Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065497
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63368
USSR: 34577
NSČR: 120720
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420564
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
09.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozpor so zákonným ustanovením


Približný počet výsledkov: 115 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozpor so zákonným ustanovením
  • rozpor nájdené 289339 krát v 92153 dokumentoch
  • so nájdené 1414045 krát v 306148 dokumentoch
  • zakonny nájdené 614205 krát v 230605 dokumentoch
  • ustanovenie nájdené 1629015 krát v 324507 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Ustanovenie § 53 ods. 4 písm. r) OZ je potrebné vykladať tak, že rozhodcovskú doložku nie je možné akceptovať, ak by vyžadovala od spotrebiteľa podrobiť sa rozhodcovskému konaniu. Ustanovenie § 53 ods. 4 písm. r) OZ nie je o možnosti výberu medzi štátnym a súkromným súdom, ale predovšetkým o dôsledkoch, ktoré zakladá, a teda, či doložka nenúti spotrebiteľa podrobiť sa arbitráži. O doložku, ktorá vyžaduje, aby spotrebiteľ riešil spory výlučne v rozhodcovskom konaní ide teda aj vtedy, ak síce spotrebiteľ podľa nej má možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a štátnym súdom, ale ak by podľa tejto do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prekážku veci rozhodnutej. Z obsahu konkrétnych článkov úverovej zmluvy je evidentné, že takmer v každom článku úverovej zmluvy je prítomný rozpor so zákonnými ustanoveniami spotrebiteľského práva, tieto ustanovenia zákonu odporujú alebo ho obchádzajú a sú v rozpore s dobrými mravmi. Predmetná spotrebiteľská zmluva obsahuje .
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy bezprostredne súvisí aj s neprijateľnosťou zmluvných podmienok, ktoré sú v rozpore s ust. § 54 ods. 1 OZ a preto je potrebné prisvedčiť argumentom žalobkyne, že žalovaný požiadal zamestnávateľa žalobkyne o vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ žalobcu vykonával zrážky zo mzdy napriek tomu, že neexistovalo žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by ukladalo žalobkyni povinnosť plnenia a žalobkyňa tak nemá možnosť zrážky priamo zastaviť. Pričom veriteľ a teda žalovaný sám diktuje výšku dlhu jednostranne, bez akéhokoľvek odsúhlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uzavretí zmluvy o úvere, ktorá má charakter spotrebiteľskej zmluvy došlo k uzavretiu dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je v rozpore so zákonnými ustanoveniami zabezpečujúcimi ochranu spotrebiteľa. 18. Je zrejmé, že dohoda o zrážkach zo mzdy slúži ako zabezpečovací prostriedok v rámci spotrebiteľskej zmluvy .
Právna veta: Z ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva, že návrh na určenie neplatnosti podáva spoločník iba v prípade, ak napadnutým uznesením, ktorým bol porušený zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy boli obmedzené práva spoločníka, ktorý návrh na určenie neplatnosti podal. V dôvodovej správe v tejto súvislosti sa uvádza, že v takomto prípade je aktívne procesne legitimovaný ten spoločník, ktorého práva mohli byť uznesením obmedzené. To znamená, že odsek 2 spoločníkovi vôbec neumožňuje podať návrh na určenie neplatnosti v prípade, ak by síce neplatné uznesenie bolo v rozpore so zákonom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov. Podľa názoru súdu druhej inštancie vyššie uvedené ustanovenie stanov žalovaného je v rozpore so zákonným ustanovením, pretože teoreticky umožňuje členom predstavenstva ich funkciu vykonávať aj po dobu dlhšiu, ako stanovuje zákon. Vo svojom rozhodnutí súd druhej .
Právna veta: Ust. § 92 ods.8 je systematicky zaradené v 14. časti zákona č. 483/2001 Z.z. upravujúcej ochranu klientov a bankové tajomstvo, avšak nie je ho možné vykladať zužujúco len v rovine povinnosti banky chrániť bankové tajomstvo bez dopadu porušenia povinnosti banky na jej právne úkony vo vzťahu k iným osobám vstupujúcim s bankou do súkromno-právnych vzťahov. Ak by súd takýto výklad pripustil, poprel by najúčinnejší nástroj pôsobiaci voči banke, aby bolo zamedzené postupovanie „nie ukončených“ („živých“) úverov jej klientov bez ich súhlasu a vedomia na iné subjekty, čím by nepochybne nemohol b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... V súhrne všetkých odvolacích argumentácií odvolateľ vyslovil, že rozhodnutie súdu o neplatnosti danej zmluvnej podmienky je v rozpore so zákonnými ustanoveniami, súd obmedzil veriteľa v jeho základných právach, ktoré mu zákon poskytuje. 22. Žalovaný písomné vyjadrenie k ... odvolateľa je zrejmé, že ust. čl. 18 bod 18.14 všeobecných obchodných podmienok nie je v rozpore so zákonnými ustanoveniami, keďže samotný zákon o bankách umožňuje zmluvným stranám upraviť si vzájomné vzťahy odchýlne od predmetného zákona, .
... odstránenie vád, ktoré vyššie citovaným listom reklamovala, čo tiež svedčí o tom, že ňou uplatnený rozsah náhrady škody je v rozpore so zákonnými ustanoveniami a práce fakturované touto spoločnosťou nie sú prácami len na odstránenie vád a dodávku bezvadného materiálu. Žalobkyňa vo svojich výpovediach .
... vyplývajúcich zo zdravotnej dokumentácie a vypracovaným lekárskym posudkom. Pôvodný lekársky posudok zo dňa 28.2.2011 bol totiž vyhotovený v rozpore so zákonnými ustanoveniami zák.č. 437/2004 Z.z., pričom nekorešpondoval so zdravotnou dokumentáciou žalobkyne. Súd považuje za vecne správne a logické zdôvodnenie .
... urobený za mal. deti súdom ustanovenou opatrovníčkou, nakoľko predmetný právny úkon je jednoznačne v záujme mal. detí, nie je v rozpore so zákonnými ustanoveniami, pričom mal. S. I. R. nadobudnú na základe predmetného právneho úkonu spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnom majetku a časť finančných prostriedkov .
... je v plnom súlade s vykonaným, doplneným a vyhodnoteným dokazovaním, pričom opätovné oslobodenie obžalovaného nie je ani v rozpore so zákonným ustanovením § 327 ods. 1 Tr. por., keďže nadriadený súd nevyslovil vo svojom uznesení rigorózny právny názor k ... je v plnom súlade s vykonaným, doplneným a vyhodnoteným dokazovaním, pričom opätovné oslobodenie obžalovaného nie je ani v rozpore so zákonným ustanovením § 327 ods. 1 Tr. por., keďže nadriadený súd nevyslovil vo svojom uznesení rigorózny právny názor k .
... ku dňu 9.9.2010. Zodpovedným subjektom za zaplatenie žalovanej sumy podľa jeho názoru je žalovaný 1/, ktorý v rozpore so zákonným ustanovením § 526 Obč. zák. neoznámil dlžníkovi bez zbytočného odkladu skutočnosť, že došlo k postúpeniu jeho pohľadávky. V ... ku dňu 9.9.2010. Zodpovedným subjektom za zaplatenie žalovanej sumy podľa jeho názoru je žalovaný 1/, ktorý v rozpore so zákonným ustanovením § 526 Obč. zák. neoznámil dlžníkovi bez zbytočného odkladu skutočnosť, že došlo k postúpeniu jeho pohľadávky. V .
... 30-tich dní, ak na jeho majetok bude podaný návrh na konkurz alebo návrh na exekúciu. Toto ustanovenie je v rozpore so zákonnými ustanoveniami §-u 14 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a tiež s ustanovením § .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.