Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
770256
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 46428
USSR: 28815
NSČR: 101346
NSSČR: 54579
USČR: 67205
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 396156
Krajské súdy (ČR): 27893
Posledná aktualizácia
23.05.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: Pripustenie zmeny žaloby


Približný počet výsledkov: 113 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Pripustenie zmeny žaloby
  • pripustenie nájdené 3632 krát v 2179 dokumentoch
  • zmena nájdené 476092 krát v 133521 dokumentoch
  • zaloba nájdené 539091 krát v 96940 dokumentochNepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Občianskoprávna úprava vychádza z prezumpcie zavinenia, teda zavinenie sa predpokladá, avšak len pri nedbanlivostnom zavinení. Občiansky zákonník umožňuje zbaviť sa zodpovednosti (tzv. exkulpáciu) a to zo strany samotného škodcu. Občiansky zákonník v ustanovení § 441 upravuje aj situáciu, kedy škoda nevznikla len následkom konania škodcu, ale že k jej vzniku prispel aj samotný poškodený. V tomto prípade žalovaný tvrdil, že ku škode žalobcu na zdraví došlo aj jeho spoluzavinením a týmto vlastne aj odôvodňoval ním vykonané krátenie plnenia poistenej sumy. Pre záver o zavinení poškodeného m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sumy 4.078 €), 4/ návrh na pripustenie zmeny žaloby zo dňa 6.9.2010, 5/ účasť na pojednávaní dňa 16.9.2010 - uvedené úkony vo výške 220,77 € (vypočítané zo sumy 6.595 €), 6/ návrh na pripustenie zmeny žaloby zo dňa 10.1.2011 - úkon vo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Reštrukturalizačný plán možno definovať ako listinu upravujúcu vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne uspokojenie spoločníkov dlžníka alebo jeho členov. Do plánu sa zaraďujú všetky pohľadávky, ktoré sú zapísané v zozname pohľadávok, bez ohľadu na to, či sú popreté alebo zistené. Podľa výsledku zisťovacieho konania, ak nebude pohľadávka zistená, na prihlásenú pohľadávku sa v reštrukturalizácii neprihliada a v prípade potvrdenia plánu súdom, nemožno pohľadávku v popret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obsahom na včasné a riadne uplatnenie popretej pohľadávky v incidenčnom konaní nepostačuje. V prípade, ak aj došlo k návrhu na pripustenie zmeny žaloby, tak takýto prípadný procesný návrh bude už pod účinkami § 124 ods. 4 ZKR aj tak zmeškaný. V písomnom stanovisku ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Pri hľadaní vhodného zamestnania nie je zodpovedný výlučne úrad, ale predpokladá sa určitá aktivita nezamestnaného. Ak úradník úradu práce pracovne pochybil a neplnil povinnosti stanovené zákonom o službách zamestnanosti, či zákonom o zamestnanosti, a neponúkal vhodné pracovné miesta pre žalobcu, takéto konanie nie je možné subsumovať pod diskriminačné konanie, ak takýto neodborný postup robil tento úradník úradu aj vo vzťahu k ostatným uchádzačom o zamestnanie.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a k tomu uvádza: Žalobca v konaní pred odvolacím súdom požiadal o pripustenie zmeny žaloby s tým, že rozširuje svoj návrh v časti diskriminačného konania o jeho diskrimináciu z hľadiska veku. Súčasne žiadal pripustiť zmenu ...
Súvisiace predpisy:
5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... zo dňa 31.12.2005, s nadväzujúcim uplatneným nárokom žalobcu voči žalovanému o zaplatenie sumy 285.587,96 Eur (pripustenie zmeny žaloby na č.l. 281 spisu). Nosným odvolacím dôvodom bola námietka nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. ... zo dňa 31.12.2005, s nadväzujúcim uplatneným nárokom žalobcu voči žalovanému o zaplatenie sumy 285.587,96 Eur (pripustenie zmeny žaloby na č.l. 281 spisu). Nosným odvolacím dôvodom bola námietka nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 11/2006, 655/2004, 40/1964, 7/2005, 76/2009, 388/2011, 513/1991, 42/2007
... pre konanie o zmenenej žalobe, súvisí s predbežným hodnotením dôkazov a táto úvaha patrí len súdu rozhodujúcemu o návrhu na pripustenie zmeny žaloby. Odporca je v celosti vlastníkom parciel KNC XXXX o výmere 92 m2 a č. XXXX/X o výmere 212 m2 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 655/2004, 40/1964, 323/1992
... . rade nikdy nenadobudol vlastnícke právo k predmetným pozemkom parc.č. XXXXX/X T. X späť. Zároveň navrhovatelia požiadali o pripustenie zmeny žaloby tak, že nový petit znie ,, Odporca v I. rade je povinný zaplatiť navrhovateľom sumu 577,41 eur a náhradu ... . rade nikdy nenadobudol vlastnícke právo k predmetným pozemkom parc.č. XXXXX/X T. X späť. Zároveň navrhovatelia požiadali o pripustenie zmeny žaloby tak, že nový petit znie ,, Odporca v I. rade je povinný zaplatiť navrhovateľom sumu 577,41 eur a náhradu ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 138/1991
... posúdenie bolo zistiť, či súd žalobcu považoval za nedôvodné, a preto navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť. Ani pripustenie zmeny žaloby nepovažoval za opodstatnené. Uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania z titulu trov právneho zastúpenia, ktoré ... . 2007. Z tohto dôvodu odvolanie žalobcu považoval za nedôvodné, a preto navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť. Ani pripustenie zmeny žaloby nepovažoval za opodstatnené. Uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania z titulu trov právneho zastúpenia, ktoré ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 76/2007, 40/1964, 155/2004, 249/2006, 229/1999, 233/1995
... eura v zákonnej výške 8,75 % ročne odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým súd rozhodol o návrhu na pripustenie zmeny žaloby, v ktorom si túto škodu od odporkyne uplatnil, t. j. od 26.02.2013 do zaplatenia. S poukazom na vyššie ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 655/2004, 40/1964, 87/1995
... .. Žalovaný voči postupcovi dlh uznal písomnosťou z 29. 12. 2005. Svoj záväzok nesplnil. Písomným podaním z 21. 10. 2011 navrhol pripustenie zmeny žaloby, a to rozšírenie žalobného petitu o úrok z omeškania 6 % ročne z istiny 2.622,31 eur od 16. 01 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.