SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: riadne a mimoriadne opravné prostriedky


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: riadne a mimoriadne opravné prostriedky
  • riadne nájdené 384238 krát v 148116 dokumentoch
  • a nájdené 20034254 krát v 423189 dokumentoch
  • mimoriadny nájdené 52892 krát v 17762 dokumentoch
  • opravny nájdené 32615 krát v 29018 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 548806 krát v 167936 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 173 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 80 dokumentov


Právna veta: Blokové konanie je tzv. zjednodušeným a zrýchleným konaním o priestupku, kedy oprávnený orgán dospeje k záveru, že skutok bol spoľahlivo zistený, pričom obvinený z priestupku vyjadril ochotu pokutu zaplatiť. Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Predmetné je potrebné si v praxi vykladať tak, že po potvrdení súhlasu s uložením pokuty v blokovom konaní vlastnoručným podpisom páchateľa na bloku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/235/2013 1110215593 22.08.2013 JUDr. Mária Šramková ECLI:SK:KSBA:2013:1110215593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Šramkovej a členov senátu JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Beáty Jurgošovej v právnej veci navrhovateľa: X.. S. J., D., Za I. X, zastúpený Mgr. Vladimírom Šárnikom, .
Právna veta: V ust. § 517 Občianskeho zákonníka sú upravené právne dôsledky spojené s omeškaním dlžníka. O omeškanie s plnením dlhu ide v zásade vtedy, ak dlžník v dobe splatnosti dlhu, príp. na požiadanie (výzvu) veriteľa dlh nesplní buď vôbec alebo len sčasti z dôvodov, ktoré mu možno pričítať. Ak dlžník svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Pre určenie momentu, od ktorého má dlžník splniť svoj dlh, aby sa nedostal do omeškania, je rozhodný čas, dokedy má dlžník splniť svoj dlh (§ 563 Občianskeho zákonníka). Možno konštatovať, že Občiansky zákonník v § 564 pripúšťa, aby čas plnenia dlhu určil sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvostupňový súd vydal rozhodnutie vo veci bez účasti žalovaného, bez jeho výsluchu, pričom týmto rozhodnutím bude žalovaný nútený podávať ďalšie riadne a mimoriadne opravné prostriedky. Z odôvodnenia rozhodnutia naviac nie je zrejmé, prečo súd priznal úroky z omeškania zo sumy 6 089,27 Eur od .
... zamietnutá žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na účel podnikanie na území Slovenskej republiky mal vedomosť, dokonca využil príslušné riadne a mimoriadne opravné prostriedky a aj napriek tomu sa zdržiaval na území Slovenskej republiky. Žalovaný žiadal, aby súd žalobu zamietol. Krajský súd v Bratislave .
... Dochádzalo by takto totiž k reparácii už právoplatného rozhodnutia súdu inými než zákonom predpokladanými prostriedkami (riadne a mimoriadne opravné prostriedky). O veci senát krajského súdu rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3:0. Poučenie: proti ... úpravy. Dochádzalo by takto totiž k reparácii už právoplatného rozhodnutia súdu inými než zákonom predpokladanými prostriedkami (riadne a mimoriadne opravné prostriedky). O veci senát krajského súdu rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3:0. na príjme otca, .
... /1/2008. V týchto konaniach je žalobca oprávnený podávať návrhy na dokazovanie, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom a tiež podávať riadne a mimoriadne opravné prostriedky. V označených konaniach môže teda žalobca účinne eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu so žalovanou obcou. Akákoľvek .
... všetky orgány. Pre rozhodnutie súdu platí všeobecná zásada, že na prieskum akýchkoľvek exekučných titulov sú určené procesné prostriedky základného konania - riadne a mimoriadne opravné prostriedky. Ak zákon dáva exekučnému súdu širšiu možnosť prieskumu v rozhodcovskom konaní ako v súdnom konaní, je nutné to akceptovať. 1 .
... za účelom napr. prevzatia písomnosti zo súdu, na zabezpečenie jeho účasti na súdnom pojednávaní a podobne. Povinný tak nemohol využiť riadne a mimoriadne opravné prostriedky a postupom súdu mu tak bola odňatá možnosť konať pred súdom a takýto postup bol v rozpore s procesnými právami .
... majetku pri školách poštátnených nariadením Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Sb. n. SNR a prípadne podávať voči týmto výmerom riadne a mimoriadne opravné prostriedky. Súd posudzoval aj obdobný výmer Západoslovenského krajského národného výboru - odboru školstva a kultúry Bratislava zo dňa 10.05.1967, týkajúci .
... svojich právach ukrátená, mohla podať žalobu o preskúmanie právoplatného rozhodnutia správy katastra v správnom súdnictve. Navrhovateľka rovnako tak mohla použiť riadne a mimoriadne opravné prostriedky proti rozhodnutiu správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva, či mohla podať podnet na podanie protestu prokurátora. Navrhovateľka tiež mohla .
... doručenie písomností, podával návrhy a žiadosti, uzavieral zmiery, uznával uplatnené nároky, vzdával sa nárokov, podával odvolania, dovolania, sťažnosti a iné riadne a mimoriadne opravné prostriedky, vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov prijímal, ich plnenie potvrdzoval, menoval rozhodcu a uzavieral rozhodcovské zmluvy, a to všetko .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.