Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067380
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: reciprocita


Približný počet výsledkov: 51 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reciprocita
  • reciprocita nájdené 74 krát v 51 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 62 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Zmluvná pokuta v určitom zmysle, okrem zabezpečovacej funkcie, plní aj funkciu paušalizovanej náhrady škody. Veriteľovi uľahčuje pozíciu v prípadnom spore, pretože nemusí preukazovať výšku škody a právo na pokutu má, aj keď mu žiadna škoda nevznikla. I keď právo na zmluvnú pokutu vzniká bez ohľadu na to, či porušením zmluvnej povinnosti vznikla oprávnenému škoda, predsa je medzi zmluvnou pokutou a škodou vzniknutou porušením zabezpečenej zmluvnej povinnosti, resp. povinnosťou ju nahradiť, súvislosť (podľa § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka zmluvná pokuta nahradzuje náhradu škody). Prizna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinnosti, na skutočnosti, či došlo k vzniku škody alebo nie, možnosť oprávnenej strany požadovať náhradu škody a rozsah tejto náhrady, reciprocitu zmluvnej pokuty, spôsob zapracovania zmluvnej pokuty do zmluvy, dodatočné plnenie zabezpečovanej povinnosti, odstúpenie jednej zo zmluvných strán od zmluvy, zbavenie .
Právna veta: Predpoklady moderačného oprávnenia súdu musia byť posudzované individuálne, na základe konkrétnych okolností každého prípadu. Pri využití moderačného práva však súd nemôže postupovať ľubovoľne. Z dikcie ust. § 301 ods. 1 OBZ, ktoré má kogentný charakter (§ 263 OBZ), vyplýva, že pri aplikácii moderačného práva musia byť splnené tri základné podmienky, a to 1/ neprimerane vysoká zmluvná pokuta, 2/ obmedzenie možnosti znížiť zmluvnú pokutu až do výšky škody vzniknutej do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a 3/ nutnosť, pri znížení zmluvnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veciach zabezpečenia záväzkov. Bratislava. IURA EDITION 2010). I z uvedeného vyplýva, že žalovaným poukazovaná absencia úplnej reciprocity v dojednaní výšky (spôsobu výpočtu) zmluvnej pokuty nespôsobuje, a to ani v podmienkach danej sporovej veci, absolútnu ... škody, v danom prípade žalobca vznik škody ako aj výšku spôsobenej výšku škody žiadnym spôsobom nepreukázal, - reciprocita zmluvnej pokuty, hospodárska pozícia zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy - zmluvu vypracoval sám žalobca a predložil ju .
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožňuje s právnym názorom súdu prvej inštancie, že dohodnutá zmluvná pokuta je v rozpore s dobrými mravmi, keď podľa názoru odvolacieho súdu dlžník nemôže úspešne namietať rozpor dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi, ak on sám mohol zabrániť nárastu celkovej výšky zmluvnej pokuty práve splnením si jeho zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. A teda len posudzovanie samotnej konečnej výšky zmluvnej pokuty by odporovalo účelu zmluvnej pokuty a neoprávnene by zvýhodňovalo dlžníka, keď zvyšovanie výhodnosti jeho pozície pri posudzovaní prípadnej neprimeranosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinný kumulatívne prihliadať jednak na hodnotu zabezpečenej povinnosti ako aj na ostatné okolnosti prípadu ako napr. hospodársku pozíciu zmluvných strán, reciprocitu zmluvnej pokuty, druh zavinenia dlžníka. Odvolateľ má za to, ž súd pri aplikácii ust. § 545a Občianskeho zákonníka posudzoval len .
... ktorom mu môže vzniknúť povinnosť plniť a poskytovať poistnú ochranu a treba ho vykladať podľa obsahu dohodnutých poistných podmienok, princíp reciprocity, zásadu vyváženosti práv a povinností účastníkov záväzkového vzťahu a nemožno ho vykladať iba podľa vôle poisťovateľa v neprospech druhého účastníka .
... nedôvodná, je na vôli daného subjektu kedy kompenzačný prejav učiní. Aby mohlo dôjsť k započítaniu, musí sa jednať o vzájomné (reciprocita) pohľadávky, kedy dve osoby sú si navzájom súčasne veriteľom i dlžníkom a že ide plnenie rovnakého druhu (najčastejšie ide o .
... poistnú ochranu neposkytol. Plnenie poistného by tak postrádalo akýkoľvek hospodársky význam a bolo by v rozpore so zmyslom poistenia, princípom reciprocity a požiadaviek vyváženosti práv a povinností v záväzkových vzťahoch. Z uvedeného je možné vyvodiť, že poisťovateľovi zásadne nepatrí poistné za .
... ich spolužitia "preberá" vo vzťahu submisívnu rolu aj s prispôsobovaním sa partnerovým požiadavkám (presťahovanie k nemu, odchod zo zamestnania) bez reciprocity z jeho strany, keď on naďalej pokračuje vo svojom "zabehnutom" spôsobe života bez ohľadu na jej výhrady či námietky. Postupne .
... jeden mesiac spolu s maloletým C. za otcom maloletého (č.l. 300-301 spisu). Tiež matkou namietané nezohľadnenie variantu reciprocity stretávania sa otca s maloletým aj v bydlisku maloletého okresným súdom, resp. jej znevýhodnenie zaviazaním otca maloletého prispievať na ... päť týždňov vyčerpať pobytom v P., bez ohľadu na jej predstavu o dovolenke. Súd sa vôbec nezaoberal variantom určitej reciprocity, v zmysle ktorej by sa otec mohol stretávať s dieťaťom aj v mieste bydliska maloletého. Tiež namietala, že je .
... a 449/48 navrhli zriadenie práva prechodu po tejto prístupovej ceste v prospech odporcov 1/ a 2/, jednak z dôvodu reciprocity, a jednak z dôvodu, aby sa po tejto ceste dostali k svojmu pozemku aj navrhovatelia. Nakoniec namietali, že súd prvého .
... sudcov v danom článku. Pokiaľ žalovaný namieta, že z vykonaného dokazovania nie je zrejmé, čo v rámci reciprocity ponúkal žalobca, daný názor nemožno akceptovať, pretože prvostupňový súd z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že poľovnícka ... dostatočne nevysporiadal s otázkou možného porušenia etických pravidiel sudcov. Z vykonaného dokazovania nie je zrejmé, čo v rámci reciprocity ponúkol žalobca, keď dokazovaním sa zistilo, že umelý chov bažantov odlovených členmi spolku Majerova skala patril otcovi .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.