SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119969
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35202
NSČR: 123065
NSSČR: 66324
USČR: 79678
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423376
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: príspevok na výživu rozvedeného manžela


Približný počet výsledkov: 1620 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príspevok na výživu rozvedeného manžela
  • prispevok nájdené 97955 krát v 22136 dokumentoch
  • na nájdené 15290074 krát v 423089 dokumentoch
  • vyziva nájdené 195618 krát v 48908 dokumentoch
  • rozvedeny nájdené 35778 krát v 13794 dokumentoch
  • manzel nájdené 328225 krát v 43375 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov


Právna veta: Európske rodinné právo je založené na princípe solidarity v manželských vzťahoch, ktoré sa transformuje do ustanovení o životnej úrovne manželov počas trvania manželstva, ako aj do ustanovení zabezpečujúcich pre manželov podiel na spoločnom majetku, alebo podiel na majetku toho druhého za obdobie trvania manželstva. Manželstvo je založené na slobodnej vôli oboch manželov, a preto jeho trvanie, resp. zotrvanie v manželstve nesmie ísť na úkor princípov morálky, na úkor zdravotného stavu jedného z manželov. Navyše Zákon o rodine nepodmieňuje priznanie manželského výživného starostlivosťou o domá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Co/244/2013 8512201432 11.06.2014 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:KSPO:2014:8512201432.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., predsedníčky senátu a sudcov JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Anny Ilčinovej v právnej veci navrhovateľky K. X., bytom F. XX/XX, I. T., právne zastúpená Mgr. Marošom Ježíkom, .
Právna veta: V danom prípade navrhovateľka sa svojím návrhom domáhala uloženia povinnosti odporcovi prispievať na jej výživu ako rozvedenej manželke mesačne výživným v sume 150 eur odo dňa podania návrhu. Podľa § 72 ods. 3 prvá veta Zákona o rodine, príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25CoP/31/2013 4112230657 24.05.2013 JUDr. Dušan Harbuta ECLI:SK:KSNR:2013:4112230657.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľky: B. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. XX, P., zastúpená Mgr. Janou Mičekovou, advokátkou so sídlom v Nitre, Farská 25, proti odporcovi: H. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. XX, zastúpený Advokátskou kanceláriou Gabriel Orlík, s.r. .
Právna veta: Manželské výživné, teda výživné, ktoré sú si manželia povinní navzájom platiť a poskytovať v prípade takej potreby počas trvania manželstva, má iný charakter ako príspevok na výživu rozvedeného manžela. Manželia totiž majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť, predpokladá sa, že ide o blízke osoby, ktoré sa majú vzájomne podporovať a vytvárať zdravé rodinné prostredie, a preto je priznanie manželského výživného počas trvania manželstva žiaduce, ak je preukázané, že druhý z manželov nemá dostatočný príjem na svoju výživu. Pokiaľ však ide o príspevok na výživu rozvedeného manžela, ide o príspevok, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Co/100/2013 8512207111 18.09.2013 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2013:8512207111.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr. Mariany Muránskej a JUDr. Daniely Babinovej vo veci navrhovateľky E. N., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. č. XXX, proti odporcovi K. N., nar. XX.XX. .
Právna veta: Zákon o rodine ako základnú hmotnoprávnu podmienku vzniku, existencie a trvania nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela ustanovuje potrebu rozvedeného manžela, ktorá je charakterizovaná tým, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Uvedené treba chápať tak, že sám, z vlastných zdrojov, si nedokáže uspokojovať svoje životné potreby. Táto neschopnosť môže vyplývať ako zo subjektívnych, tak i z objektívnych skutočností na strane oprávneného. V každom prípade však musí byť spoľahlivo preukázaná. V rámci dokazovania na strane oprávneného musí súd skúmať jeho možnosti, schopnosti a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/60/2013 6411214763 17.09.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6411214763.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej, v právnej veci navrhovateľky: Z. I., nar. XX. XX. XXXX, .
Právna veta: Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, na rozdiel napríklad od vyživovacej povinnosti rodičov alebo vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, nevzniká priamo zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu. Súd preto za predpokladu, ak nedôjde medzi bývalými manželmi k dohode o dobrovoľnom príspevku na výživu rozvedeného manžela a odkázaný bývalý manžel sa obráti na súd s návrhom na jeho určenie (resp. zrušenie už priznaného nároku na príspevok), je povinný mať v konaní preukázané naplnenie hmotnoprávnych podmienok pre oprávnenosť nároku na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/60/2013 6711213071 17.09.2013 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2013:6711213071.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a členov senátu Mgr. Emy Novodomcovej a JUDr. Petra Priehodu, v právnej veci navrhovateľa : I. W., narodený XX.XX.XXXX, bytom XXX XX Z., P. .
Právna veta: Predmetom konania v danej veci bolo určenie príspevku na rozvedenú manželku. Podľa § 72 ods. 1 Zákona o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Podľa § 72 ods. 3 Zákona o rodine príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoP/46/2013 4112221629 13.08.2013 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2013:4112221629.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a sudkýň JUDr. Veroniky Svoradovej a Mgr. Ingrid Vallovej, v právnej veci navrhovateľky: W. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom D., G. 3, zastúpená JUDr. Libušou .
Právna veta: Pri podmienke neschopnosti bývalého manžela samostatne sa živiť je zrejmá odlišnosť od výživného medzi manželmi, keďže v prípade rozvedeného manžela nie je právny nárok na v zásade rovnakú životnú úroveň a vyžaduje sa len kvalifikovaná miera odkázanosti. Uvedené znamená, že pokiaľ má jeden z manželov aj značne nadpriemerné príjmy, resp. majetkové pomery, zatiaľ čo druhý z rozvedených manželov sa ocitol v horšej majetkovej situácií, avšak má schopnosť sám sa živiť (aj z prípadných dávok v rámci systému sociálneho zabezpečenia), nárok na príspevok mu nevzniká. Neschopnosť rozvedeného manžela sám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/134/2013 8812213770 09.10.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8812213770.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Viery Kandríkovej v právnej veci žalobkyne W. I., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX O. XX proti žalovanému Q. I .
Právna veta: Zo zákonnej úpravy - § 72 ZR - možno vyvodiť podmienky, za ktorých možno priznať príspevok na výživu rozvedeného manžela: manželstvo musí byť právoplatne rozvedené, jeden z rozvedených manželov nemá schopnosť sám sa živiť z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, nedostatku pracovných príležitostí, straty kvalifikácie, starostlivosti o dieťa do troch rokov, starostlivosti o invalidné dieťa, neschopnosti vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku, čo mu neumožňuje pokryť základné životné potreby. Súd preskúmava schopnosti, možnosti a majetkové pomery druhého manžela, umožňujúce príspevok pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/673/2013 6113207862 18.12.2013 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2013:6113207862.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci navrhovateľa N. Q., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom R. .
Právna veta: Zákon o rodine ako základnú hmotnoprávnu podmienku vzniku, existencie a trvania nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela ustanovuje potrebu rozvedeného manžela, ktorá je charakterizovaná tým, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Uvedené treba chápať tak, že sám, z vlastných zdrojov, si nedokáže uspokojovať svoje životné potreby. Táto neschopnosť môže vyplývať ako zo subjektívnych, tak i z objektívnych skutočností na strane oprávneného. V každom prípade však musí byť spoľahlivo preukázaná.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/837/2013 6413207849 07.01.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6413207849.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľky K. I., nar. XX. XX. XXXX, bytom M. J. XXX/XX, XXX XX D. N.- I., proti odporcovi W. B., nar. XX. XX. XXXX, bytom D. N. č. XXX, XXX XX D. N., v konaní o .
Právna veta: Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, na rozdiel napríklad od vyživovacej povinnosti rodičov alebo vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, nevzniká zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu. Zánik manželstva ako právna skutočnosť zásadne spôsobuje zánik osobných a majetkových práv medzi manželmi (vo všeobecnosti znamená ukončenie vzájomnej zodpovednosti za uspokojovanie osobných potrieb a jej individuálne znášanie). V niektorých prípadoch ich existencia pretrváva, bezpodielové spoluvlastníctvo sa však ďalej netvorí. Ustanovenie § 72 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 14Co/58/2014 8113227570 12.06.2014 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2014:8113227570.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Ireny Dobňákovej a JUDr. Milana Šebeňa v právnej veci žalobkyne: Y. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom T., I. X, občianka SR, právne zastúpenej JUDr. .
Právna veta: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. vzniká uzavretím manželstva a končí sa jeho zánikom. Požiadavka rovnakej životnej úrovne manželov v zmysle § 71 ods. 1 Zákona o rodine je odôvodnená ich rovnakým postavením v rodine a vyplýva aj z ich rovnakých práv a povinností v manželstve (§ 18 Zákona o rodine). Zásada rovnakej životnej úrovne neznamená mechanickú rovnosť medzi manželmi, vyvodzovanú len z ich zárobkov. Aj v tomto prípade platí ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého pri určení výživného súd prihliadne na od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozvode manželstva účastníkov konania odpadá vyživovacia povinnosť odporcu voči navrhovateľke v plnom rozsahu a navrhovateľka sa môže domáhať už len príspevku na výživu rozvedeného manžela. Odvolací súd sa plne stotožnil so skutkovým a právnym stavom zisteným súdom prvého stupňa, ale musel zohľadniť, že od rozhodnutia .
Právna veta: Neschopnosť sám sa živiť znamená, že podľa konkrétnych okolností prípadu rozvedený manžel z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, nedostatku pracovných príležitostí, straty kvalifikácie, starostlivosti o dieťa do troch rokov, starostlivosti o invalidné dieťa, neschopnosti vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku dosahuje príjmy (z príslušných dávok, ako aj zo zamestnania, výnosy z majetku), ktoré mu neumožňujú pokryť základné životné potreby, pokiaľ iný záver neodôvodňujú ani jeho celkové majetkové pomery. Oprávneným pre priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela je bývalý manžel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd prvého stupňa nezistil na strane navrhovateľky také objektívne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali oprávnenosť navrhovateľky na priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela z dôvodu, že nie je schopná sama sa živiť. Neschopnosť sám sa živiť znamená, že podľa ... ak ide o výživné pre maloleté dieťa. Odvolací súd ako prvoradé poznamenáva, že oprávneným pre priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela je podľa hore citovaných zákonných ustanovení bývalý manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť. Táto .
Právna veta: Ustanovenie § 72 Zákona o rodine vychádza v zásade z toho, že oprávneným je bývalý manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť. Táto neschopnosť môže vyplývať zo subjektívnych alebo objektívnych skutočností na strane oprávneného. Medzi subjektívne skutočnosti patrí zlý zdravotný stav, žiadna kvalifikácia alebo jej strata v dôsledku dlhodobej absencie zo zamestnania, z dôvodu výkonu osobnej starostlivosti o dieťa a rodinu. Objektívnymi skutočnosťami sú osobná starostlivosť o mal. dieťa do 3 rokov veku, resp. staršie dieťa, ak vyžaduje nepretržitú opateru alebo faktická nemožnosť umiestniť dieťa d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určený. Len za splnenia zákonných povinností môže mať navrhovateľka právo na príspevok na výživu rozvedeného manžela. V tomto zmysle sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že pre priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela sa vyžaduje preukázanie neschopnosti sám sa živiť a nie to, že .
Právna veta: Zánikom manželstva zanikajú všetky osobné a osobno-majetkové práva a povinnosti manželov. Zákon o rodine však ustanovuje jednu povinnosť , ktorá môže vzniknúť zásadne len po právoplatnom rozvode manželstva. Ide o nárok rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný sám sa živiť na príspevok na primeranú výživu od bývalého manžela podľa jeho schopností, možností a majetkových pomerov. Oprávneným je bývalý manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť. Táto neschopnosť môže vyplývať zo subjektívnych, alebo objektívnych skutočností na strane oprávneného. medzi subjektívne patrí zlý zdravotný stav, žiadna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určenie príspevku na rozvedeného manžela sudkyňou JUDr. Adrianou Konkolovskou takto rozhodol: Súd návrh navrhovateľa na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela z a m i e t a. Súd odporkyni náhradu trov konania nepriznáva. odôvodnenie: Navrhovateľ sa ... prípade bol súd toho názoru, že návrh navrhovateľa nie je dôvodný, nakoľko príjem odporkyne neodôvodňuje určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela, jej príjem nepokryje ani výšku poskytovaných služieb v zariadení. Preto súd rozhodol tak, ako je .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ustálenú judikatúru a súdnu prax pri použití ust. § 150 ods. 1 O.s.p., keď pri skúmaní existencie podmienok hodných osobitného zreteľa treba prihliadať v prvom rade k majetkovým, sociálnym, osobným a ďalším pomerom všetkých účastníkov konania a je potrebné vziať do úvahy nielen pomery toho, kto by mal trovy konania zaplatiť, v danej veci navrhovateľa, ale treba zohľadniť aj dopad takéhoto rozhodnutia najmä na majetkovú sféru oprávneného účastníka, v danej veci odporkyne. Významným z hľadiska aplikácie tohto zákonného ustanovenia sú tiež okolnosti, ktoré viedli k uplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o rozvode manželstva (§ 72 ods. 3 veta druhá Zákona o rodine). Je potrebné tiež zdôrazniť, že konanie o určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela môže začať len na návrh , ktorým je súd viazaný (§ 153 ods. 2 O.s.p) . Z týchto dôvodov odvolacia .
Právna veta: Kritérium uvedené v § 75 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného pritom aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu a prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie, predstavuje všeobecnú úpravu pre všetky druhy vyživovacej povinnosti. Treba ich posudzovať v súvislosti so špeciálnymi kritériami, platnými pre jednotlivé druhy vyživovacej povinnosti, v danom prípade s právom di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jej potrieb ju vozí k lekárom. Otec požíva alkoholické nápoje, čo bolo preukázané už v konaní o určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela svedeckými výpoveďami, v dôsledku ktorých vzal návrh celkom späť. Otec dieťaťu nielenže neplatí bežné výživné, ale neprispieva ani ... 06.2016. Z ďalšieho spisu sp.zn. 17C/141/2016 je zistiteľné, že otec podal návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela, ktorý zobral späť po vykonanom dokazovaní na pojednávaní dňa 20.09.2016, kde boli vypočutí okrem iného aj .
Právna veta: Príspevok na výživu rozvedeného manžela je samostatným nárokom s rozdielnymi podmienkami pre jeho priznanie a s rozdielnym rozsahom, než je to pri nároku na vzájomnú vyživovaciu povinnosť za trvania manželstva (R 57/1967, Jaromír Svoboda, Svetlana Ficová Zákon o rodine, komentár Eurounion). Schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť neurčujú iba jeho zárobkové schopnosti a možnosti, ale aj jeho majetkové pomery. Do úvahy prichádza, či a v akej miere je nevyhnutná výživa rozvedeného manžela zabezpečená z vlastného majetku. Súd prihliada aj k celkovým pomerom rozvedeného manžela, k druhu majetku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že invalidný dôchodok je objektívnym dôvodom pre priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela odvolací súd uvádza, že pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela súd skúma sociálne a majetkové pomery oboch účastníkov konania ... odporcovi nepriznáva. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh navrhovateľky na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela vo výške 200 Eur mesačne. V odôvodnení poukázal na zistený skutkový stav, obsah .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.