SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187723
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prevod vlastníckeho práva bytu


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prevod vlastníckeho práva bytu
  • prevod nájdené 87790 krát v 21952 dokumentoch
  • vlastnicka nájdené 142314 krát v 29599 dokumentoch
  • pravat nájdené 897776 krát v 201148 dokumentoch
  • byt nájdené 1678512 krát v 335854 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome dochádza k právnemu nástupníctvu tzn. singulárnej sukcesii všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spoločenstve z doterajšieho vlastníka na nového vlastníka. Je však otázne kto zodpovedá za záväzky, ktoré predchádzajúci vlastník nemusí mať voči spoločenstvu vysporiadané ku dňu prevodu alebo prechodu vlastníctva bytu a nebytovému priestoru v dome. Vychádzajúc zo znenia zákona je namieste položiť otázku voči komu sa spoločenstvo môže oprávnene domáhať úhrady týchto záväzkov. V zásade môžu vzniknúť tri altern ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/191/2014 2312226300 18.02.2015 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2015:2312226300.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: Mgr. Jozef Mačej a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľa: R. D., nar. XX.XX.XXXX, N., M.R. N. XX/X, proti odporcovi: Spoločenstvo .
Právna veta: Nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia nie je možné už len z dôvodu, že pokiaľ odporca podniká v realitnej oblasti (predaj a kúpa nehnuteľností), nariadením navrhovaného predbežného opatrenia by mu súd v podstate znemožnil výkon jeho podnikateľskej činnosti. Naskytá sa tiež otázka, akým iným spôsobom si má odporca zabezpečiť peňažné prostriedky na úhradu dlhov, ak nie predajom nehnuteľností - bytov a nebytových priestorov v jeho vlastníctve, teda výkonom podnikateľskej činnosti, ku ktorej je oprávnený. Ak by aj predal všetky byty a nebytové priestory v predmetnom bytovom dome iným subje ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/400/2013 1212231886 10.07.2013 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2013:1212231886.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: ETP Servis, spol. s r. o., Záhradnícka ul. č. 30, Bratislava, zast. advokátkou JUDr. Evou Krištofiakovou, Zelená ul. č. 11, Malinovo, proti odporcovi: Centaurea, a. s., Mraziarenská ul. č. 6, Bratislava, o nariadenie .
... ako predávajúcimi a odporcami v 2. a 3. rade ako kupujúcimi došlo dňa 5.5.2005 k uzavretiu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva bytu, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k bytu č. 7, na 3. posch. bytového domu súp. č. 363, nachádzajúceho sa .
... odporkyňa povinná vrátiť podľa § 457 OZ. Navrhovatelia tiež preukázali nebezpečenstvo hroziacej ujmy, ktorá spočíva v prevode vlastníckeho práva bytu z predbežného opatrenia bolo doručené právnemu zástupcovi navrhovateľov dňa 24. marca 2011, a keďže návrh na ... je odporkyňa povinná vrátiť podľa § 457 OZ. Navrhovatelia tiež preukázali nebezpečenstvo hroziacej ujmy, ktorá spočíva v prevode vlastníckeho práva bytu z odporkyne na tretiu osobu, čo by mohlo mať za následok ohrozenie „výkonu“ súdneho rozhodnutia v .
... § 457 Občianskeho zákonníka povinná žalovaná vrátiť. Žalobcovia tiež preukázali nebezpečenstvo hroziacej ujmy, ktorá spočíva v prevode vlastníckeho práva bytu zo žalovanej na tretiu osobu, čo by mohlo mať za následok ohrozenie výkonu súdneho rozhodnutia v ... § 457 Občianskeho zákonníka povinná žalovaná vrátiť. Žalobcovia tiež preukázali nebezpečenstvo hroziacej ujmy, ktorá spočíva v prevode vlastníckeho práva bytu zo žalovanej na tretiu osobu, čo by mohlo mať za následok ohrozenie výkonu súdneho rozhodnutia v .
... čiastočne zmeniť. Predmetom konania vedeného na súde prvého stupňa pod sp.zn. 9C/34/2011 je určenie, že zmluva o prevode vlastníckeho práva bytu uzatvorená medzi žalobkyňou ako predávajúcou a žalovanou ako kupujúcou, na základe ktorej bol dňa 10.2.2011 rozhodnutím Správy katastra .
... ako predávajúcimi a odporcami v druhom a treťom rade ako kupujúcimi došlo dňa 5.5.2005 k uzavretiu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva bytu (ďalej len "kúpna zmluva alebo zmluva o prevode vlastníctva). Predmetom zmluvy bol prevod zo 7.4.2005, čiastočným ... ako predávajúcimi a odporcami v druhom a treťom rade ako kupujúcimi došlo dňa 5.5.2005 k uzavretiu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva bytu (ďalej len "kúpna zmluva alebo zmluva o prevode vlastníctva). Predmetom zmluvy bol prevod vlastníckeho práva k bytu č. .
... určil za neplatný aj následný prevod vlastníctva bytu, a to Zmluvu č. XXX/XXX zo dňa 28.3.2006 o prevode vlastníckeho práva bytu, uzatvorenú medzi odporcom v 1. rade, ako predávajúcim a R. M., predchodcom odporcov v 4. a 5. rade, ako kupujúcim ... určil za neplatný aj následný prevod vlastníctva bytu, a to Zmluvu č. XXX/XXX zo dňa 28.3.2006 o prevode vlastníckeho práva bytu, uzatvorenú medzi odporcom v 1. rade, ako predávajúcim a R. M., predchodcom odporcov v 4. a 5. rade, ako kupujúcim .
... , či druhé zistenie malo na preskúmavané rozhodnutie žalovaného, t.j. na právnu možnosť žalobcu uplatniť si odpočet DPH za uskutočnený prevod vlastníckeho práva bytu v zdaňovacom období štvrtý štvrťrok 2008. Súd v kontexte danej otázky skúmal opodstatnenosť tvrdenia žalobcu o odstúpení D. J. Lyudmyly .
... len o naplnenie procesnej podmienky, ktorej nesplnenie v prípade povolenia vkladu samo o sebe nemá vplyv na platnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva bytu a tým možnosť zrušenia uvedeného rozhodnutia z pohľadu nesplnenia procesnej podmienky, ktorá však nemá vplyv­ na platnosť zmluvy. Zákonné ustanovenie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.