SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207667
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65269
USSR: 36162
NSČR: 125516
NSSČR: 67753
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426522
Krajské súdy (ČR): 46318
Posledná aktualizácia
15.08.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu


Približný počet výsledkov: 878 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
  • priestupok nájdené 87918 krát v 16084 dokumentoch
  • proti nájdené 2215945 krát v 425712 dokumentoch
  • obciansky nájdené 1059224 krát v 216070 dokumentoch
  • spolunazivanie nájdené 3486 krát v 1439 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 150 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 66 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Právo darcu na vrátenie daru nezakladá každé negatívne správanie sa obdarovaného voči darcovi. Toto právo nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov obdarovaným (R 31/1999). Predpokladom vrátenia daru je len také negatívne správanie sa obdarovaného, ktoré vzhľadom na všetky významné okolnosti konkrétneho prípadu možno hodnotiť ako hrubé porušenie dobrých mravov. O také správanie ide spravidla v prípade porušenia dobrých mravov spôsobom vyznačujúcim sa značnou intenzitou alebo sústavnosťou (opakovanosťou), pričom jeho vonkajším pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s rôznou generačnou príslušnosťou. V tejto súvislosti poukázal na vzájomne podávané oznámenia, ktoré následne boli riešené v priestupkovom konaní ako priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, pričom ani jedno neskončilo preukázaním daného priestupku. Výpoveď žalovanej a svedkov vypovedajúcich v jej prospech boli zhodné v tom, že .
... dňa 24.02.2008. Ďalšími dôvodmi, pre ktoré sa žalobca domáha vrátenia daru od žalovanej je oznámenie OO PZ o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa mal dopustiť, ale konanie bolo zastavené z dôvodu, že skutok nebol priestupkom; šikanózne podania žalovanej po rozvode ich .
... Okresným úradom Prievidza, odbor všeobecnej vnútornej správy, pracovisko Partizánske, ktorým bol žalovaný uznaný vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Pri určovaní výšky požadovanej náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia súd prvej inštancie vychádzal zo ... dňa 24.02.2016 sp. zn. č. OU-PD-OVVS-XXXX/XXXXXX uznaný vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil tým, že dňa 19.12.2015 fyzicky napadol žalobcu tak, že ho päsťou pravej .
... incidentu zo dňa 18.11.2017 pri odovzdávaní maloletého a navrhovateľkou podaný podnet na neho týkajúci sa podozrenia zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Mal za to, že navrhovateľka ho úmyselným konaním znevažuje a dehonestuje ako manžela a otca maloletého. Poukázal na povinnosti manželov .
... v oboch prípadoch sa na neho hľadí, akoby nebol odsúdený, pričom však priestupkovo bol prejednávaný dvakrát, v oboch prípadoch pre priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Dňa 12. 07. 2017 preto, že mal svojho syna maloletého D. T. postreliť dlhou vzduchovou zbraňou do pravej strany sedacej .
Právna veta: Podľa § 182 ods. 1 Tr. zákona sa trestného činu pozbavenia osobnej slobody dopustí ten, kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody. Objektom tohto trestného činu je osobná sloboda v zmysle voľného pohybu človeka (vo fyzickom slova zmysle). Chápaná je ako voľný, ničím neobmedzovaný pohyb človeka, ktorý sa na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť, kde a po aký čas sa bude fyzicky zdržiavať, resp. kde sa zdržiavať nebude. Za pozbavenie osobnej slobody možno pritom považovať situácie, keď je osobná sloboda poškodeného dotknutá takou mierou, že je celkom vylúčené, aby sa samostatne pohyboval (n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestnú činnosť páchal v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, pričom porušoval aj uložený zákaz požívať alkoholické nápoje. Dopustil sa aj troch priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb., pri ktorých fyzicky napadol iné osoby, ... úradu Poprad č. OU-PP-OVVS-2018/021390 z 21.12.2018 (právoplatným 29.03.2019) uznaný za vinného z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb., ktorého sa dopustil tým, že v .
... ., odboru všeobecnej vnútornej správy, č. k. B.-SL-B.-XXXX/XXXXX-XXX zo dňa 02. 03. 2012 uznaný vinným z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa ust. § 49 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch s tým, že dňa 06. 01. 2012 slovne a .
... pohyblivosti v krčnej chrbtici a bolesti ľavej strany šije. Konanie žalovaného bolo príslušným správnym orgánom posúdené ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch. V priebehu konania žalovaný nepreukázal ... aj obmedzenú pohyblivosť krčnej chrbtice a bolesť ľavej strany šije. Za to bol žalovaný postihnutý sankciou za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle rozkazu Okresného úradu X., odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo spisu: OU-PP-H.-XXXX .
... záver znalca absolútne popiera fakt, že otec je trestne stíhaný za ublíženie na zdraví a taktiež bol uznaný vinným za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Za najdôležitejšie matka považuje fakt, že sama znalkyňa v posudku uviedla, že maloletá je na základe svojho veku a rozumovej .
... č. OÚ-ZA-OVBS2-2015/022638-29/1007/2BD zo dňa 08.12.2015, z ktorého vyplýva, že konanie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa mal dopustiť žalovaný, bolo zastavené. Dôvodom zastavenia konania bolo nepreukázanie spáchania skutku žalovaným, keďže mu nebolo možné pričítať .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.