Nájdené rozsudky pre výraz: rovnaké skutkové tvrdenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 73

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania vedie bez ďalšieho k jeho zastaveniu. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Pritom nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké, alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršom konaní žalobcom, je ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/94/2009 1009200772 13.02.2013 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2013:1009200772.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Vlastimila Pavlikovského v právnej veci žalobcu: D. D., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť Z., napos
Kľúčové slová: nárok na províziuzmluva o sprostredkovaní
Právna veta: Podľa hmotného práva zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu). Nárok na províziu môže vzniknúť v rôznom momente. Nárok môže vzniknúť buď uzavretím sprostredkúvanej zmluvy, alebo s obstaraním príležitosti uzavrieť takúto zmluvu (ak zo zmluvy vyplýva, že sprostredkovateľ je povinný len zaobstarať pre záujemcu príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu s určitým obsahom), alebo nárok na províziu vzniká ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1CoKR/46/2016 1111233930 16. 05. 2017 JUDr. Lýdia Noskovičová ECLI:SK:KSBA:2017:1111233930.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a členov senátu: JUDr. Eugena Palášthyho a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci žalobcu: RK SPIRIT, s.r.o., so sídlom Belopotockého
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/149/2012 8211205412 29.11.2012 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2012:8211205412.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne G. W., bytom U. E. XX, R. proti žalovaným: 1/ Obecný úrad Šiba, 2/ K. H., bytom H. č.XXX o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom a určenie hraníc, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Bardejov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/177/2012 7809208391 02.07.2012 JUDr. Viera Bodnárová ECLI:SK:KSKE:2012:7809208391.4 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne H. Š., nar. X. XX. XXXX, bytom B., P. XX, zast. advokátkou JUDr. Máriou Ďurajovou, Advokátska kancelária Rožňava, Šafárikova 71, proti žalovanému O.M.D. KOVO, spol. s r.o. Rožňava, Brzotín, Krátka 569, IČO: 17080941, zas
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/112/2018 3818200985 08. 08. 2018 JUDr. Mária Vrtochová ECLI:SK:KSTN:2018:3818200985.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Denisa Vékonyho v spore žalobkyne: H. N., bytom C. O. XX, zast. JUDr. Andrejom Cifrom, advokátom so sídlom v Lučenci, J. Kráľa 5/A, pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/168/2020 1518206742 29. 07. 2021 Mgr. Štefan Zelenák ECLI:SK:KSBA:2021:1518206742.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Zelenáka a členiek senátu JUDr. Marty Šašinkovej a JUDr. Ľubice Kriškovej v právnej veci žalobcu K.. E.. Y. Y., L. Y. XXXX/XXX, XXX XX Z. J., práv. zastúp. Highgate Law & Tax, s.r.o.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Co/105/2012 8712204972 17. 04. 2013 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:KSPO:2013:8712204972.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne B. S., bytom H. XXX, C., právne zastúpená Advokátskou kanceláriou Hudzík - Novýsedlák Partners, v.o.s, Mnoheľova 830/15, Poprad, proti žalovanému N. O., bytom H. XXX, C., právne zastúpený JUDr. Dušanom Mackom, a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/3/2017 6116202691 17. 01. 2017 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2017:6116202691.3 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Janky Boroškovej a JUDr. Amy Odalošovej v právnej veci žalobcu H.. C. W., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom S. X, XXX XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 27CoCsp/26/2020 3119204839 23. 07. 2020 Mgr. Martina Trnavská ECLI:SK:KSTN:2020:3119204839.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Martiny Trnavskej a sudkýň JUDr. Ľubice Bajzovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v spore žalobcu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 7500
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12Co/60/2021 4421203009 24. 08. 2021 JUDr. Soňa Zmeková ECLI:SK:KSNR:2021:4421203009.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej a sudkýň JUDr. Renáty Pátrovičovej a JUDr. Denisy Šaligovej v spore žalobcu: S. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX Z. XXX, proti žalovanému: X. B. W. X., F..M.., so sídlom X. XXX, XXX X
MENU