania rozhodnutia na základe posudku MUDr. D. zo dňa 14. marca 2008. Po vypracovaní ... Zákona o sociálnom poistení a z tohto dôvodu navrhovateľka podaním z 10. februára 2009 označeným ako návrh na preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne sa dožadovala vydania rozhodnutia na základe posudku MUDr. D. zo dňa 14. marca 2008. Po vypracovaní .
... Prešove. V konaní ďalej bolo nesporné, že. Navrhovateľ si uplatnil právo a dňa 8.7.2008 opätovne podal návrh na preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne v Prešove návrh na preskúmanie dňa 27.3.2007a Krajský súd v Prešove rozsudkom sp. zn. 3Sd 105/2007-30 ... Prešove. V konaní ďalej bolo nesporné, že. Navrhovateľ si uplatnil právo a dňa 8.7.2008 opätovne podal návrh na preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne zo dňa 6.6.2008 na Krajský súd v Prešove. pričom Krajský súd v Prešove rozsudkom sp. zn. 2Sd 69 .
... vykonávať zárobkovú činnosť. S mojím zdravotným stavom nie som schopný si nájsť adekvátne zamestnanie. Týmto odvolaním preto žiadam o opätovné preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredia v Bratislave č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30. júla 2012, nakoľko sa domnievam, že vychádzajú z nedostatočného .
... poisťovne, pobočka Bratislava č. 700-0212561011-GC04/11 zo dňa 15.4.2011, takto rozhodol: Súd konanie v časti o preskúmanie rozhodnutí Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava č. 7000212112811-GC04/11 zo dňa 30.3.2011 a č. 700-0212561011-GC04/11 zo dňa 15 ... (§ 250f ods. 1 OSP) a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť a konanie v časti o preskúmanie rozhodnutí Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava č. 700-0212112811-GC04/11 zo dňa 30.3.2011 a č. 700-0212561011-GC04/11 zo dňa .
... ako vecne a správne potvrdiť. Odporkyňa písomným podaním došlým na tunajší súd dňa 15. mája 2012 k návrhu navrhovateľa na preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava zo dňa 10. apríla 2012 v ktorom uviedla, že navrhovateľ žiadosťou zo dňa 23. marca 2012 požiadal o .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.