SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207660
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65269
USSR: 36162
NSČR: 125516
NSSČR: 67753
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426522
Krajské súdy (ČR): 46318
Posledná aktualizácia
15.08.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu


Približný počet výsledkov: 878 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
  • priestupok nájdené 87918 krát v 16084 dokumentoch
  • proti nájdené 2215945 krát v 425712 dokumentoch
  • obciansky nájdené 1059224 krát v 216070 dokumentoch
  • spolunazivanie nájdené 3486 krát v 1439 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 150 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 66 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 3 dokumenty


... obžaloby. Odvolací súd v tejto súvislosti len pre úplnosť dopĺňa, že konanie obžalovaného by síce mohlo byť posúdené ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, od ... . Odvolací súd v tejto súvislosti len pre úplnosť dopĺňa, že konanie obžalovaného by síce mohlo byť posúdené ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, od .
... ďalej zistil, že na Obvodnom úrade Žiar nad Hronom sa vedie priestupkové konanie proti odporcom, ktorí sa mali dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ priestupkového zákona. Toto konanie sa vedie pod číslom ObU-ZH-OVVS ... zistil, že na Obvodnom úrade Žiar nad Hronom sa vedie priestupkové konanie proti odporcom, ktorí sa mali dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ priestupkového zákona. Toto konanie sa vedie pod číslom ObU-ZH-OVVS .
... vinného. Podľa názoru súdu práve takáto situácia nastala v posudzovanom prípade. Na základe uvedeného súd posúdil konanie obžalovaného ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. b) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších ... Obvodného úradu Senec, odbor všeobecnej vnútornej správy, zo dňa 11. 08. 2009 vyplýva, že obžalovaný bol obvinený z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupková vec bola .
... priestupkov na úseku cestnej premávky a podľa správy Obvodného úradu Trenčín bol v r. 2009 právoplatne uznaný za vinného z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a bola mu uložená pokuta vo .
... sudcom pre prípravne konanie ... je pravdou, že na manželku som pľuvol v hornej časti pravej ruky.., teda toto napĺňa znaky priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Pri takto doplnenom a ustálenom dokazovaní súd zastáva názor, že neboli jednoznačne odstránené dôvodné pochybnosti o skutkovej otázke, ktorú podľa .
... nie je poberateľom žiadnej dávky sociálne starostlivosti, žije ako bezdomovec. V minulosti bol päťkrát riešený v priestupkovom konaní pre spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, z toho raz bolo konanie zastavené, v ostatných prípadoch boli priestupky riešené pokutou. Pri úvahách o druhu a výmere trestu .
... a následné prejednanie priestupku. Z potvrdenia OO PZ Trnava zo dňa 25. 8. 2009 vyplýva, že navrhovateľka urobila ústne oznámenie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu zo strany jej manžela tým, že ju neustále urážal, nadával jej ku skutku došlo dňa 25. 8. 2009. Z potvrdenia .
... aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkého druhu v trvaní 1 roka. Obžalovaný A. Ľ. je evidovaný za 5 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, doposiaľ súdne trestaný nebol a nie je bližšie hodnotený ani z miesta trvalého bydliska. Obžalovaný A. A. nie je doposiaľ .
Právna veta: Ust. § 630 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny. Ust. § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje vyvodiť zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania - súhrn určitých historicky nemenných a všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho správanie, hrubo porušujúce tieto mor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... manželstve, súd nemôže neprihliadať na správanie navrhovateľa, ktorý bol rovnako neverný odporkyni, a ktorý bol v priestupkovom konaní riešený pre priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, keď mal na mieste viditeľnom verejnosti masturbovať, a to opakovane za prítomnosti mladších osôb. Navrhovateľ nevyvrátil a ani nijakým spôsobom .
Právna veta: Zákon o priestupkoch v ustanovení § 73 ods. 2 zakotvuje základné procesné práva a povinnosti obvineného z priestupku. V porovnaní s dotknutými ustanoveniami zákona o správnom konaní, poskytuje obvinenému z priestupku širší okruh procesných práv. Predovšetkým zakotvuje zásadu prezumpcie neviny obvineného z priestupku. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. Realizácia zásady prezumpcie neviny znamená, že správny orgán je povinný doká ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nakoniec na zemi ho opakovane bil do oblasti hrude, správny orgán uznal obvineného Q. K. vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) priestupkového zákona, lebo iným hrubým správaním úmyselne narušil občianske spolunažívanie ... - Okresného úradu Michalovce, odboru všeobecnej vnútornej správy zo 16.10.2013 bol žalobca uznaný vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.