Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 100

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky za správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzenými právnymi princípmi, keďže čl. 6 ods. 1 prvá veta dohovoru hovorí „o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“ je podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/296/2013 1013202176 04.09.2014 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:KSBA:2014:1013202176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: U.. A. L., Y. XX, Z., U. právne zastúpený advokátkou: JUDr.
Právna veta: Splnenie daňovej povinnosti z uskutočnených zdaniteľných obchodov nenapĺňa zákonnú podmienku pre odpočítanie DPH z nakúpeného tovaru, pretože právo na vrátenie dane zo štátneho rozpočtu odberateľovi nemôže vzniknúť skôr, ako vznikne povinnosť odvodu dane do štátneho rozpočtu dodávateľom. Faktúra vystavená dodávateľom je použiteľná na účely uznania odpočítania DPH len vtedy, ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje sú vierohodné, a vystavila ich oprávnená osoba. Predpokladom vzniku práva na odpočítanie dane odberateľom je skutočnosť, že dodávateľ reálne dodal tovar a splnil si svoju daňovú povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/147/2013 2013200795 22.05.2014 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2014:2013200795.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: Jozef Albert, so sídlom Orechová 596/12, 919 27 Brestovany, IČO: 35
Právna veta: Podľa § 154 ods. 1 písm. a) zák. č 563/2009 Z.z. Daňového poriadku účinného od 01.01. 2012 Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v 1. ustanovenej lehote, 2. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1, 3. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 Podľa § 155 ods. 1 písm. b) Daňového poriadku Správca dane uloží pokutu od 60 eur do 32 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) tretieho bodu; ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10 eur, najviac však do 6 000 eur, Podľa § 155 ods. 11 pís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/46/2013 2013200305 10.04.2014 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2014:2013200305.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobkyne: JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom Veterná 2283/43, 931 01 Šamorín, SKP ú
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že § 25a zákona č. 511/1992 Zb. upravuje prerušenie konania ako právo správcu dane. Prerušenie konania ako jeden z inštitútov upravený v prvej časti z.č. 511/1992 Z.z. sa podľa § 15 ods. 16 cit. zákona primerane použije i na daňovú kontrolu. V danom prípade bola daňová kontrola prerušená a po právoplatnosti rozhodnutia o tomto prerušení lehoty neplynú. Dôsledkom tohto rozhodnutia je tiež to, že nemôžu byť vykonávané žiadne právne ani faktické úkony smerujúce k vykonávaniu kontroly. V zmysle nálezu Ústavného súdu SR č.k. III.ÚS 24/2010 z 29.06.2010, daňová kontrola ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/104/2013 5013200822 06.05.2014 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2014:5013200822.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a Mgr. Nory Tomkovej, v právnej veci žalobcu: ApliSoft, s. r. o., so sídlom Lesnícka 21, Oravský Podzámok,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/221/2012 7012201355 11. 03. 2014 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2014:7012201355.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu : AGRO - LADMOVCE s.r.o., so sídlom Ladmovce č. 4, IČO: 43 997 261, zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, IČO: 35 563 079, proti žalovanému: Finančné riadi
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/126/2012 7012200807 03. 12. 2014 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2014:7012200807.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., sídlom Malá Tŕňa 181, IČO: 36 603 112, právne zastúpeného JUDr. Pavlom Gombosom, advokátom so sídlom Moldavská cesta 21/ A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Laz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/226/2012 7012201444 26.08.2013 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2013:7012201444.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: RM Consulting s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 17, Spišský Štvrtok, IČO: 44 786 603, zastúpeného Mgr. Et. Mgr. Michalom Bezákom, advokátom, so sídlom Krásno 195, adresa pre doručovanie: Jozefská 7, Bratislava, pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/89/2013 2013200631 26.11.2013 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2013:2013200631.2 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: maybe-sk, spol. s r.o., so sídlom Adama Trajana 4648/2, 921 01 Piešťany, IČO: 36 758 167, právne zastúpený: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava, IČO: 36 865 281, proti ž
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/208/2013 7013201319 04. 04. 2014 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2014:7013201319.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: R - IMPEX s.r.o., sídlom Novomestského č. 2003, Rožňava, IČO: 36 800 325, právne zast.: JUDr. Ladislavom Csákóm, advokátom so sídlom Hviezdoslavova č. 4, Rožňava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, so sí
MENU