Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodcovská doložka ako neprijateľná podmienka spotrebiteľskej zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 410

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V širšom kontexte pri posudzovaní zmluvných podmienok z hľadiska kritérií na ktorých je založený inštitút neprijateľnej zmluvnej podmienky, je potrebné vychádzať aj z osobitnej právnej úpravy zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa účinnej v čase uzavretia posudzovanej zmluvy, predovšetkým z ust. § 2 ods. 1 písm. a) a b) definujúcich zmluvné strany a z ust. § 6 zakotvujúceho zákaz diskriminácie spotrebiteľa. Nekalá zmluvná podmienka - rozhodcovská doložka a možnosti jej posúdenia v exekučnom konaní už bola aj predmetom posudzovania zo Strany súdneho dvora Európskej únie. Súdny dvor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoE/349/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6111217451 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2011:6111217451.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v exekučnej veci oprávneného EOS KSI Slovensko, s. r
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluva o vydanie súkromnej kreditnej karty B. zo dňa 5. februára 2003, na základe ktorej bol vydaný exekučný titul, obsahuje podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu medzi právami a povinnosťami zmluvných strán. Takouto podmienkou je rozhodcovská doložka, ktorú okresný súd správne vyhodnotil ako neplatnú. V danom prípade rozhodcovská doložka je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok I. O., a.s. (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“), ktoré nadobudli účinnosť od 15. februára 2004, kde v článku IV. bode 4.9.1 si zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41CoE/232/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6110209569 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Križanová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6110209569.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v exekučnej veci oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Exekučným titulom je iba také rozhodnutie, ktoré je vykonateľné a ktoré ukladá určitú povinnosť. Právna teória rozlišuje medzi formálnou a materiálnou vykonateľnosťou rozhodnutia. Formálna vykonateľnosť je splnená dodržaním zákonom predpísaných náležitostí o doručení rozhodnutia, o uplynutí lehoty na plnenie a o podaní (alebo nepodaní) riadneho opravného prostriedku. Potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia je potvrdením o jeho formálnej vykonateľnosti. Exekučný súd je oprávnený skúmať, či sú podmienky formálnej vykonateľnosti skutočne splnené. Potvrdenie o vykonateľnosti rozhodnutia nie je pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7CoE/25/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5608203590 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. František Dulačka ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5608203590.2 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26CoE/274/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4113242294 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4113242294.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v exekučnej veci oprávneného: Fincentrum a.s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislav
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8CoE/214/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4213210127 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4213210127.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v exekučnej veci v prospech oprávneného: PRO CIVITAS, s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava, IČ
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/621/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7913210492 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7913210492.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu D. M., bytom B. XXX, proti žalovanej S. A.O. H., a.s., P., G. 2, IČO: 31 6
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8CoE/85/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4112231307 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4112231307.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v exekučnej veci v prospech oprávneného: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Bratisla
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8CoE/231/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4112218759 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Kálmánová, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4112218759.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v exekučnej veci v prospech oprávneného: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Bratislava,
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20CoE/62/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5614204821 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5614204821.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Prib
MENU