Nájdené rozsudky pre výraz: rozvod manželstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12173

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

595 dokumentov
615 dokumentov
9 dokumentov
9 dokumentov
30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/87/2006 2006899217 10.10.2006 JUDr. Anton Jaček ECLI:SK:KSTT:2006:2006899217.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky: Z. L., bytom T., O. XX,. zastúpená advokátom: JUDr. G. S., T., H. XX,. proti odporcovi: J. L., bytom T., O. XX,. adresa na doručovanie: M. T., M. Ú., T. X,. T., o zrušenie spoločného nájmu bytu, na odvolanie odporcu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/128/2007 8007899616 31.10.2007 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2007:8007899616.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne T. S., bytom P., U.. T. č. XXXX/XX,. proti žalovanému J. S., bytom S. T., P. XXX/XX,. o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/100/2007 5019200562 11. 12. 2007 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2007:5019200562.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Oľgy Belkovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v právnej veci navrhovateľa: M. G., nar. XX.. X.. XXXX,. bytom K. N. K. č. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 54Cbi/245/2001 02. 04. 2009 JUDr. Helena Kosorínová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave sudkyňou JUDr. Helenou Kosorinovou v právnej veci žalobcu: v 1. rade: C. C. C.,a.s. M. N. XX,XXX. XX B. / predtým S. S.,a.s. S. M. X,B.,OZ. mestská pobočka N. Z., E. B. X,. XXX. XX. N. Z./, zast.: JUDr.Ing.Ľ. N., advokát, ul. M. XX,. P.O.BOX
Právna veta: Z vyššie uvedených ustanovení Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku jednoznačne vyplýva, že jedine osoba, ktorej sa zmena priezviska týka môže požiadať o zmenu priezviska, a to iba zo zákonných dôvodov a na príslušnom obvodnom úrade. Taktiež zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 27 uvádza len fakultatívnu možnosť manžela, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko. Ide však o jeho slobodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 21C/249/2007 1207233440 18.09.2009 JUDr. Dagmar Buchalová ECLI:SK:OSBA2:2009:1207233440.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II sudcom JUDr. Dagmar Buchalovou v právnej veci navrhovateľa: Ing. M. Z., P. XX,. B., t. č. Ú. na výkon trestu odňatia slobody, P.O.BOX XX/XA,. XXX. XX. H. N. P., T., proti odporcovi: Ing. R. Z., P. XX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 15Co/1/2009 8109201238 30.09.2009 JUDr. Anna Ilčinová Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu W. T. F., W. XX, F., právne zastúpeného JUDr. Jolanou Karabinošovou, advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom v F., O. X proti žalovaným: 1. P. X., nar. X.X.XXXX., bytom F., X. X, právne zastúpenému JUDr. Jozefom Mikloškom, advokátom, Advokátska ka
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Cbi/9/2009 1009201233 05.11.2009 JUDr. Helena Kosorínová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave sudkyňou JUDr. Helenou Kosorinovou v právnej veci žalobcu: S. R., K. S. v B., J. P., Z. XX, XXX XX. B., IČO: XXX. XXX. proti žalovanému: Mgr. M. K., správca konkurznej podstaty úpadcu S. C. I.,a.s. S. XX,. XXX. XX. P., IČO: XX XXX. XXX,
Právna veta: Splnením dohody o výmene bytu vstupujú nájomcovia vo výmenou získaných bytoch do nájomných vzťahov založených nájomnou zmluvou medzi prenajímateľom a pôvodným nájomcom; k rovnakému okamžiku im zároveň zanikajú doterajšie nájomné vzťahy k vymieňaným bytom. Z toho je zrejmé, že podmienkou vzniku nájomných pomerov k bytom získaným ich výmenou nie je uzavretie nových nájomných zmlúv. Takýto výklad rešpektuje princípy, na ktorých Občiansky zákonník stojí. Dohoda o výmene bytu nie je vo svojej podstate ničím iným než dohodou o zmene záväzkového vzťahu v subjektoch. Ide zároveň o postúpenie práva (už ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 20C/180/2007 3106204060 19.02.2010 Mgr. Martina Trnavská ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudcom Mgr. Martinou Trnavskou v právnej veci navrhovateľa B. P. so sídlom v N. D., T. XX/XX,. IČO XXXXXXXX,. zastúpeného Mgr. Z. D., advokátkou so sídlom v D. N. V., B. č. XXXX/XXX. proti odporcovi J. C., štátnemu občanovi Slovenskej republ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/19/2013 7109209149 28. 04. 2010 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2010:7109209149.3 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci mal. N. X. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice I dieťaťa rodičov: Z. X. S. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v E. na ulici K ihrisku č. XX zastúpenej JUDr. Blankou Nag
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/54/2013 7107228509 26. 05. 2010 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2010:7107228509.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Diany Solčányovej v právnej veci navrhovateľky Y. V. rod. Y. nar. XX.X.XXXX bývajúcej
MENU