Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064733
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
05.12.2019 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o peňažnom príspevku


Približný počet výsledkov: 168 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodnutie o peňažnom príspevku
  • rozhodnutie nájdené 4814112 krát v 420445 dokumentoch
  • o nájdené 12407969 krát v 418439 dokumentoch
  • penazny nájdené 363348 krát v 110251 dokumentoch
  • prispevok nájdené 95329 krát v 21817 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 49 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty


Právna veta: Ustanovenie § 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. konštatuje, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenosti premiestniť sa k vozidlu verejnej dopravy osôb a k prostriedkom železničnej dopravy a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy a do prostriedkov železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo zvládnuť z dôvod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a o parkovacom preukaze. Podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, rozhodnutie musí .
Právna veta: Komplexný posudok ako podklad spracovaný posudkovým lekárom a sociálnymi pracovníkmi prvostupňového alebo druhostupňového správneho konania, je výsledkom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Lekársku posudkovú činnosť podľa § 63 ods. 1 zákona o peňažných príspevkoch vykonáva posudkový lekár, ktorým je na účely tohto zákona lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti posudk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dokazovanie za komplexné rozhodnutie vychádzajúce zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu, na odvolanie žalobkyne ako podklad pre definitívne rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu bol doplnený komplexný posudok dňa 22.10.2015, ktorý nijako sa neodlišuje ani v ... osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 28. Podľa § 55 ods. 6 zákona o peňažných príspevkoch, podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. 29. Podľa § 55 ods. 13 zákona o peňažných príspevkoch, príslušný .
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok NS SR 3Sžo 7/2012 zo dňa 03.04.2012) vyplýva, že pod administratívnym spisom treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny zväzok listín, týkajúcich sa veci, vrátane originálov dokladov o doručení rozhodnutia. Zákonná povinnosť žalovaného správneho orgánu bez meškania predložiť administratívny spis spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa je upravená v ust. § 250d ods. 1 O.s.p. a pri predkladaní administratívneho spisu je potrebné uvedené rešpektovať, pretože úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál vo veci zlepšuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2013 predstavuje sumu 130,17 Eur a pre rok 2014 sumu 134 Eur. V predmetnej veci sa jednalo o prieskum rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a teda za zastupovanie v takejto veci za jeden úkon právnej služby patrí .
Právna veta: 12. Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z.z. cieľom úpravy právnych vzťahov uvedených v odseku 1 je podpora sociálneho začlenenia FO s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti za podmienok a v oblastiach ustanovených týmto zákonom. 13. Podľa § 20 ods.2 zákona č. 447/2008 Z.z. v citovanom znení účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia FO s ŤZP a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít. 14. Zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na podklade dostatočne zisteného skutkového stavu. 9. Podľa zákona č. 447/2008 Z.z., § 55 ods.6 podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. 10. Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z. sociálna posudková činnosť .
Kľúčové slová: osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, osobná asistencia

Právna veta: Osobná asistencia je nástrojom, ktorý ponúka spokojnosť v živote tým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí túžia po samostatnosti a sebaurčení, pričom jej však musia byť zároveň aj schopní.

Úryvok z textu:
... osobnú asistenciu nebol v prvostupňovom komplexnom posudku navrhnutý ako vhodná forma kompenzácie a ani v druhostupňovom komplexnom posudku. Podkladom pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. V komplexnom posudku vypracovanom sociálnym pracovníkom odvolacieho orgánu pre účely kompenzácie, ktorého podkladom je lekársky .
... podmienku určenú zákonom o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa tohto zákona podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok v zmysle ust. § 55 ods. 6 zákona o peňažných ... celoročná pobytová sociálna služba nespĺňa ďalšiu zákonom určenú požiadavku. Podľa vyššie citovaných ustanovení zákona predpokladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok vypracovaný v zmysle ust. § 55 ods. 6 citovaného zákona. .
... . Podľa § 55 zák. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (6) Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. (10) Príslušný orgán pred vypracovaním komplexného posudku podľa § 15 ods. 1 prerokuje s fyzickou .
... fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a o parkovacom preukaze. Keďže maloletý L. - P. I. podľa lekárskeho posudku odvolacieho ... osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a o parkovacom preukaze. Z ustanovenia § 38 ods. 1 písm. a) zákona č .
... nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov. Podľa § 55 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Z obsahu administratívneho spisu bolo jednoznačne zistiteľné, že predmetom preskúmania boli rozhodnutia správnych orgánov vydané .
... zaradenia choroby, alebo poruchy podľa tejto prílohy. Podľa § 55 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. V prejednávanej veci medzi účastníkmi konania bola sporná skutočnosť, či žalobkyňa má v zmysle § .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.