SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1182360
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64660
USSR: 35863
NSČR: 124511
NSSČR: 67325
USČR: 80115
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425406
Krajské súdy (ČR): 43748
Posledná aktualizácia
02.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: príkazná zmluva


Približný počet výsledkov: 109 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príkazná zmluva
  • prikazna nájdené 255 krát v 111 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2882684 krát v 151578 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 22 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Príkazná zmluva je osobitným druhom záväzkovej zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 724 až 732 OZ. Príkazná zmluva je ako mandátna zmluva upravená i v Obchodnom zákonníku ( § 566 a nasl. Ob. Z.), pričom základný rozdiel medzi týmito zmluvami je v tom, že podľa Obchodného zákonníka môžu byť účastníkmi mandátnej zmluvy iba podnikatelia v zmysle Obchodného zákonníka, pretože mandátna zmluva nepatrí do kategórie tzv. absolútnych obchodov, na ktoré sa musia vždy aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka. Pred aplikáciou ustanovení Občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve treba najprv zistiť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 5C/189/2009 2309212978 19.05.2010 JUDr. Ľubica Bundzelová ECLI:SK:OSGA:2010:2309212978.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, v konaní vedenom pred samosudkyňou JUDr. Ľubicou Bundzelovou, v právnej veci navrhovateľa: J.. K. E., Š. XX, XXX XX R., proti odporcom v 1. rade: J. T., nar. XX.X.XXXX, bytom J. XXXX/XX, T., v 2. rade: R. T., nar. XX.X.XXXX, .
Právna veta: Príkazná zmluva je zmluvným typom, ktorého predmet spočíva v činnosti pre iného. Predmetom záväzku povinnej osoby - príkazníka je obstaranie veci alebo uskutočnenie inej činnosti. Záväzok povinnej osoby pritom spočíva len vo vykonaní činnosti, ktorá je v zmluve vymedzená, nie však tiež v dosiahnutiu výsledku. Riziko výsledku totiž nesie príkazca. Preto pokiaľ príkazník vykoná riadne všetko, k čomu sa zaviazal, nezodpovedá za to, že očakávaný výsledok sa nedostavil. Výsledok je len očakávaným cieľom príkazcu, nie však tiež záväzkom príkazníka a v zmluve nemusí byť ani vyjadrený. Činnosť, ku kt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 27C/203/2008 3108203540 11.05.2010 JUDr., Ing. Miroslav Manďák ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín, samosudcom Mgr., Ing. Miroslavom Manďákom, v právnej veci navrhovateľky Ľ. Ž., bytom B. N. B., S. XXX/XX,. zast. V. s. r. o., so sídlom B., S. X proti odporcovi Ľ. R., bytom T., t. č. C. J., T., S. U., o zaplatenie 16.596,96 € s prísl., takto .
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva je podľa § 774 Občianskeho zákonníka zmluvou, ktorou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu príležitosť uzavrieť určitú zmluvu. Obsahom záväzku sprostredkovateľa je teda činnosť smerujúca k tomu, aby bola poskytnutá najmä príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy nie je sprostredkovateľ oprávnený robiť na účet záujemcu voči tretím osobám žiadne právne úkony svojím menom alebo menom záujemcu. Sprostredkovateľ je oprávnený za záujemcu konať alebo prijímať čokoľvek, len ak bol na to splnomocnený písomn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Cob/180/2012 7609207128 25.04.2013 JUDr. Jozef Vanca ECLI:SK:KSKE:2013:7609207128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu JUDr. Gabriely Varhalíkovej a Mgr. Jolany Fuchsovej v právnej veci žalobcu E. poisťovňa, a. s. Vienna P. O., N. 4, C. proti žalovanému Z. K., nar. X.X.XXXX .
Právna veta: V danom prípade sa podľa názoru odvolacieho súdu jedná o zmluvu príkaznú, ktorá je upravená v § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka, na základe ktorej sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Pokiaľ je príkazník na základe zmluvy oprávnený a povinný konať menom príkazcu v právnom konaní, potom ide o prípad, kedy príkazník vykonáva túto činnosť ako svoju profesiu. Záväzok niečo vykonať pritom spočíva práve len vo vykonaní dohodnutej činnosti, nie v dosiahnutí výsledku. Pokiaľ teda príkazník vykoná všetko, čo mal podľa zmluvy vykonať, splnil svoju povinno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/283/2014 6313205092 13.11.2014 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2014:6313205092.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v obchodno-právnej veci navrhovateľa E.. H. F., .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda o odmene a dohoda, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vznik zmluvy môže byť výsledkom postupu prebiehajúceho procesu formovania obsahu, ktorý sa môže zavŕšiť aj po vykonaní diela. Cena môže byť dohodnutá až po prebratí veci zhotoviteľom alebo až po vykonaní diela. Na platné uzavretie zmluvy sa nevyžaduje dohoda o lehote plnenia; nie je podmienkou, aby sa zmluvné strany dohodli o výške ceny. Ak nie j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je kogentne ustanovené, že na opakujúce sa úkony musí byť udelené plnomocenstvo v písomnej forme. Z tohoto dôvodu príkazná zmluva je absolútne neplatná, resp. vôbec nevznikla, preto vzniklo bezdôvodné obohatenie na strane odporkyne a to plnením bez právneho ... Tieto skutočnosti namietala odporkyňa s tým, že z jej strany k bezdôvodnému obohateniu nedošlo. Medzi účastníkmi bola uzatvorená príkazná zmluva, pre ktorú je charakteristické, že príkazník sa ňou zaväzuje, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná .
Právna veta: Zmluva o obstaraní veci podľa § 733 Občianskeho zákonníka je osobitným druhom príkaznej zmluvy, ktorej predmet spočíva v činnosti pre iného. Aj keď Občiansky zákonník vymedzuje príkaznú zmluvu veľmi široko, nie sú príkaznými zmluvami také zmluvy, ktorými povinná osoba síce preberá záväzok k obstaraniu určitej záležitosti (napríklad k preprave zásielky, vyhľadaniu zmluvného partnera) alebo inej činnosti, ale ktoré sú ako zmluvné typy samostatne upravené a majú odlišný právny režim (napríklad zmluva zasielateľská, zmluva sprostredkovateľská). Z tohto dôvodu sa stáva vymedzenie toho, čo má byť ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na vrátenie ceny zaplatených leteniek, zároveň, že odporca neporušil žiadnu svoju povinnosť vyplývajúcu mu z príkaznej zmluvy, že príkazná zmluva uzavretá medzi účastníkmi zanikla jej splnením (odporcovi teda patrí za riadne a včasné obstaranie leteniek pre navrhovateľku suma 75 ... kúpnej zmluvy (tak ako to tvrdí navrhovateľka) alebo ide o vzťah zo zmluvy o sprostredkovaní prípadne inej podobnej zmluvy (príkazná zmluva resp. zmluva o obstaraní veci), ako to tvrdí odporca. Súd mal v danom prípade za to, že medzi .
Právna veta: Konanie bez príkazu spočíva v obstaraní cudzej záležitosti bez toho, aby ten, kto takto koná, mal na to oprávnenie. V prípade, ak nejde o odvrátenie hroziacej škody, musí ten, kto chce obstarať záležitosť iného, upovedomiť ho o tom a vyčkať na jeho súhlas. Ak tak neurobí a ak ide o záležitosť v prospech iného, má konateľ bez príkazu nárok na náhradu nákladov, ktorými sa ten, v ktorého záujme konal, v čase skončenia konania obohatil (§ 743 ods. 1, 2 O.z.). Zatiaľ čo konajúci bez príkazu podľa § 742 O.z. (pri odvracaní hroziacej škody) má nárok na náhradu všetkých potrebných nákladov aj keď sa v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemala vedomosť, keď sa toto dozvedela, bola nahnevaná, pretože ona (zamestnávateľovi) peniaze nezobrala. Otec navrhovateľky tak nekonal na príkaz navrhovateľky (príkazná zmluva), ale z vlastnej iniciatívy, bez príkazu. Konanie bez príkazu spočíva v obstaraní cudzej záležitosti bez toho, aby ten, kto takto .
Právna veta: Absolútna neplatnosť právneho úkonu pôsobí voči každému, nevyvolá žiadne právne účinky (vznik, zmenu a zánik práv a povinností), ktoré boli týmto úkonom sledované. Vyvoláva však zodpovednostné vzťahy, a to zodpovednosť za náhradu škody, ale prípadne aj vznik povinnosti vydať bezdôvodné obohatenia, v oboch prípadoch za splnenia predpokladov uvedených v § 420 a nasl. OZ a § 451 a nasl. OZ. O obchádzanie zákona (in fraudem legis) ide vtedy, keď právny úkon nie je v priamom rozpore so zákonom, ale svojimi účinkami a najmä svojim účelom zákon, jeho ciele a zmysel obchádza, teda ak konajúci daný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rokov. Nejde pritom o skutočnosti, ktoré by bolo potrebné osobitne dokazovať. Navyše v súdnom spise sa nachádza listinný dôkaz, napr. príkazná zmluva, akým spôsobom s nimi odporca komunikoval, že boli v núdzi donútení uzavrieť dohodu o urovnaní, v ktorej sa zaviazali dobrovoľne .
Právna veta: Príkazná zmluva upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie niečoho. Upravuje teda vnútorný vzťah medzi oboma účastníkmi - upravuje ich vzájomné práva a povinnosti. Na úpravu tohto vnútorného vzťahu sa nevyžaduje určitá forma. Príkazník však spravidla koná za príkazcu voči tretím osobám a na to, aby mohol konať za príkazcu, musí mať od príkazcu splnomocnenie vo forme plnomocenstva. V zmysle § 728 Občianskeho zákonníka, odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo je obvyklá. Podstatný rozdiel medzi nákladmi vynaloženými pri vykonávaní príkazu a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splnenie príkazu a nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonaní príkazu, a to aj keď sa výsledok nedostavil. Príkazná zmluva upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie niečoho. Upravuje teda vnútorný vzťah medzi oboma účastníkmi - upravuje .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy príkazca má povinnosť nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu. Túto povinnosť má príkazca bez ohľadu na to, či bola dohodnutá určitá odmena za vykonanie príkazu alebo nie. Príkazná zmluva nemusí byť zo zákona odplatná, pretože odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo keď je obvyklá. Kým odmena predstavuje odplatu za vykonanie príkazu, vynaložené náklady sú náklady potrebné na vykonanie príkazu. § 728 OZ ukladá príkazcovi nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady, vynaložené pri vykonávaní príkazu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonávaní príkazu. Túto povinnosť má príkazca bez ohľadu na to, či bola dohodnutá určitá odmena za vykonanie príkazu alebo nie. Príkazná zmluva nemusí byť zo zákona odplatná, pretože odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo keď je obvyklá. Kým odmena .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka, ak čas plnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa potom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Úroky z omeškania možno priznať veriteľovi iba od toho času, kedy sa dlžník dostal do omeškania. Keďže v Občianskom zákonníku pri nároku na pomernú časť odmeny zodpovedajúcu vykonanej práci v prípade zániku príkaznej zmluvy jej odvolaním (a ani vo vyhláške o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb) nie je ustanovený čas plnenia a ak si ani účastníci konania ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zánik príkaznej zmluvy sa použijú primerané ustanovenia o zániku plnomocenstva (§ 33 b/). Podľa ustanovenia § 732 Občianskeho zákonníka, ak príkazná zmluva zanikla odvolaním, je príkazca povinný nahradiť príkazníkovi náklady vzniknuté do odvolania, utrpenú škodu a ak prislúcha príkazníkovi odmena, aj jej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.