Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064720
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
05.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: reálna deľba nehnuteľností


Približný počet výsledkov: 59 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reálna deľba nehnuteľností
  • realna nájdené 3051 krát v 2197 dokumentoch
  • delba nájdené 2466 krát v 694 dokumentoch
  • hnutelnost nájdené 352300 krát v 37801 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Novovzniknuté stavby po reálne deľbe musia spĺňať všetky základné požiadavky na stavby definované v stavebnom zákone. Ak by sa stavba rozdelila vertikálne od základov cez zvislé nosné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, konštrukciu strechy, tieto dve časti stavby by nemohli samostatne existovať. Týmto nie sú splnené podmienky a technické zásady reálnej deľby stavby. Je možné len spoločné užívanie, a to preklasifikovaním rodinného domu na dve bytové jednotky s vykonaním príslušných stavebných úprav potrebných na ich oddelenie a stanovením podielov na spoločných častiach stavby a pozemkov určen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 11C/229/2010 8710214165 07.03.2013 JUDr. Mária Kubusová ECLI:SK:OSPP:2013:8710214165.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd K. samosudkyňou Z.. S. H. v právnej veci navrhovateľa HeJ. A., V.. A., J.. XX.XX.XXXX, G. K.-I., N. XXXX/XX, štátne občianstvo Slovenskej republiky, právne zastúpená advokátskou kanceláriou Z.. M. Y., K., X. XXXX/XX, proti Q. K. K., J.. .
Právna veta: Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu. Pre rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom, a to nielen rozdelením veci, ale aj prikázaním doterajšej spoločnej veci niektorému (niektorým) zo zostávajúcich podielových spoluvlastníkov za primeranú náhradu, zákon v § 142 ods. 1 druhá a tretia veta od účinnosti novely zákonom č. 526/2002 Z.z. stanovuje tri kritériá, a to veľkosť spoluvlastníckych podielov, účelné využ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkov konania a vyššie citovaného znaleckého posudku za preukázané, že primeraná náhrada za podiel na nehnuteľnosti činí 42.650,- Eur. Reálna deľba nehnuteľnosti neprichádza do úvahy z dôvodu nutnosti vykonania veľkých stavebných úprav. Preto súd pristúpil k ďalšiemu spôsobu vyporiadania zrušeného podielového spoluvlastníctva .
Právna veta: Pri vyporiadaní zrušovaného podielového spoluvlastníctva, ktoré súd vyporiadava ako vyporiadanie v širšom zmysle na návrh účastníka (strany sporu) je totiž treba z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania rozlišovať medzi nákladmi na nutnú opravu a údržbu vecí a nákladmi na opravu a údržbu vecí, ktoré neboli nevyhnutné, medzi nákladmi v bežnej záležitosti a v ostatných záležitostiach (§ 139 Občianskeho zákonníka), medzi nákladmi, s ktorými spoluvlastníci vyslovili súhlas, alebo ktoré boli niektorým spoluvlastníkom vynaložené bez tohto súhlasu. Treba tiež zisťovať, či za trvania podielovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ho starý otec žalovaného, pričom otec žalovaného mal vtedy 5 rokov, žalovaný sa narodil v roku XXXX. Ďalej uviedli, že reálna deľba nehnuteľnosti na LV č. XXXX, k.ú. F. je vylúčená, čo vyplýva z ohliadky týchto nehnuteľností, keď reálna deľba nie je .
Právna veta: Ak niektorý z podielových spoluvlastníkov nechce naďalej zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu a nebolo dosiahnutej dohody o zrušení spoluvlastníctva, má spoluvlastník právo podať návrh na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva na súd. Spôsoby vyporiadania majú v zákone svoje stanovené poradie, ktoré musí súd rešpektovať pri svojom procesnom postupe. Prvým a prednostným spôsobom je rozdelenie veci. Až v prípade, ak nie je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkmi dobre možné, nastupuje ďalší spôsobom, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa sa dôsledne vysporiadal so všetkými spôsobmi zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a v konečnom dôsledku správne uzatvoril, že reálna deľba nehnuteľnosti nie je možná, pričom odvolací súd si v celom rozsahu osvojuje vecne správne a vyčerpávajúce dôvody súdu prvého stupňa v .
... bol vypočutý na pojednávaní prvostupňového súdu, pričom uviedol, že na podanom posudku trvá s tým, že reálna deľba nehnuteľnosti nie je možná v súvislosti s usporiadaním nehnuteľností. Predmetnú nehnuteľnosť by nebolo možné rozdeliť bez väčších nákladov a ... nehnuteľností predstavuje 47.900,- Eur. súdu, pričom uviedol, že na podanom posudku trvá s tým, že reálna deľba nehnuteľnosti nie je možná v súvislosti s usporiadaním nehnuteľností. Predmetnú nehnuteľnosť by nebolo možné rozdeliť bez väčších nákladov a .
... bola prikázaná do výlučného vlastníctva navrhovateľky, keďže prvá možnosť pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a to reálna deľba nehnuteľnosti neprichádza do úvahy. V ďalšom sa zaoberal výškou finančnej náhrady. Podľa tvrdenia zástupcu odporkyne, ... bola prikázaná do výlučného vlastníctva navrhovateľky, keďže prvá možnosť pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a to reálna deľba nehnuteľnosti neprichádza do úvahy. V ďalšom sa zaoberal výškou finančnej náhrady. Podľa tvrdenia zástupcu odporkyne, .
... bol vypočutý na pojednávaní prvostupňového súdu, pričom uviedol, že na podanom posudku trvá s tým, že reálna deľba nehnuteľnosti nie je možná v súvislosti s usporiadaním nehnuteľností. Predmetnú nehnuteľnosť by nebolo možné rozdeliť bez väčších nákladov a ... bol vypočutý na pojednávaní prvostupňového súdu, pričom uviedol, že na podanom posudku trvá s tým, že reálna deľba nehnuteľnosti nie je možná v súvislosti s usporiadaním nehnuteľností. Predmetnú nehnuteľnosť by nebolo možné rozdeliť bez väčších nákladov a .
... bola podielovou spoluvlastníckou nehnuteľnosti pôvodných mpč. 49/1 a 48/1 zapísaných v pkv č. 86. V roku 1944 prebehla reálna deľba nehnuteľnosti parc. č. 48 a 49 na vymedzenie vlastníckeho práva tak, že parcela č. 48 sa rozdelila na parcelu č. 48 .
... ak žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. V konaní bolo preukázané, že reálna deľba nehnuteľností vzhľadom na spôsob ich využívania nie je možná, žiaden zo spoluvlastníkov nechcel vec do výlučného vlastníctva, správne potom okresný súd .
... bol vypočutý na pojednávaní prvostupňového súdu, pričom uviedol, že na podanom posudku trvá s tým, že reálna deľba nehnuteľnosti nie je možná v súvislosti s usporiadaním nehnuteľností. Predmetnú nehnuteľnosť by nebolo možné rozdeliť bez väčších nákladov a ... bol vypočutý na pojednávaní prvostupňového súdu, pričom uviedol, že na podanom posudku trvá s tým, že reálna deľba nehnuteľnosti nie je možná v súvislosti s usporiadaním nehnuteľností. Predmetnú nehnuteľnosť by nebolo možné rozdeliť bez väčších nákladov a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.