Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: reštrukturalizácia povinného


Približný počet výsledkov: 70 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reštrukturalizácia povinného
  • restrukturalizacia nájdené 30237 krát v 5739 dokumentoch
  • povinny nájdené 1919344 krát v 304935 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že zákon o sociálnom poistení výslovne neupravuje vznik pohľadávky, ktorá predstavuje poistné na sociálne poistenie. Podľa § 142 ods. 1 sa poistné platí za kalendárny mesiac pozadu. Rovnako aj rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca je kalendárny mesiac, za ktorý sa platí poistné (§ 139 zákona o sociálnom poistení). Z uvedeného vyplýva, že poistné sa platí za predchádzajúci mesiac, resp. pokiaľ trvalo poistenie len za časť kalendárneho mesiaca, tak za túto časť uplynulého mesiaca (§ 142 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení). Z uvedených ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Banská Bystrica č.k. 2R/2/2011-16 zo dňa 4. apríla 2011, právoplatným dňa 9. apríla 2011 bola povolená reštrukturalizácia povinného SISEP - PVP, s.r.o., so sídlom Havranské 11, Banská Bystrica, IČO: 31 640 451, v zmysle ust. § 118 .
Právna veta: Výklad pojmu speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu už nie je také jednoznačné. Legálna definícia pojmu speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu je vymedzená v ust. § 91 ods. 1 ZKR tak, že speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu, na peňažné prostriedky v eurách na účel uspokojenia veriteľov. Za speňažovanie sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu, prijímanie plnení z úpadcových peňažných pohľadávok a odplatný prevod úpadcovho podniku alebo jeho časti. Z uvedeného je zrejmé, že prijatie protihodnoty za pohľadávku uplatnenú v súdnom ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aké by mali v konkurznej podstate dostatok finančných prostriedkov. 42. Správca konkurznej podstaty je v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii povinný postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby maximalizoval výnos zo speňaženie konkurznej podstaty a zabezpečil pomerné uspokojenie peňažných nárokov veriteľov v .
... , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2013 zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodu, že bola povolená reštrukturalizácia povinného. Podľa ust. § 44 ods. 3 Exekučného poriadku, ak je uznesenie, ktorým sa žiadosť zamietla, právoplatné, súd exekučné konanie aj .
... I, sp.zn. 30R/1/2012 zo dňa 27.8.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.9.2012, bola povolená reštrukturalizácia povinného. Podľa § 114 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z., pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje .
... ., notárom so sídlom v N.. Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. XR/X/XXXX zo 14.09.2012 povolil reštrukturalizáciu povinného. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 182/2012 20.09.2012 čo má za následok, že exekučné konanie .
... .r.o.. Dňa 02.01.2012 súdny exekútor podal na súd podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že súd povolil reštrukturalizáciu povinného. Vzhľadom na uvedené došlo k zastaveniu exekúcie priamo zo zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, súd exekúciu .
... trov konania sa vráti dlžníkovi. V súlade s citovanými ustanoveniami exekúciu bez návrhu zastavil, z dôvodu že súd povolil reštrukturalizáciu povinného. Podľa ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu ... konania sa vráti dlžníkovi. V súlade s citovanými ustanoveniami exekúciu bez návrhu zastavil, z dôvodu že súd povolil reštrukturalizáciu povinného. Podľa ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu .
... súd zistil, že oprávnený si v tomto exekučnom konaní uplatnil nárok na vymáhanie pohľadávky, ktorá vznikla pred reštrukturalizáciou povinného. Zákonným postupom pre uplatnenie takejto pohľadávky je jej prihlásenie do reštrukturalizácie, čo sa v danom prípade nestalo. ... nároku oprávneného, a to najmä s poukazom na skutočnosť, že oprávnený získal exekučný titul ešte pred začatím reštrukturalizácie povinného. Z uvedeného dôvodu, ako aj vzhľadom na špecifičnosť predmetnej veci, ktorá nie je predpismi, na ktoré .
... to, kedy nastala právoplatnosť a vykonateľnosť exekučných titulov, sú pohľadávky, ktoré sa v prípade povolenia reštrukturalizácie povinného mali uplatniť prihláškou. Povinný namieta oprávnenosť vykonania exekúcie z dôvodu, že existujú okolnosti, pre ktoré je ... .2012 tak, že potvrdil uznesenie a náhradu trov odvolacieho konania navrhovateľovi- sa v prípade povolenia reštrukturalizácie povinného mali uplatniť prihláškou. Povinný namieta oprávnenosť vykonania exekúcie z dôvodu, že existujú okolnosti, pre ktoré .
... č. 45/2011 súd potvrdil reštrukturalizačný plán a reštrukturalizácia povinného skončila. Podľa § 114 ods. 1 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Začatie reštrukturalizačného ... /2010 zo dňa 6.7.2010, zverejneným v obchodnom vestníku dňa 12.7.2010 pod č. 132/2010, povolil súd reštrukturalizáciu povinného. Uznesením spis. zn. 29R/3/2010 zo dňa 28.2.2011, zverejneným v obchodnom vestníku dňa 7.3.2011 pod .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.