SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1153255
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
26.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu


Približný počet výsledkov: 505 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu
  • rozvod nájdené 275825 krát v 52124 dokumentoch
  • manzelstva nájdené 244764 krát v 53410 dokumentoch
  • a nájdené 20186270 krát v 424261 dokumentoch
  • uprava nájdené 399214 krát v 104831 dokumentoch
  • prav nájdené 382039 krát v 106433 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1835312 krát v 280699 dokumentoch
  • k nájdené 4513821 krát v 392948 dokumentoch
  • malolety nájdené 1521607 krát v 98591 dokumentoch
  • dieta nájdené 1008827 krát v 66946 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 21 dokumentov


Právna veta: Odvolací súd má za to, že spojenie konania o rozvod manželstva s úpravou práv a povinností manželov k maloletým deťom znamená, že ak súd manželstvo rozvedie, je povinný v rozsudku, ktorým manželstvo rozvádza súčasne rozhodnúť aj o úprave práv a povinností manželov k maloletým deťom. Hlavným cieľom obligatórneho vykonania úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode v spojenom konaní v zmysle ust. § 113 ods. 1 O.s.p. je zaistenie náležitej ochrany záujmu maloletého dieťaťa rodičov, ktorých manželstvo sa rozvádza. Podľa § 24 ods. 1 Zákona o rodine v rozhodnutí, ktorým sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/358/2013 1211206109 27.06.2013 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:KSBA:2013:1211206109.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: A.. A. W., I. B. X, I., zastúpená advokátom Mgr. Petrom Belicom, Konventná 9, Bratislava, proti odporcovi: J. W., I. I. Y. XX, X., A. X., zastúpený advokátskou kanceláriou Borec & Bohunský, Kozia 20, Bratislava, o .
Právna veta: Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu, všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého. Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom. Ak sa rodičia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/75/2013 2513206739 08.07.2013 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2013:2513206739.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti: S. J., nar. XX.XX.XXXX a F. J., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, deti rodičov: matka - C. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. C. XXX/ .
Právna veta: Predbežné opatrenie je zabezpečovacím civilno-procesným prostriedkom. Nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov. Podmienkou pre jeho nariadenie je osvedčenie, že bez okamžitej, aj keď len dočasnej úpravy právnych pomerov, by bolo právo účastníka ohrozené. Nariadením predbežného opatrenia sa nenadobúdajú práva, o ktorých bude rozhodnuté až rozhodnutím vo veci samej. Z uvedeného charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia, a pri zisťovaní nemusí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/22/2013 8113222552 13.08.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8113222552.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove vo veci starostlivosti o mal. Y. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX. X. XX, J., mal. B. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX. X. XX, J., mal. C. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX. X. XX, J., zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, .
... , Hviezdoslavova 468/31, proti odporkyni I. D., rod. R., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom R. nad S. XX o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu: R. D., nar. XX. XX. XXXX, zast. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v S. J. ako kolíznym opatrovníkom takto .
... . J. D. XXX proti odporcovi: E. M., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom E. J. D. XXX o návrhu na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu: E. M., nar. X.X.XXXX, bytom ako rodičia, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, takto .
... , Považská Bystrica proti odporcovi A. V., W.. X.X. XXXX, F. C. XXXX/XXX-XX, T. F. v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu H., W.. X.XX.XXXX, zastúpenému kolíznym opatrovníkom ÚPSVaR v Považskej Bystrici takto rozhodol: Súd manželstvo navrhovateľky Y. V., rod .
... 51 Holíč proti odporcovi: N. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XXX, XXX XX B., štátny občan SR, o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu: V. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom ako matka, dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom: Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v .
... trov konania. odôvodnenie: Navrhovateľka sa návrhom doručeným súdu dňa 15.01.2013 domáhala rozvodu manželstva a úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva. Súd vykonal dokazovanie výsluchom navrhovateľky, odporcu, kolízneho ... proti rozsudku odvolanie. Navrhovateľka sa návrhom doručeným súdu dňa 15.01.2013 domáhala rozvodu manželstva a úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva. Súd vykonal dokazovanie výsluchom navrhovateľky, odporcu, kolízneho .
... .XXXX, trvale bytom I. XXX proti odporcovi: K. D., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom I. XXX o návrhu na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu: K. D., nar. X.X.XXXX, bytom ako rodičia, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, takto .
... . Č.. XXXX/XX, XXX XX Š.Í. X., zastúpená JUDr. Peter Schmidl, advokát, Záhorácka 11/A, 901 01 Malacky, o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu: S. P., A.. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici .
... mal. D. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom u navrhovateľky, zastúpený opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, takto rozhodol: Súd manželstvo účastníkov T. W., rodenej O., nar. XX. XX. XXXX a D. W .
... .X.XXXX, zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, za účasti prokurátora Okresnej prokuratúry Humenné, o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, takto rozhodol: Súd manželstvo navrhovateľky C.. K. Q., rod. J. a odporcu E. Q., uzavreté dňa .
... konaní 7C 297/2012 D.. T.. K. N. podal dňa 17.12.2012 na Okresný súd Bratislava IV návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, ktoré sa viedlo pod spisovou 13P 305/2012. Súd o tomto návrhu rozhodol rozsudkom č. k. 13P 305/2012 ... 7C 297/2012 D.. T.. K. N. podal dňa 17.12.2012 na Okresný súd Bratislava IV návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, ktoré sa viedlo pod spisovou 13P 305/2012. Súd o tomto návrhu rozhodol rozsudkom č. k. 13P 305/2012 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.