SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1235023
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65537
USSR: 36337
NSČR: 126366
NSSČR: 68338
USČR: 80835
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427451
Krajské súdy (ČR): 46968
Posledná aktualizácia
30.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: reštrukturalizačný plán


Približný počet výsledkov: 1128 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reštrukturalizačný plán
  • restrukturalizacny nájdené 22972 krát v 3980 dokumentoch
  • plan nájdené 52219 krát v 8745 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 120 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 111 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 31 dokumentov
Odborné články 5 dokumentov


Právna veta: Správca nie je oprávnený a nevydáva rozhodnutie, ktoré by bolo všeobecne záväzné, prihlásenie pohľadávky veriteľom riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené žalobe veriteľa proti dlžníkovi na súde. Z ustanovenia § 161 ods. 3 ZKR totiž vyplýva, že pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu, ako bola pohľadávka prihlásená a zistená spolu s úrokmi z omeškania možn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/23/2012 7109221987 27.02.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7109221987.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu F.. C. Z. a členov senátu X.. X. A. a F.. R. R. v právnej veci žalobcu: G. O. plc, sídlom S. I. K. 1, U., Z., konajúca na území V. republiky prostredníctvom G. Europe Q., pobočka .
Právna veta: V danej veci podal návrh na vyhlásenie konkurzu dlžník, ktorý prešiel reštrukturalizáciou. V reštrukturalizačnom konaní okresný súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou a rozhodol o skončení reštrukturalizácie dlžníka. Z obsahu reštrukturalizačného plánu, ktorý je prílohou uznesenia okresného súdu vyplýva, že sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom na čas po skončení reštrukturalizácie do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu. Dozorný správca bol podľa reštrukturalizačného plánu, ako i v súlade s ustanovením § 163 ZKR povinný zverejniť v Obchodnom vestníku oznáme ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 31K/2/2012 4112200284 29.02.2012 JUDr. Soňa Vacková ECLI:SK:OSNR:2012:4112200284.4 Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: TURČEK - plynové infražiariče, s.r.o., so sídlom Poničanova 10, 949 01 Nitra, IČO: 35 950 307, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TURČEK plynové infražiariče, s.r.o., so sídlom Poničanova 10, 949 01 Nitra, IČO: 35 950 307, .
Právna veta: Základným predpokladom pre vyrubenie úroku z omeškania podľa § 156 ods. 1 a ods. 2 daňového poriadku je skutočnosť, že daňový subjekt je v omeškaní. Uvedená skutočnosť však doposiaľ v danom prípade nebola naplnená, pričom je potrebné opätovne zdôrazniť, že správca dane, ani žalovaný nezaložili svoje rozhodnutie na skutočnosti, že došlo k neúčinnosti reštrukturalizačného plánu. 53. Reštrukturalizácia je zákonom riadený proces ozdravenia podniku, ktorého cieľom je uspokojovanie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze a zachovanie prevádzky podniku. Na tento účel zákon pripúšťa, aby pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/130/2018 2018200304 13. 11. 2019 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2019:2018200304.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Moniky Kadlicovej a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: MIKROVRT, spol. s r.o., so sídlom Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO : 36 .
Právna veta: Podľa § 118 zákona o reštrukturalizácii ZKR, povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Reštrukturalizácia predstavuje štádium reštrukturalizačného konania, ktoré začína povolením reštrukturalizácie a končí buď vyhlásením konkurzu, alebo skončením reštrukturalizácii. V rámci uvedeného štádia sa zistí okruh veriteľov, pripraví sa a predloží reštrukturalizačný plán na schválenie veriteľov a na potvrdenie súdu. Na základe súdom potvrdeného plánu sa následne po skon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Cob/80/2012 8108222408 18.12.2012 JUDr. Irena Dobňáková ECLI:SK:KSPO:2012:8108222408.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: Stinchcombe Furnaces CZ, s.r.o., so sídlom Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová, Česká republika, IČO: 267 91 668, zastúpeného JUDr. Zdenkom Klimešom, advokátom, so sídlom U stromovky 1481/9, 736 01 Havířov - Město, Česká .
Právna veta: Reštrukturalizačný plán možno definovať ako listinu upravujúcu vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne uspokojenie spoločníkov dlžníka alebo jeho členov. Do plánu sa zaraďujú všetky pohľadávky, ktoré sú zapísané v zozname pohľadávok, bez ohľadu na to, či sú popreté alebo zistené. Podľa výsledku zisťovacieho konania, ak nebude pohľadávka zistená, na prihlásenú pohľadávku sa v reštrukturalizácii neprihliada a v prípade potvrdenia plánu súdom, nemožno pohľadávku v popret ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 36Cbi/6/2012 3112208270 29.05.2013 JUDr. Alena Bieliková ECLI:SK:OSTN:2013:3112208270.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Alenou Bielikovou v právnej veci žalobcu Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín proti žalovanému GUZEP, s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom Súvoz 1/632, Trenčín, IČO 36 340 .
Právna veta: Súd mal preukázané, že reštrukturalizačný plán obsahuje opisnú časť plánu v súlade s ustanovením § 135 ZKR, vrátane náležitostí posudku podľa § 110 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) až c) ZKR a záväznú časť plánu v súlade s ustanovením § 136 ZKR, pričom predkladateľ plánu ho zostavil v súlade s ustanoveniami § 137, § 138, § 139 a § 142 ZKR. Opisná časť plánu obsahuje označenie dlžníka, definície pojmov, podrobnú charakteristiku podnikateľskej činnosti dlžníka, zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv pre zaradenie do skupín, podrobný rozbor predpokladov zachovania prevádzky dlžní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 31R/3/2011 4111222121 27.04.2012 JUDr. Soňa Vacková ECLI:SK:OSNR:2012:4111222121.5 Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: BEWA, s.r.o., so sídlom Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 36 272 299, ktorého správcom je: Mgr. Ladislav Barát, adresa kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného .
Právna veta: Súd, preskúmajúc predložený reštrukturalizačný plán, zápisnicu zo schvaľovacej schôdze veriteľov, ako aj predchádzajúci postup správcu dlžníka, dlžníka, veriteľov a veriteľských orgánov v tomto reštrukturalizačnom konaní má za to, že boli splnené všetky základné podmienky potrebné na nahradenie súhlasu skupiny veriteľov, v tomto prípade skupiny pre nezabezpečené pohľadávky 1, nakoľko účastníci skupiny hlasujúcej proti plánu nebudú, ako z plánu vyplýva, v zjavne horšom postavení, v akom by boli v prípade neprijatia plánu, pričom súd vychádza z ich pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 36R/1/2013 2113200034 20.08.2013 JUDr. Martin Smolko ECLI:SK:OSTT:2013:2113200034.3 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: CELSUR Slovakia spol. s r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 334 448, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: 30430/T, o návrhu na nahradenie súhlasu skupiny .
Právna veta: Reštrukturalizačný plán nebol schvaľovacou schôdzou prijatý, pretože skupina veriteľov č. 1zabezpečení veritelia- po vykonanom hlasovaní sa považovala za nesúhlasiacu s plánom, pretože proti prijatiu plánu hlasoval jediný veriteľ zaradený do tejto skupiny. Súd mal pri rozhodovaní o nahradení súhlasu a potvrdení reštrukturalizačného plánu v súlade s ustanovením § 152 ods. 1 ZKR za preukázané, že účastník plánu Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zaradený do skupiny zabezpečených veriteľov, nebude v prípade prijatia plánu v zjavne horšom postavení, v ako by bol v prípade neprijatia plánu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 1R/10/2011 8111229444 31.05.2012 JUDr. Štefan Tomašovský ECLI:SK:OSPO:2012:8111229444.7 Uznesenie Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka MAK TRADE, s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 189 219, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o návrhu na potvrdenie .
Právna veta: Súd v tomto reštrukturalizačnom konaní, nezistil skutočnosti, pre ktoré by súd musel reštrukturalizačný plán zamietnuť. Pri náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo pri iných ustanoveniach týkajúcich sa plánu, neboli podstatným spôsobom porušené ustanovenia tohto zákona tak, že by toto porušenie malo nepriaznivý vplyv na niektorého účastníka plánu. Rovnako tak nebola súdu preukázaná existencia podvodného konania alebo poskytnutia osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu. Reštrukturalizačný plán zároveň nie je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom verit ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 25R/1/2013 2113206569 21.10.2013 JUDr. Dagmar Valocká ECLI:SK:OSTT:2013:2113206569.4 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KIWA spol. s r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 34 129 227, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31128/T, o návrhu na nahradenie súhlasu skupiny nezabezpečených veriteľov 1 a .
Právna veta: Podľa § 155 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii Plán potvrdený súdom sa považuje za právny úkon urobený vo forme a spôsobom, ktorý je vyžadovaný osobitnými predpismi pre vznik, zmenu alebo zánik práv alebo záväzkov obsiahnutých v pláne. Inými slovami, reštrukturalizačný plán je osobitným druhom zmluvy medzi dlžníkom a veriteľmi, prípadne tretími osobami, ktorých práva a povinnosti sú reštrukturalizačným plánom dotknuté. Súd poukazuje na ust. § 155 ods. 4 ZKR v znení účinnom do 31.12.2011 (ktorým sa riadi schválený reštrukturalizačný plán žalobcu č. 1), ktorý ustanovuje účinky súdom p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 29Cb/12/2012 3112204658 16.03.2012 JUDr. Michal Fiala ECLI:SK:OSTN:2012:3112204658.1 Uznesenie Okresný súd Trenčín, v právnej veci žalobcov 1/ MONTY s.r.o., so sídlom Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín, IČO 34 137 645 a 2/ J.. D. S., bytom C.. M. XX, N. D., zast. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., so sídlom Piaristická 46, Trenčín, IČO 36 837 857 .
Právna veta: Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. platí, že ak osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka (teda aj štatutárny orgán) poruší túto povinnosť, zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla, ibaže preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. Citované ustanovenie tak zakladá samostatnú skutkovú podstatu zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú oneskoreným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, a to priamo voči veriteľom spoločnosti. Zákon č. 7/2005 Z. z. bližšie neupravuje podrobnosti zodpovednostného vzťahu medzi veriteľom a konateľom spo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vychádzali pri zostavovaní odhadu, ktorý poskytli správcovi. Najmä teda boli povinní tvrdiť a dokázať, o akých konkrétnych obchodoch uvádzaných v reštrukturalizačnom pláne rokovali a s kým, aká bola šanca na úspech týchto rokovaní, akú šancu mala spoločnosť prípadné záväzky z týchto obchodov .
Právna veta: Veritelia namietali, že boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia Zákona č. 7/2005 Z. z. ako aj postupy pri príprave reštrukturalizačného plánu. K výhradám a námietkam veriteľov súd poukazuje na tú skutočnosť, že Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v ustanovení § 145 priznáva každému veriteľovi právo požiadať predkladateľa plánu o vysvetlenie ustanovení plánu a jeho opravu, príp. o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny. K takýmto kvalifikovaným žiadostiam je predkladateľ plánu povinný sa vyjadriť v rozprave na schvaľovacej schôdzi, vysvetliť ich a na každú kvalifikovanú žiadosť ver ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... reštrukturalizačného konania, čo dokumentuje hlavne Kapitola A.VII opisnej časti reštrukturalizačného plánu a hlavne záver reštrukturalizačného plánu na str. 36-38. Súd sa oboznámil s reštrukturalizačným plánom; v kapitole A.VII. Porovnanie právneho postavenia a miery ... Banská Bystrica návrh na nahradenie súhlasu skupiny nezabezpečených veriteľov v skupine č. 3 s reštrukturalizačným plánom a návrh na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka. Návrh odôvodnil tým, že dňa 18. 01. 2012 sa konala schvaľovacia .
Právna veta: Dôvody, pre ktoré súd môže vysloviť neúčinnosť plánu, sú taxatívne vymedzená v ust. § 157 ods. 1 ZKR. Prvým do úvahy prichádzajúcim dôvodom je rozdielne uspokojovanie veriteľov zaradených do rovnakej skupiny, a to buď čo do výšky alebo spôsobu uspokojovania pohľadávky. Ďalej sa navrhovateľ môže domáhať určenia neúčinnosti plánu, ak predkladateľ nezaradil jeho pohľadávku do skupiny ako požiadal (§ 145 ZKR), ak sa tým navrhovateľ dostal do horšieho postavenia ako v prípade vyhlásenia konkurzu. Posledným do úvahy prichádzajúcim dôvodom určenia neúčinnosti plánu je nezaradenie zistenej zabezpečene ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako nezabezpečené pohľadávky. Všetky pohľadávky navrhovateľa správca považoval za zistené. Na účely hlasovania o prijatí reštrukturalizačného plánu (ďalej len „plán“) bola vytvorená samostatná skupina pre zabezpečené pohľadávky a samostatná skupina pre ... aby prihlásili svoje pohľadávky a určil rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu. V reštrukturalizačnom pláne boli vytvorené dve skupiny veriteľov. Skupina pre zabezpečených veriteľov a skupina pre nezabezpečených veriteľov. Do .
Právna veta: Úloha súdu v reštrukturalizačnom konaní smeruje najmä k dohľadu nad zákonnosťou procesu reštrukturalizácie. V týchto intenciách sú formulované v ustanovení § 154 ods. 1 ZKR aj dôvody, pri naplnení ktorých súd reštrukturalizačný plán zamietne, hoc by s ním jeho účastníci súhlasili. Dôvody na zamietnutie plánu sú stanovené v tomto ustanovení v zásade taxatívne a súd pre potreby tohto rozhodnutia musí vykonať test každého z nich. Súd je povinný skúmať pri rozhodovaní aj to, či schválením plánu nedochádza k poskytovaniu štátnej pomoci zo strany účastníkov plánu a súčasne ak dôjde k poskytnutiu štá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... časti plánu nevyplýva niečo iné, zaniká tiež funkcia veriteľského výboru a funkcia správcu. Súd sa oboznámil s reštrukturalizačným plánom dlžníka o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza, návrhom na potvrdenie plánu, zápisnicou o priebehu schvaľovacej schôdze, pričom ... z účastníkov plánu. Súd v rámci rozhodovania o potvrdení plánu zistil, že chýba v predložených návrhoch schváleného reštrukturalizačného plánu príloha č.19 (špecifikácia veriteľov skupiny č. 3). Súd však súčasne konštatuje, že táto špecifikácia .
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že zásady rigidnosti, rýchlosti, formálnosti reštrukturalizačného konania zabezpečujú možnosť odvrátenia úpadku dlžníka s uspokojením pohľadávok veriteľov v čo najvyššom rozsahu. Účelom reštrukturalizácie nie je znížiť možnosť uspokojiť pohľadávky veriteľov na minimum a dostať dlžníka do konkurzu, čo by v zmysle úvah odporcov o možnosti uplatňovania neprihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie následne po jej skončení viedlo, ale konkurzu predísť. Z uvedeného dôvodu zákonodarca stanovil prísny postup striktne lehotovaný, rovnako pre dlžníka, ako aj pre veriteľov, ab ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sp. zn. 2R/3/2010 zo dňa 10.11.2010 Okresný súd Bratislava I schválil reštrukturalizačný plán navrhovateľa. Ustanovenia reštrukturalizačného plánu sa v zmysle § 155 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii stali účinnými voči ... zabezpečovacieho práva. Žiadali doplniť dokazovanie na otázku, či bolo alebo nebolo zastavené reštrukturalizačné konanie a splnený reštrukturalizačný plán. Záverom navrhli v prípade potvrdenia prvostupňového rozsudku pripustiť dovolanie, pretože podľa ich názoru ide o rozhodnutie .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ustanovením § 155 ods. 2 predmetného zákona, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len tí veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným v zákone o konkurze a reštrukturalizácii prihlásili svoje pohľadávky riadne a včas. Zákon explicitne ustanovuje, že v prípade riadneho a včasného neuplatnenia týchto nárokov pohľadávok, právo si ich vymáhať po potvrdení plánu príslušným súdom zanikne. Žalovaný bol povinný prihlásiť si do reštrukturalizácie žalobcu všetky svoje nároky z leasingovej zmluvy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splátky ako prednostné pohľadávky a zároveň neporušuje základné ústavné právo na majetok tým, že v rámci reštrukturalizačného plánu dokonca určí prechod vlastníctva predmetu leasingu na nájomcu bez akejkoľvek protihodnoty. 6. Žalovaný vo svojom ... leasingovej zmluvy prihlásiť do reštrukturalizácie prihláškou, v opačnom prípade jeho právo tieto vymáhať zanikne po schválení reštrukturalizačného plánu súdom. K tomuto žalovaný uviedol, že žalobca pravdepodobne vychádza z rozhodnutí Okresného súdu Veľký Krtíš .
Právna veta: Aktuálne znenie § 88 ods. 1 písm. j) O.s.p. bolo zavedené zákonom č. 384/2008 Z.z. novelou Občianskeho súdneho poriadku účinnou od 15.10.2008. Ako vyplýva z dôvodovej správy novelizácie tohto ustanovenia, predkladateľ považoval za vhodné upraviť osobitnú miestnu príslušnosť týkajúcu sa konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Ak je totiž podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie, je vhodné z viacerých dôvodov, aby takéto konanie prebiehalo na súde v obvode ktorého má účastník svoje sídlo, miesto podnikania, či bydlisko. Dôvodom je najmä skutočnosť, že väčšina ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... manželov v zmysle § 26 ZKV, resp. § 53 a nasl. ZKR, prípadne aj konanie o žalobe na určenie neúčinnosti reštrukturalizačného plánu. Za konania súvisiace s konkurzom možno považovať sporové konania, v ktorých sa rozhoduje o hmotnoprávnych právach a povinnostiach vyplývajúcich zo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.