Nájdené rozsudky pre výraz: procesné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia v konaní o výchove maloletého dieťaťa je dočasná úprava pomerov budúcich účastníkov konania, resp. ochrana potenciálneho výkonu rozhodnutia, ktorý by mohol v budúcnosti byť ohrozený. Osobitosť inštitútu spočíva v skutočnosti, že ide o súdnu úpravu, avšak pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. Toto opatrenie má mať výnimočný charakter, v prípade rozhodnutí o výchove maloletých detí má svojim spôsobom smerovať k ich „prežitiu“. Z tohto hľadiska právna úprava zodpovedá Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaraďuje právo na prežitie medzi právami dieťaťa na popredné mies ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 20CoP/149/2014 1514226081 19.12.2014 JUDr. Darina Kriváňová ECLI:SK:KSBA:2014:1514226081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: F. Y., nar. XX.XX.XXXX, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, Bratislava, dieťa rodičov, matky: R.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/42/2012 1210219481 29. 02. 2012 JUDr. Jana Cisárová ECLI:SK:KSBA:2012:1210219481.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: N.. G. J., bytom U. XX, X., zastúpený Advokátskou kanceláriou ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie Martina Benku 9, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Vladimír Kán, proti od
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoP/27/2013 6913200136 20.03.2013 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2013:6913200136.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú F. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, dieťa rodičov: matky L. J
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoP/50/2013 6413205053 03. 06. 2013 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2013:6413205053.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú H. P., narodenú XX. XX. XXXX, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, soc. vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom, dieťa rodičov matky G. P., narod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/700/2013 3813214993 30. 10. 2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3813214993.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa L., so sídlom v V. Y., V. T. XXX/XX, IČO XX XXX XXX proti odporcovi L., so sídlom v Y. XXX, IČO XX XXX XXX, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza, č.k.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/928/2015 6915208843 26. 11. 2015 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2015:6915208843.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa E.. F. W., bytom R. V., H. X/XX, proti odporcovi Mestský športový klub Rimavská Sobota s. r. o., so sídlom Rimavská Sobota, Štadión 2/1081, IČO: 44628358, o návrhu na nariadenie predbežného o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/35/2014 6414203306 07. 05. 2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6414203306.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: H. D., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zastúpený kolíznym opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, dieťa rodičov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/227/2016 6916202275 24. 05. 2016 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2016:6916202275.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej navrhovateľky V.. J. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom Q. XXX/XX, M. G., právne zastúpená Kováč/Krpčiarová & partners - advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom M. Bela 2, Lučenec, IČO: 47 253 975, v mene ktorej
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/192/2014 1207228571 24. 03. 2014 JUDr. Mária Hajdínová ECLI:SK:KSBA:2014:1207228571.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľov: 1/ S. Q. J. O. V. Í. H. , bytom S., L. Č.. X, 2/ I. Q. J. O. V. Í. H. Q. I. Á. , bytom G., N. Č.. XXXX/XX, 3/ S.. M. V. D. E. Q. V. Č. Í. H. , bytom G., X. Č.. XX, 4/ F.. L. V. D. E. Q. V. Č. Í. H. Q.
MENU