Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
843258
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51263
USSR: 30515
NSČR: 106804
NSSČR: 56981
USČR: 70017
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402761
Krajské súdy (ČR): 31294
Posledná aktualizácia
18.01.2018 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie
  • prihlasenie nájdené 5435 krát v 2574 dokumentoch
  • pohladavka nájdené 667776 krát v 132605 dokumentoch
  • do nájdené 3349430 krát v 380699 dokumentoch
  • restrukturalizacia nájdené 25284 krát v 5215 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Ak bolo o náhrade trov konania rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., hradia obaja účastníci trovy štátu rovnakým dielom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Od rozhodnutia súdu o náhrade trov konania medzi účastníkmi závisí aj rozhodnutie o náhrade trov štátu v zmysle § 148 ods. 1 veta prvá O.s.p., v ktorom je zakotvené právo štátu na náhradu trov konania, ktoré platil, proti účastníkom. Pre záver, ktorý z účastníkov je povinný nahradiť štátu jeho trovy konania, je rozhodujúci výsledok konania. V sporovom konaní sa rozumie výsledkom konania úspech účastníkov vo veci, t. j., že účastník, ktorému bola uložená povinnosť podľa § 142, § 143 a § 144 O.s.p. zaplatiť náhradu trov konania druhému účastníkovi, je povinný nahradiť i trovy konania štátu. Avša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Súd sa oboznámil s obsahom reštrukturalizačného posudku a dospel k záveru, že reštrukturalizačný posudok vypracovaný správcom má zákonom predpísané formálne náležitosti, ako i požadovaný obsah. Posudok je jasný a zrozumiteľný a správca ňom reštrukturalizáciu dlžníka odporučil. Zo záverov posudku vyplýva, že sú splnené predpoklady úspešnej reštrukturalizácie dlžníka. Na základe zistených skutočností súd dospel k záveru, že sú splnené zákonom stanovené predpoklady, preto reštrukturalizáciu dlžníka povolil, pričom vychádzal z odporučenia reštrukturalizácie správcom.

Úryvok z textu:
... 01 Nitra. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Ustanovenie § 110 ods. 1 ZKR upravuje všeobecné náležitosti posudku, ktorý musí obsahovať každý posudok bez ohľadu na to, či sa v ňom reštrukturalizácia odporučila alebo nie. Podľa odvolacieho súdu logickým výkladom všetkých faktov, zistení, výsledkov analýz a testov uvádzaných v posudku, je možné dospieť k záveru, že posudok jasne a zrozumiteľne uvádza podmienky uskutočniteľnosti reštrukturalizácie, ktorými sú: povolenie reštrukturalizácie, súhlas veriteľov s reštrukturalizáciou a úspešná realizácia plánu. Všetky tieto podmienky sú pritom uvedené v posudku. Odvolací súd teda po dôslednom pres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa (§ 122 ods. 1 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ... rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... pohľadávok, určenie právneho dôvodu ktorých tvorí predmet konania pred tunajším súdom, je stále rovnaká a taká istá ako v čase prihlásenia pohľadávok do reštrukturalizácie Žalovaného i v čase podania žaloby zo dňa 25.03.2011. Žalovaný priložil ako prílohu k stanovisku (vyjadreniu), ktoré bolo ...
Súvisiace predpisy:
11/2010, 655/2004, 7/2005, 513/1991, 328/1991
... Nové Zámky. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať ...
Súvisiace predpisy:
7/2005, 514/2011, 99/1963, 655/2005
... praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. IV. dlžníka: Určuje, že súhlasu správcu počas ...
Súvisiace predpisy:
7/2005, 514/2011, 99/1963, 73/2012, 665/2005, 1/2012
... 01 Nitra. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať ...
Súvisiace predpisy:
7/2005, 514/2011, 99/1963, 655/2005
... uplatnenie práva na súde /§ 121 ods. 1 v spojení s § 28 ods. 6 ZKR/. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR ...
Súvisiace predpisy:
7/2005, 99/1963, 1/2013, 665/2005
... správca konkurznej podstaty splnil túto zákonom stanovenú povinnosť a vyhlásil, že zo strany správcu mu nikdy nebola doručená výzva na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie, a teda zo strany reštrukturalizačného správcu tak došlo k hrubému zanedbaniu povinností, a preto má oprávnený za to, že námietky ...
Súvisiace predpisy:
233/1995, 7/2005, 99/1963, 44/2001
... uplatnenie práva na súde /§ 121 ods. 1 v spojení s § 28 ods. 6 ZKR/. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR ...
Súvisiace predpisy:
7/2005, 99/1963, 1/2013, 665/2005
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.